ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรความตั้งใจเป็นบุญ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้นำสรรพสัตว์ข้ามพ้นอาสวะ คือพระนิพพานอันเป็นแดนบรมสุขด้วยเศียรเกล้า ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ก่อนอื่นขอตอบปัญหาที่มีญาติโยมถามมา 2-3 ข้อว่า :-

1) บุญกฐินของทางวัดปีนี้เป็นกฐินสามัคคีหรือคะ ?

ใช่จ้า เป็นกฐินสามัคคี 9 สายบุญ 9 ไตร

2) มีพระจำพรรษา 2 รูป รับกฐินได้หรือคะ ?

เจริญพร มีพระภิกษุรูปเดียวก็รับได้ แต่ในส่วนวินัยกรรม ภิกษุอาวาสอื่นนั้นร่วมอนุโมทนาได้ แต่สิทธิ์ได้รับผ้าไตรตกแก่พระภิกษุผู้อยู่จำพรรษา ณ อาวาสนั้น ๆ มีรายละเอียดอยู่พอสมควรทีเดียว เรื่องนี้อ้างวินัยอ้างพระไตรปิฎกก็ยังถกเถียงกัน แต่พออ้างถึงเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ หรือ "ป. อ. ปยุตฺโต" ท่านเจ้าประคุณเคยวินิจฉัยเป็นผลงานทางวิชาการไว้ว่าได้ และได้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนที่ท่านได้วินิจฉัยแล้วว่า "ได้ ก็คือได้"

3) เห็นเพื่อนๆ นำฎีกาของทางวัดมาแจกให้ เห็นว่ามีดนตรีฉลองกองบุญตลอดงานหรือค่ะ ?

ดนตรีไทย มโหรี ปี่พาทย์ เปิดบรรเลงฉลองกองบุญตลอดงาน หรือว่าท่านใดจะแต่งชุดไทยมารำฉลองให้ก็ไม่ขัดข้องเด้อ

4) ที่วัดทอดกฐินแล้วมีพิธียกช่อฟ้าด้วยหรือคะ ?

ใช่จ๊ะ แต่คนละวัน บุญพิเศษที่จัดขึ้นครั้งเดียวจริง ๆ "อย่าลืม อย่าพลาด อย่าละโอกาสอันดีงาม"

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 "พิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี"

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 "พิธียกช่อฟ้า ศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี"

บุญพิธี ทอดกฐิน ยกช่อฟ้า
กติกา เพลิดพริ้ว New Normal
สามสิบเอ็ด ตุลาคม นี้แน่นอน
บอกบุญก่อน ไว้ล่วงหน้า ว่าอย่าลืม ฯ

ทอดกฐิน วัดพระธาตุ ทุ่งเศรษฐี
เป็นกฐิน สามัคคี ที่ด่ำดื่ม
ตุลาคม ศกนี้นะ โปรดอย่าลืม
ถ้าใครลืม โปรดช่วยเตือน ให้เพื่อนมา ฯ

สามสิมเอ็ด ตุลาคม เป็นวันเสาร์
ฤกษ์ยามเช้า ทุกอย่างเตรียม อย่ารอช้า
มีโรงทาน เหมือนดังที่ ปีผ่านมา
โปรดพร้อมพา อาหารไป ใช้แจกทาน ฯ

ส่วนพิธี ยกช่อฟ้า มหามงคล
พฤศจิกายน วันที่หนึ่ง บอกถึงท่าน
ผู้มีจิต ศรัทธา มาร่วมงาน
ยกช่อฟ้า มหาทาน งานมงคล ฯ

ยกช่อฟ้า บุญผลา หาทำอยาก
พิเศษมาก อานิสงส์ ย่อมส่งผล
ให้สำเร็จ สมปรารถนา กันทุกคน
บุญส่งผล ดลสุขพร้อม น้อมอนุโมทนา ฯ


