ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรพึงใส่ใจเรื่องใกล้ตัว เพื่อพัฒนาทัศนคติ

ขอจำเริญพร สาธุชนท่านผู้สนใจธรรมทุกท่าน ธรรมเป็นเรื่องใกล้ตัว สร้างพลังทางความคิด พัฒนาทัศนคติ สร้างพลังร่างกายและจิตใจสำหรับตัวเอง ได้ในทุกที่ ทุกสถาน ในการทุกเมื่อ

ชีวิตของเราโดยมองจากความรู้สึกของเราเองแล้วนั้น ทุกคน ทุกวัย ทุกวันในปัจจุบันนี้ ต้องเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจ การครองชีพเป็นอย่างมาก การฉลาดที่จะอยู่ให้มีความสุข มีความสำเร็จได้นั้น ก็ใช่ว่าจะง่ายต่อต่อทุกคน โบราณว่า "แข่งเรือแข่งพายพอแข่งกันได้ แต่แข่งบุญแข่งวาสนานั้นแข่งกันไม่ได้" หน้าที่ต่างกัน กรรมต่างกัน ความสำเร็จย่อมต่างกันไป

การได้รับภารธุระเป็นพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ได้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริการ่วมเวลา 21 ปี มีทุกข์มีสุข อยู่กับคนรอบข้างมากกว่าพี่น้องสายโลหิตที่อยู่ไกล คิดถึงบ้าน คิดถึงญาติพี่น้องก็ต้องพิจารณา เรื่องใกล้ตัวคนใกล้ตัว ไม่ว่าอยู่ไกลอยู่ใกล้ ไม่ว่าเขาว่าเรา ไม่ว่าใครหัวใจย่อมผูกพันเป็นธรรมดา อยู่ก็ผูกพัน ไปก็ผูกพันเป็นธรรมดาของโลกธรรมนั่นเอง


ใส่ใจกับทุกจังหวะของชีวิต

การยืน เดิน นั่ง นอน การกิน การดื่ม การพูด การคิด ที่ดี อย่างผู้เจริญย่อมเกิดประสิทธิภาพต่อการทำงาน สร้างความสุขในยามตื่นนอนตอนเช้าๆ ชีวิตทั้งวันจะไม่รู้สึกหงอยเหงาเปล่าเปลี่ยวตลอดทั้งวัน ชีวิตที่ดีย่อมสร้างพลังความเพียรให้กับตนเองอย่างหรรษา เรียกว่า ทำงานให้สนุก มิใช่ทำงานไปเคร่งเครียดไป ประสาทจะกินกระบาล แต่ควรฝึกสร้างเจตคติที่ดี มีความรักตนเอง และพัฒนาไปสู่ความรักผู้อื่น ทุกจังหวะของชีวิตของทุกๆ คนจะมีความสุขและปลอดภัย พร้อมกับมีทัศนคติที่ปรารถนาดีต่อผู้อื่น มน้ำใจที่ต้องการช่วยเหลือเอื้เฟื้อผู้อื่น โลกนี้จะมีสันติภาพอย่างกว้างขวางยิ่งใหญ่ "การรักผู้อื่นนั้นศีลธรรมจักรุ่งเรือง เพราะวา

1) ไม่ทำร้าย ไม่ทำลาย มีเมตตาปรารถนาช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความรัก

2) ไม่ลักไม่ขโมย แต่มีความเอื้อเฟื้อแบ่งปัน รู้แสวงหาหหน้าที่ อาชีพที่สุจริต

3) รักครอบครัว คอยเอาใจใส่ดูแล อย่างผู้มีวุฒิภาวะ มีหน้าที่รับผิดชอบ

4) มีความซื่อตรงจริงใจ ไม่พูดพร่ำเพ้อเจ้อขายฝันให้ตายใจ

5) มีวินัยเคร่งครัดปฏิบัติตน มีสำนึกสาธารณะ มีวุฒิภาวะทางสังคม


ใส่ใจบุคคลรอบข้าง ดูแลสิ่งแวดล้อม

ทุกปีปัญหาที่เกิดจากไฟป่า หรืออาจบางทีที่เกิดจากผู้มักง่าย ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้ และประชากรสัตว์ป่า การดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่เป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวเอง ด้วยการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ดังนั้นอานิสงส์หรือประโยชน์ย่อมมีผลสะท้อนย้อนคืนกลับมาเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีสู่ทุกคนในโลกอย่างแน่นอน

นี้คือเหตุผลที่ต้องใส่ใจแก่บุคคลรอบข้าง ถ้าคนไม่รักกัน ไม่ปรารถนาดีต่อกัน โลกจะไม่สงบสุข โลกไม่เกิดสันติภาพ ยุคมืดจะเกิดขึ้นอีกครั้ง การทำงานให้เป็นสุข สนุกกับการทำงาน มีทัศนคติที่ดี มีพบังบวก มีพลังบุญ โลกและสังคมตลอดทั้งผู้คนปลอดภัย "ฟันธง"

ท้ายที่สุดสัปดาห์นี้ ขออนุโมทนาบุญ ขอขอบคุณ - ขอบใจ คุณใหญ่ Aksarapak Bondu ร้าน The Phukaw ผู้นำศรัทธา ทอดผ้าป่าต้นน้อย ถวายร่วมสร้างทานบารมีไว้ ในคลองศีล คลองธรรม ธำรงวัฒนาวัดวา อาวาส ศาสนาให้มั่นคงรุ่งเรือง ขอให้ประสบสิ่งที่หวังสมปรารถนาจงทุกประการด้วย เทอญ ฯ รูปขอจำเริญพร

Patio. ศาลา ปฏิบัติธรรม ประสงค์ทำ รองรับงาน การศึกษา
คณะสงฆ์ นำบาลี สัญจรมา
ห้องศึกษา กว้างใหญ่ ใช้เล่าเรียน ฯ

เจตนา หวังเกื้อกูล หนุนสนอง ใช้รับรอง พระสงฆ์ไทย ไว้อ่านเขียน
สัญจรมา ต่อไปต้อง มีห้องเรียน
ผู้พากเพียร ย่อมสมหวัง อย่างแน่นอน ฯ

สาธุๆ ศรัทธาแห่งท่านผู้ใดประสงค์ร่วมบุญ สอบถามมาเน้อ 562-249-3789 สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนบำรุ่งวัดพัฒนาด้านต่างๆ เช่น ช่วยค่าน้ำ ค่าไฟ ร่วมถวายวิหารทาน (ตอนนี้กำลังทำ PATIO ศาลาอเนกประสงค์อยู่นะมีกำลังก็ช่วยกันสมทบทุนจ้า) และอีกประการหนึ่งในวันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2567 หลวงพ่อไสวจะพาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ที่ได้มาประจำอยู่จำพรรษากับทางวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี 3 รูป ไปร่วมงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน DC ท่านใดมีใจเลื่อมใสศรัทธาร่วมถวายค่าตั๋วเดินทางพระธรรมทูตที่มาปฏิบัติศาสนกิจพรรษานี้

กรุณา Donation check payable to "Buddhist Meditation Society" หรือ อีกบัญชีหนึ่งชื่อ Wat Phrathat Thongsethi ส่งไปตามที่อยู่ที่แจ้งไว้พร้อมนี้ 6763 East Avenue H. Lancaster CA 93535 ส่วนท่านที่สะดวก Transfer money with Zelle ก็โอนด้วยเบอร์ Tel: (562) 249-3789