ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมอนุโมทนา

พร้อม ณ โอกาสนี้ ตามกำหนดการที่ผ่านมา กำหนดการทำบุญ 100 วัน อุทิศให้พี่ชายสายโลหิต คือ คุณสมโพช ชมไกร และบุพการี ผู้มีพระคุณ

ศุกร์ ที่ 17 ม.ค. 63
เลี้ยงเพลพระ 1 รูป พร้อมฟังเทศน์
เย็นสวดมนต์เย็นพระ 9 รูป
ร่วมรับประทานอาหาร
เสาร์ที่ 18 ม.ค. 63
เลี้ยงพระเช้า พร้อมใส่บาตรพระ 9 รูป

......ใดใดในโลกล้วน......อนิจจัง
คงแต่บาปบุญยัง.....เที่ยงแท้
คือเงาติดตัวตรัง......ตรึงแน่ อยู่นา
ตามแต่บุญบาปแล้...ก่อเกื้อรักษาฯ

......ใดใดในโลกล้วน.....อนิจจัง
ไม้ใหญ่ไม่ยืนยัง.....อยู่ยั้ง
หญ้าแพรกใช่จีรัง...เฉกเช่น กันนา
ยามจบเวลาทั้ง.......หมดสิ้นดินฝัง ฯ

......ภวังค์คือทุกข์แท้......สิ่งฝัน
หลงไล่สิ่งใดกัน..........อยากรู้
มัวยึดติดในขันธ์........ทั้งหมด
สรรพสิ่งมิหยัดสู้.........อยู่รั้งเวลา ฯ


สำหรับท่านที่ประสงค์จะร่วมทำบุญกับหลวงพ่อไสว คอยพบท่านเดินทางกลับมาถึงLos Angeles วันที่ 21 มกราคม ศกนี้ ติดต่อสอบถามได้ที่ 661-946-3335 หรือ 562-249-3789