ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรเย็นสายธาร ผ่านสายบุญ

สาธุชนท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย ใกล้เทศกาลสงกรานต์แล้ว วันนี้ธรรมะสมสมัยถือโอกาสขอเชิญชวนพี่น้องลูกหลานญาติโยม ไปร่วมงานประเพณีบุญสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมให้ยิ่งใหญ่สู่ความเป็นเอกลักษณ์หลักชัย ในเทศกาลบุญปีใหม่ของไทยเรา ด้วยพร้อมเพียงและตั้งใจ อย่าลืมชวนกันไปสรงน้ำหลวงพ่อเพชรมีชัย ณ วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด แคลิฟอร์เนีย ปีนี้ทางวัดกำหนดจัดงานตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561 (และหลักจำง่าย ๆ ทุกปีบุญสงกรานต์ของทางวัดจัดตรงกับสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน)

ขอเชิญท่านมาทำบุญตักบาตร ฟังโอวาทพระธรรมเทศนา ถวายพุ่มผ้าป่า ร่วมศรัทธาถวายสังฆทาน สุขสันต์เบิกบานหฤทัย แต่งกายแบบไทยให้สง่า พาดผ้าขาวม้าแพรมิ่งมงคลเศรษฐี กราบไหว้หลวงพ่อเพชรมีชัย ปลอดภัยโชคดี ลาภผลพูนทวี ชีวิตดีการงานมั่นคง ก่อองค์พระเจดีย์ทราย พบผู้คนหลากหลายเล่นน้ำสงกรานต์ สร้างสรรค์สามัคคีด้วยจิตที่เบิกบาน เย็นสายธาร ผ่านสายบุญ อบอุ่นประเพณี ร่วมสดุดีสรงน้ำหลวงพ่อเพชรมีชัย


ประวัติหลวงพ่อเพชรมีชัยพอสังเขป

เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อวัดมหาธาตุ ประดิษฐานอยู่ที่วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เป็นพระพุทธรูปเนื้อทองสัมฤทธิ์ หน้าตัก 36 นิ้ว ปางมารวิชัย เป็นพุทธรูปศิลปะสุโขทัย เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ ตามหลักฐานที่ลานทองจารึกที่พบจากกรุใต้ฐานเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ที่มีการขุดแต่งเมื่อปี พ.ศ.2510 ว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1926 พร้อมกับการสร้างวัด

ขนานนามว่าหลวงพ่อเพชร เพราะประดิษฐานที่เพชรบูรณ์ และคำว่า "มีชัย" นั้น มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่าเมื่อ พ.ศ. 2318 "พระยาจักรี" ตำแหน่งแม่ทัพได้นำทัพมาตีอะแซหวุ่นกี้ของพม่าที่ล้อมเมืองพิษณุโลกอยู่ขณะนั้น เผอิญเสบียงอาหารที่นำมาเริ่มขาดแคลน จึงถอยทัพออกมาตั้งฐานทัพอยู่ที่บ้านนายม อ.เมืองเพชรบูรณ์ เมื่อได้เสบียงแล้วจึงได้ยกทัพตีเมืองพิษณุโลก ขณะนำทัพผ่านวัดมหาธาตุ ได้นำกองทัพเข้ากระทำพิธี บูชาสักการะพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในวิหาร อธิษฐานขอพรให้พระพุทธรูป คุ้มครองและให้ชนะข้าศึกที่กำลังประชิดเมือง

จากนั้น พระยาจักรีได้ลุกขึ้นชูมือขวาไปข้างหน้า เปล่งเสียงดังขึ้นว่า "มีชัย 3 ครั้ง" หลวงพ่อเพชรจึงได้ชื่อว่า"เพชรมีชัย" ตั้งแต่นั้นมา เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนั้น ปรากฏว่า พระยาจักรีสำเร็จการศึกได้รับชัยชนะ และได้รับการปูนบำเหน็จรางวัลได้รับการสถาปนา เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ซึ่งต่อมาได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมวงศ์จักรี

