ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรความเมตตาที่อบอุ่น

ท่านผู้เจริญในธรรม ญาติโยมที่นับถือทั้งหลาย ท่านที่ได้ติดตามอ่านคอลัมน์ธรรมะสมสมัย ต่างตอบรับถามไถ่ถึงเรื่องการสร้างวัดทุ่งเศรษฐี ในเมือง Lancaster California ว่าเป็นความจริงอย่างไร ? วัดจะขายแล้วย้ายไปจากเมืองเลควูด ไปตั้งที่เมืองแลนแคสเตอร์หรืออย่างไร ? หรือบางท่านก็ถามว่าทำไมต้องย้ายไปอยู่ซะไกลเลย โยมคงขับรถไปไม่ถึง ? เป็นต้นฯ


ตอบว่า : .......

1) วัดทุ่งเศรษฐี มีโครงการขยายสาขาไปสร้างที่เมือง Lancaster นั้นเป็นความจริง ไม่มีว่าจะขายหรอกนะ เจริญพร (หลายคนหลายความ บ้างเขาก็คิดไปเอง เรื่องธรรมดา ๆ)

2) เรื่องขายวัดที่เมืองเลควูด เพื่อนำเงินไปสร้างที่เมือง Lancaster นั้นไม่เป็นความจริง วัดที่เมืองเลควูดก็ยังอยู่เหมือนเดิม หากแต่มีสาขาเพิ่มขึ้นที่เมือง Lancaster บนเนื้อที่ 5 เอเคอร์

3) วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด จะเป็นศูนย์รวมใจ เป็นสายธารศรัทธา เป็นคุณค่ารวมประสาน เป็นสะพานบุญ เป็นกองทุนอันอุดม เป็นสถานที่สั่งสมระดมทุน เป็นกองหนุนส่งเสบียงข้าวปลาอาหาร สามข้อคำตอบแล้วนะ หวังว่าคงบรรเทาถึงข้อสงสัยให้ท่านที่ถามมาได้ครบถ้วนแล้วกระมังนะ


เส้นทาง และระยะเวลาการเดินทาง

แลนแคสเตอร์เป็นเมืองใหญ่ ไกลจาก Thailand Plaza (1 ชั่วโมง 12 นาที) ท่านสามารถใช้เส้นทางได้หลายเส้นทาง ยกตัวอย่างท่านออกจากตลาดสีลม Hollywood Blvd., ท่านใช้เส้นทาง Get on US-101 N. Take CA-170 N./Hwy, I-5 N. and CA-14 N. to E Ave G and 50th St E ง่าย ๆ ก็ใช้ Navigation GPS จะพาผู้ตั้งใจไปเยี่ยมชมถึงที่หมายแน่นอน (Address Number : 5019 East Avenue G Lancaster CA 93535) ด้วยความตั้งใจมั่นแล้วไปไม่อยาก การไปเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างวัดทุ่งเศรษฐี (ใหม่) ซึ่งนับว่าเป็นวัดพระพุทธศาสนาแห่งแรก ในเมือง Lancaster ขณะนี้กำลังทำป้ายไปปักบอกให้ทราบเขตวัด เขียนไว้เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อผู้คนผ่านไป-มาเห็น ได้ร่วมบุญ ร่วมอนุโมทนา ร่วมสร้างบารมี ร่วมยินดีกับฝันที่อาตมาตั้งใจอยากมีวัด ไว้เป็นมรดกธรรมถึงลูกถึงหลาน คิดไปพิจารณาไปในใจอาตมาก็มีแต่ความสุขทุกวันทุกเวลา เจริญพร


ความเมตตาที่อบอุ่น

เมื่อตอน 9 โมงเช้า ของวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน ผ่านมา อาตมาได้เดินทางไปพบท่านอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ (คงจินดา) เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า เพื่อขอคำปรึกษาแนะนำ เรื่องการขยายสาขาก่อสร้างวัด และอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ท่านเมตตาชี้แจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดข้อปลีกย่อย ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียดอ่อน ท่านให้ปรึกษาคนใกล้ชิด เช่น คุณอี๊ด พิมลมาศ ผิวนวล คุณวรจักร เป็นต้นฯ

ด้วยความรักความเมตตา ความกรุณาของพระเดชพระคุณอาจารย์ ดร. พระมหาจรรยา เกิบ 20 ปี ผ่านมา ท่านให้ความเมตตาอย่างอบอุ่นอันลึกซึ้ง อาตมาเปรียบท่านเป็นประดุจเทวดา เป็นผู้มีเมตตาเปรียบเช่นกัลยาณมิตร ท่านปกป้องคุ้มครองศิษยานุศิษย์ให้ปลอดภัยตลอดมา รูปนี้กราบเท้าท่านได้ด้วยหัวใจกตัญญู และวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม ศกนี้ ท่านพระอาจารย์เมตตาที่จะไปเป็นประธานยกเสาเอกรั้วแก้วกำแพงวัดทุ่งเศรษฐี เมือง Lancaster ดังนั้นจึงขอเจริญพร เชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างรั้ววัดทุ่งเศรษฐี สาขา Lancaster แคลิฟอร์เนีย พิธีการง่าย ๆ แต่เกิดด้วยหัวใจที่ปริ่มบุญ กำหนดการ มีดังนี้


