ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สุข - ทุกข์ มีใจเป็นสิ่งยึด

สวัสดีปีใหม่ ท่านผู้ติดตามอ่านคอลัมน์ธรรมะสมสมัย ตลอดถึงพุทธบริษัทสาธุชนทุกท่าน เจริญพร คำที่พระทักทาย อันเป็นความหมายมีนัยยะล้ำเลิศ เพราะเป็นทั้งบุญ เป็นทั้งพร

ส่วนที่เป็นบุญ คือจิตเป็นกุศลทั้งผู้กล่าวและทั้งผู้ตั้งใจสดับรับฟัง ย่อมเกิดปีติและปราโมทย์ เกิดความสุขความอิ่มใจ อบอุ่นเบาใจ จิตใจย่อมโปร่งโล่งเบาสุขใจ สบายจิต (อันความข้อนี้ไม่เกี่ยวกับผู้ได้ยิน เพราะเพียงได้ยินไม่ได้ตั้งใจฟัง ความคิดจิตใจของผู้ได้ยินย่อมไม่ได้ดื่มด่ำลงไปในบุญ องค์ประกอบแห่งความสุขก็ไม่เกิด หรือแม้เกิดเป็นบุญก็มิอาจสมบูรณ์เต็มที่ได้)

ส่วนที่เป็นพร คือจิตเข้าถึงความหมาย ใจเข้าถึงความรู้ อยู่แห่งหนตำบลใดๆ ใจก็มีพลัง จิตก็มีความหวัง นั่งนอนยืนเดินก็เป็นสุข เมื่อจิตใจเข้มแข็ง บุคคลนั้นย่อมตั้งอยู่ในความชอบที่ประกอบธรรม ดำเนินช่วงแห่งชีวิต ห้วงแห่งกาลเวลาให้เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยประโยชน์มากมาย จึงเป็นผู้ที่มีความยั่งยืน คือมีอายุ , เป็นผู้มีความสง่าราศี เพราะมีวรรณะที่เรืองรองผ่องอำไพ , เป็นผู้มีความสุขกายสุขใจ บารมีแห่งเมตตาจะเปล่งประกายออกมา อย่างงดงาม เป็นธรรมชาติที่ร่างการหลั่งสารแห่งความสุขออกมา ถึงกระทั่งว่ามีรอยยิ้มที่อิ่มเอิบเป็นต้น , เป็นพลังที่มีอยู่จริงโดยธรรมชาติของบุคคลทั้งหลายสามารถสั่งสมไว้ในใจของตน ๆ นั้นเอง


อารมณ์สุข ผลงาน ก็ปลื้มปริ่ม
มีรอยยิ้ม พิมพ์ใจ ให้ความสุข
หากวันใด จิตใจ เสวยทุกข์
วันนั้นสุข หายไป ใจอาวรณ์ ฯ

จงสร้างสุข ปลูกไว้ ในใจเถิด
ทุกสิ่งเกิด ก่อที่ใจ ในใจก่อน
ทุกข์และสุข เกิดให้เห็น เป็นขั้นตอน
ใจจึงซ่อน ทุกสิ่ง ทั้งจริงลวง ฯ


อวยพรปีใหม่ ขอให้เลิกจน ขอให้พ้นภัย ขอให้แจ่มใส ขอให้มีสุขพลานามัยเข้มแข็ง ขอให้ผู้มีความเพียรชอบทุกท่านผ่านพ้นอุปสรรคผองภัย ขอให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนา ขอให้นำพาครอบครัวไปด้วยความอบอุ่นรักใคร่ ขอให้ได้สมบัติพระราชา มหาจักรพรรดิ กล่าวคือรัตนะแก้ว 7 ประการ ที่มีคุณค่าเลิศล้ำ


รัตนะแก้วเกิดขึ้นผู้มีบุญ

บุญเป็นต้นทุนให้เกิดรัตนะแก้ว เป็นต่นทุนแห่งความสุข แห่งความสำเร็จทั้งหมด บุญเป็นเครื่องสนับสนุนให้ทุกคนเจริญรุ่งเรือง การสั่งสมบุญไว้ให้มาก ความสุขความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นมากมาย เพราะอานุภาพแห่งบุญของพระเจ้าจักรพรรดินั้น พระองค์เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยมหาสมบัติ คือรัตนะ 7 ประการ อานุภาพแห่งบุญก่อให้เกิดสมบัติจักรพรรดิ เราสร้างบุญสร้างบารมีให้เต็มที่ สมบัติย่อมเกิดขึ้นและขอให้เราประพฤติเหตุปัจจัยให้เจริญอยู่ในธรรมเสมอ แล้วสมบัติจะปรากฏขึ้นแก่ผู้มีบุญนั้นแล ฯ


วัน.....ยิ้มแย้มแจ่มใส พิมพ์ใจมิตร
ขึ้น.....ราศีเสริมกิจ ชีวิตใหม่
ปี.......สองห้าหกสาม งามวิไล
เกิด....น้ำใจหนุนสนอง ครองพลัง ฯ

วัน.....ยิ้มแย้มแจ่มใส ใจหรรษา
ขึ้น.....ก้าวหน้าต่อไป ด้วยใจหวัง
ปี.......สองห้าหกสาม งามพลัง
เกิด...ศรัทธาพร้อมพรั่ง หลั่งน้ำใจ ฯ

วัน.....สุขกายสุขใจ สบายจิต
ขึ้น.....สถิตย์ก้าวดี วันปีใหม่
ปี.......สองห้าหกสาม งามน้ำใจ
เกิด....หัวใจงามเยี่ยม เปรี่ยมปุญญา ฯ


ขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขตลอดปีตลอดไป อนุโมทนาบุญ สาธุ รูปขอจำเริญพร