ส่วนภายในวัดมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุที่น่าสนใจหลายอย่าง ได้แก่ เจดีย์ทรง พุ่มข้าวบิณฑ์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์อิทธิพลศิลปะอยุธยา สององค์ และฐานเจดีย์ศิลาแลง ใบเสมาสกัดจากหินทรายทั้งแท่ง จารึกด้วยอักษรโบราณ เป็นต้น

วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่เจ้าเมืองเพชรบูรณ์เป็นผู้สร้าง ต่อมากลายสภาพเป็นวัดร้าง จนถึงปี พ.ศ.2447 สมเด็จ ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ มีรับสั่งให้พระยาเพชรรัตน์ (เฟื่อง) เจ้าเมืองเพชรบูรณ์ เกณฑ์คนมาบูรณะวัดมหาธาตุครั้งใหญ่ ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อประมาณปี พ.ศ.2453 มีพระราชพิธีราชาภิเษก ทรงรับน้ำอภิเษกจากเจ้าเมืองต่าง ๆ เจ้าเมืองเพชรบูรณ์ได้นำน้ำจากสระบน ในวัดมหาธาตุไปร่วมพิธีด้วย วัดมหาธาตุ ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ เมื่อปี พ.ศ.2536


มีแห่งเดียวในอเมริกา

วัดทุ่งเศรษฐี แคลิฟอร์เนีย ได้รับอนุญาตหล่อจำลอง องค์หลวงพ่อเพชรมีชัย มาประดิษฐานปราบดาขึ้นเป็นพระประธานของวัด หล่อจำลองพร้อมกันจำนวน 2 องค์ ขนาดเท่ากัน 1 องค์ได้ลงรักปิดทองทั้งองค์อยู่บนแท่นสูง อีก 1 องค์รมดำทั้งองค์สำหรับอัญเชิญลงมาให้พุทธศาสนิกชนสรงน้ำประจำทุกปี

ศิษยานุศิษย์จารึกประวัติศาสตร์ในวันประกอบมหามงคลพิธี ที่วิหารหลวงพ่อเพชรมีชัย วัดมหาธาตุ เพชรบูรณ์ (พระอารามหลวง) พระเดชพระคุณพระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ในขณะนั้น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเป็นองค์ประกอบพิธีจุดชัย ท่านพลเอกพลางกูร กล้าหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานภาคประชาชนฝ่ายราชการพลเรือน เป็นประธานจุดเทียนบูชาฤกษ์ MR.JIMIN SHANG และคุณเจริญจิต งามวิไลดี ประธานอุปถมภ์วัด เป็นประธานจุดเทียนพิธีบวงสรวง ในงานพิธีจำลองหล่อองค์หลวงพ่อเพชรมีชัย จากนั้นได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากร เดินทางมาวัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด ประวัติศาสตร์ที่บรรชนเราสร้างไว้ มีโอกาสก็เล่าสู่กันฟังมิเสียหลาย


ความละเอียดอ่อนที่ซ่อนแฝง

วันเวลาหมุ่นเวียนมาบรรจบ ครบรอบวันสงกรานต์ปีใหม่ของไทยเราแล้ว คุณธรรมทางศาสนายังความเจริญรุ่งเรืองแด่หมู่ชน สังคม และบ้านเมือง เกิดเป็นคุณธรรมประจำใจ เป็นหลักครองคนครองงาน หลอมรวมจนกลายเป็นวัฒนธรรมล้ำค่าสูงส่ง บุญสรงน้ำพระถือเป็นสิริมงคล ต้อนรับวันปีใหม่ สำหรับท่านที่มีโอกาสออกไปร่วมบุญในวัดและชุมชนต่าง ๆ ก็ดี

หรือสำหรับบางท่านจะอัญเชิญพระพุทธรูปประจำบ้าน นำลงมาสรงน้ำพระในบ้านก็ทำได้ เป็นพิธีกรรมที่เราควรทำเป็นประจำในวันสงกรานต์ เพราะโอกาศเดียวกันนั้นยังเป็นการที่ครอบครัวแสดงความเคารพกับ คุณพ่อคุณแม่พาลูก ๆ หลาน ๆ นำพานดอกไม้และน้ำอบน้ำหอมมารดน้ำดำหัวขอศีลขอพร จากปู่ ตา ย่า ยาย และผู้ที่ตนเคารพนับถืออีกด้วย เป็นความละเอียดอ่อนที่ซ่อนแฝงคุณธรรมที่อบอุ่นด้วยความรักของครอบครัวพี่น้องญาติมิตร และสดชื่นฉ่ำเย็นด้วยสายน้ำเป็นสื่อสร้อยร้อยใจ