วันเสาร์ ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2560

เวลา 10.00 น. - ออกเดินทางจาก ลานเสวนาธรรม Thailand Plaza, Hollywood Blvd.,

เวลา 11.00 น. - เดินทางถึง Lancaster สวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา อธิษฐานจิต ชัยมงคลคาถา

- พิธียกเสาเอกรั้วกำแพงแก้ว

- ถวายภัตตาเพลแด่พระสงฆ์ ณ บริเวณจัดงานพิธี 5019 East Avenue G Lancaster, CA 93535

เวลา 12.00 น. - ร่วมรับประทานอาหาร (ข้าวห่อ)

เวลา 13.30 น. - เป็นอันเสร็พิธี เดินทางกลับวัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด


อานิสงส์ของการสร้างรั้วหรือกำแพงวัด

1) ผู้มีส่วนในบุญก่อสร้างกำแพงวัด โบราณบัณฑิตย์มีความเชื่อกันว่า อานิสงส์จะทำให้ผู้สร้างมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีทรัพย์สินเงินทองมั่นคง มีความปลอดจากจากอันตรายทั้งปวง ทั้งในโลกนี้และในโลกหน้า ทั้งยังเป็นการค้ำชูพระพุทธศาสนาให้มั่นคง งอกงามเจริญไพบูลย์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

2) ผู้มีส่วนปกป้องขอบเขตพุทธสถานนั้น ย่อมเป็นผู้ได้อำนาจ ได้พลังอันเป็นทิพยบารมี เป็นผู้มีรัศมีน่าเคารพยำเกรง ด้วยอานุภาพแห่งบุญ "ปัจจามิตร" ข้าศึกศัตรู ขโมยขโจร ไม่กล้าพลีพลามเข้ามาใกล้ หรือเข้ามาทำร้าย กำแพงบุญทำให้เกิดศีลเกิดธรรม เป็นเหตุให้ผู้อื่นยำเกรงไม่ลุอำนาจละเมิดบุคคล และทรัพย์สิน

3) ผู้มีส่วนทำให้วัดดูมีขอบมีเขตสวยงาม เป็นสัดเป็นส่วนก่อให้เกิดสัทธา - ปสาทะ คือความเชื่อ ความเลื่อมใสยินดี เป็นการปกป้องบุคคลากรและศาสนสถานให้ปลอดภัย อานิสงส์แห่งบุญจะนำพาให้เจริญรุ่งเรือง ประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ในชีวิต เทพจะตามปกป้องบุญจะตามคุ้มครองรักษา ชีวิตจะเกิดวาสนาบารมีเปร่วประกายด้วยรัศมีแห่งบุญตลอดไป เป็นต้นฯ

ดังนั้นจึงขอขอบคุณทุกท่าน ผู้มีส่วนร่วมลงเสาเอกรั้วแก้วกำแพงวัดทุ่งเศรษฐี สาขา Lancaster โอกาสนี้อาตมาขอตั้งสัจจา อธิษฐาน "สัจจะ สัจจัง อธิษฐามิ" ขอให้ผู้ร่วมคิดร่วมสร้างศาสนสถานครั้งนี้ จงประสบความรุ่งเรื่องและปลอดภัย สมปรารถนาทุกประการ ทุกท่าน


"ธรรมะสู่ความสำเร็จ"

ด้วยสัจจาอธิษฐาน ขอให้ชนทุกชาติทุกภาษา จงประสบความสำเร็จ ด้วยหลักอิทธิบาท 4 แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประกอบด้วย

1) ฉันทะ รักในงานที่ทำอันสุจริตในทุกอาชีพที่ตนชอบ

2) วิริยะ ขยันในงานการทำงาน อดทนต่อคำคนตำหนิ (ติเพื่อก่อ)

3) จิตตะ ใส่ใจกับทุก ๆ คน ทุกผลงาน ละเอียดอ่อนจดจ่อกับงานที่ทำเสมอ

4) วิมังสา มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงงาน ปรับปรุงตน มีไมตรีจิตเป็นกัลยาณมิตรกับผู้ร่วมงาน ทุกเวลา อารมณ์ดีเสมอ

ขอให้ทุกท่านทุกคน ทุกคณะเจ้าภาพประสบ ความสุข ความสำเร็จ ความสมปรารถนาในชีวิตและธุรกิจหน้าที่การงานทุกท่านทุกประการด้วย เทอญ รูปขอจำเริญพร