ความละเอียดอ่อนของผู้ใฝ่บุญ

ความตั้งใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหากุศลจิต พระพุทธเจ้าตรัสว่า ไม่เป็นเรื่องยากแต่ประการใด สำหรับผู้ตั้งใจเป็นบุญ หากแต่เป็นเรื่องยุ่งยากมากกำผู้ที่มีมหาอกุศลจิต เพราะความคิดเป็นอุปสรรคไปเสียทุกอย่าง หลวงพ่อขอยกอัญเชิญพุทธศาสนสุภาษิตมาเพื่อช่วยกันทำความเข้าใจนะภาษิตว่า

สุกรํ สาธุนา สาธุ ความดี อันคนดีทำง่าย

สาธุ ปาเปน ทุกฺกรํ ความดี อันคนชั่วทำยาก

ตญฺจ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา นานุตปฺปติ ทำกรรมใดแล้วไม่ร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำนั้นแลเป็นดี

น ตํ กมฺมํ กตํ สาธุ ยํ กตฺวา อนุตปฺปติ ทำกรรมใดแล้วร้อนใจภายหลัง กรรมที่ทำแล้วนั้นไม่ดี

เอาเป็นว่าที่เหลือท่านทั้งหลายนำไปพิจารณากันเองกับการที่จะช่วยกันสืบทอด ต่อยอด รักษาส่งต่อ ในความละเอียดอ่อนเกิดจากจิตใจที่ดีงาม เปี่ยมด้วยคุณธรรมอันสูงส่ง ถึงจะจรรโลงธรรมอันเป็นความดีของโลก ของแผ่นดินนี้ไว้ได้ อย่างมีประสิทธิผลและทรงพลังอย่างน่าชื่นชม

สำหรับศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี ทางวัดต้องการสีเพิ่มตั้งงบซื้อไว้ที่ $280 วันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมา น้องไอซ์กับเพื่อนๆ ร่วมบุญกันมา $100 ขออนุโมทนาบุญจ้า ก็ที่เหลือท่านใดมีศรัทธาต่อยอดก็ขออนุโมทนาล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย ศาลาหลังนี้เริ่มต้นที่ความตั้งใจเป็นบุญโดยแท้ ที่ต้องจารจารึกไว้ในความทรงจำอันดีตลอดไปคือ

การอุทิศตนสร้างถวายเป็นพุทธบูชาของนายช่าง คุณชาตรี คุณพรพิรุณ (โลณวัตน์) เชยเอี่ยม ได้อุทิศแรงกาย -แรงใจ ฝากงานศิลปะฝากฝีไม้ลายมือไว้อย่างเต็มสติกำลัง อีกทั้งยังลงทุนซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างมาเอง พร้อมนั้นยังซื้อชุดเครื่องมือช่างมาถวายพระอีกด้วย แถมยังออกเงินซื้อไม้ซื้ออุปกรณ์การก่อสร้างบ้างบางส่วนที่เปลี่ยนตัวใหม่หรือเพิ่มเติม

และอีกประการหนึ่ง ซึ่งเป็นประการสำคัญคือ นายช่างห่อข้าวมารับประทานกันเอง แถมยังนำมาใส่ตู้เย็นไว้ถวายพระพร้อมสรรพ ต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่ตั้งใจเป็นบุญอย่างน่านับถือน้ำใจเอามากๆ ต้องนับว่าเป็นบุคคลที่มี 1 ในร้อย หรือ 1 ในล้านได้เลย วันจัดงานพิธีพี่น้องเราต้องไม่ลืมสาธุเสียงดัง ๆ ให้นายช่างและครอบครับตลอดทุกคนที่มา และที่มีความอุปการคุณด้วยดีเสมอมา

โปรดอย่าลืม มีโอกาสต้องไปวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย USA เลขที่ 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535-7849 Tel : 661-946-3335, 661-932-3109

หมายเหตุ : Donation check payable to "Buddhist Meditation Society" รูปขอจำเริญพร