ขั้นตอนการสรงน้ำพระ

เริ่มจากขั้นตอนการทำความสะอาดองค์พระพุทธรูป หิ้งพระ โต๊ะหมู่ และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แจกันดอกไม้ กระถากธูป เชิงเทียน บางแห่งเปลี่ยนผ้าสะไบห่มองค์พระ เป็นต้นฯ การทำความสะอาด และเตรียมจัดวางภาชนะและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับสรงน้ำพระ ใช้ผ้าใหม่ หรือกระดาษใหม่ มาเช็ดทำความสะอาดองค์พระ ใช้ฟองน้ำชุบน้ำบิดหมาด ๆ เช็ดทำความสะอาดให้ทั่ว


ข้อควรระวัง

ถ้าเป็นพระพุทธรูปที่ได้ลงรักปิดทองไว้ ต้องพึงระมันระวังในการเช็ดถูเป็นอันมาก หากเป็นพระเครื่องพระผง พระที่แกะสลักจากเนื้อไม้ต่าง ๆ พระเนื้อดินเผา เนื้อหว่านต่าง ๆ ไม่ควรนำลงไปสรงน้ำ เพราะจากราคาหลักล้านจะเหลือแค่หลักร้อย เมื่อทำความสะอาดองค์พระพุทธรูปเสร็จแล้ว ให้อัญเชิญไว้ที่โต๊ะก่อน แล้วประดับด้วยดอกไม้ กลีบดอกไม้โรยสวยงาม เตรียมดอกไม้หอม พวงมาลัย น้ำอบ ขันเงินสำหรับใส่น้ำ แล้วโรยดอกไม้ ใส่น้ำอบลงในขันเงิน จากนั้นเริ่มสรงน้ำพระกันทั้งครอบครัว


คำกล่าวขอขมา

การขอขมาควรทำตั้งแต่ต้น ก่อนทำความสะอาดหิ้งพระ เพื่อไม่ให้เกิดเป็นโทษภัย เริ่มจาก ตั้งนะโม 3 จบ และกล่าวคำขอขมาดังนี้

"ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเต"

คำแปล : "กายกรรม 3 วจีกรรม 4 มโนกรรม 3 กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในพระรัตนตรัย ด้วยความตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี ขอพระรัตนตรัยได้โปรดงดโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิด" จากนั้นจึงอัญเชิญพระพุทธรูปไปตั้งสรงน้ำ ณ ที่กำหนดต่อไป


บทสวดอธิษฐานก่อนสรงน้ำพระ

น้ำที่ใช้สรงพระพุทธรูป ควรเป็นน้ำสะอาด บริสุทธิ์ สามารถดื่มกินได้ เมื่อถึงเวลาสรงน้ำพระ ให้เริ่มตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวคำอธิษฐานว่า

"อิมินา สิญจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง"

คำแปล : เดชะ ข้าพเจ้าสรงน้ำพระ สดชื่นฉ่ำเย็นตลอดกาล ทุกข์โศกอันตรธาน โรคร้ายภัยพาล ระงับดับเย็น เป็นสุขฉ่ำเย็น เจริญรุ่งโรจน์ ด้วยโภคทรัพย์ และสัพพมงคล เทอญ


ความบริสุทธิ์ใจ

ด้วยธรรมะและเมตตา ปีใหมีไทย ประเพณีเล่นน้ำสงกรานต์ ขอให้ท่านตั้งสัจจาอธิษฐาน ไหว้หลวงพ่อเพชรมีชัย ปลอดภัยโชคดี ลาภผลพูนทวี ชีวิตดีการงานมั่นคง อย่าลืมไปวัดกันนะ รูปขอจำเริญพร