ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรประตูสู่ความสำเร็จ

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้นำสรรพสัตว์ข้ามพ้นอาสวะ คือพระนิพพานอันเป็นแดนบรมสุขด้วยเศียรเกล้า ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ความฝันใฝ่ที่ทุกคนพยายามเดินไปสู่เส้นทางที่ตั้งใจ บ้างก็ถึงเส้นชัยได้อย่างง่ายดาย โดยปราศจากสิ่งรบกวน และอุปสรรคปัญหา

แต่กับอีกหลาย ๆ คนนั้นต้องพบเจอแต่อุปสรรคปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีก โบราณท่านแนะให้ทำบุญสร้างห้องส้วมห้องสุขาถวายวัด หรือไม่ก็ให้ไปเป็นจิตอาสาทำความสะอาดส้วมวัด หรือส้วมสาธารณะ ไปขัดไปล้างอย่างไม่รู้สึกรังเกียจ และไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อย การสร้างก็เป็นโอกาสหนึ่ง เช่นกัน การดูแลรักษาทำความสะอาดก็เป็นอีกโอกาสหนึ่ง

โอกาสมาถึงหน้าบ้านแล้ว จึงขอความอนุเคาระห์มายังทุกท่านทุกคน เรื่อง ตั้งกองบุญสร้างห้องสุขา (เวจกุฎี) ขอเจริญพรพุทธบริษัทสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย ประสงค์ สร้างห้องสุขา (เวจกุฎี) ไว้นอกอาคารที่พักอาศัยที่พระสงฆ์พำนัก อีกทั้งไม่เป็นการสะดวกแก่การบริการสาธารณะ

จึงเห็นควรสร้างไว้ภายนอก เพื่อประโยชน์สะดวกใช้สอย แก่ผู้เข้ามาประพฤติวัตรปฏิบัติธรรม ตลอดถึงผู้มาเยี่ยมชมวัด จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งกองบุญ สร้างห้องสุขา (เวจกุฎี) ในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

อานิสงส์การถวาย ผู้ใดได้สร้างเวจกุฏี สามารถข้ามพุทธทันดร ได้อานิสงส์ถึง 40 กัลป์ สัพทานทั้งหลายชนิดเหล่านี้ ผู้ใดมีศรัทธากล้าหาญสละสมบัติออกสร้างวัตถุประสงค์ มีอานิสงส์ผลบุญพูนสุข ทั้งในภพนี้และภพหน้า มีแสดงไว้ในชาดกว่า "แม้ในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าตัณหังกร เราตถาคตก็เคยสร้างเวจกุฎี" ปรารถนาสิ่งใดก็สัมฤทธิ์

กำหนดการ เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย อำนวยพรให้ท่าน พร้อมครอบครัวและมวลมิตร เจริญด้วย จตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธนสารสมบัติ ในที่ทุกสถาน ตลอดกาลทุกเมื่อด้วย เทอญ.

เกิดเป็นคน ต้องเรียนรู้ สู้ชีวิต
ต้องมีจิต ห้าวหาญ ชาญความรู้
อุปสรรค เปรียบเช่น เป็นศัตรู
ต้องเรียนรู้ สู้มัน อย่าหวั่นเกรง ฯ

ยิ่งเราสู้ ยิ่งรู้ ชาญฉลาด ยิ่งองอาจ ในหมู่ ผู้ข่มเหง
เรายิ่งสู้ ยิ่งรู้ ผู้คนเกรง
ใช่อวดเก่ง แต่กล้า จะฝ่าฟัน ฯ

เมื่อมีหวัง ต้องทำ ในสิ่งหวัง อย่ามัวนั่ง ท้อถอย คอยความฝัน
อุปสรรค หากมี ต้องฝ่าฟัน
ไปสู่ฝัน ที่หวัง ดังตั้งใจ ฯ


ทุกอย่างต้องมีขั้นตอน

ส่วนเรื่องการลงมือสร้างนั้น ขอแจ้งความคืบหน้ารายงานให้ท่านทราบเป็นระยะ ๆ ไป เพราะทุกอย่างต้องเป็นระเบียบขั้นตอนทางกฎหมาย อันเป็นทางศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไป ตอนนี้กำลังเดินเรื่องขอให้สถาปนิกออกแบบกันอยู่ เมื่อเห็นสมควรก็จะยื่นขออนุมัติไปทางซิตี้ ตอนนี้ก็ขออนุญาตบอกข่าวเล่าบุญบอกสายบุญศรัทธา เป็นเจ้าภาพรวบรวมกองบุญกองทุนไว้เป็นค่าอุปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณโยมสุพจน์ สารีบุตร ที่เล็คซี และคณะศรัทธาปวารณาว่ากำลังช่วยบอกบุญเรื่องสร้างห้องสุขาให้กับทางวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์

ส่วนนายช่างประจำของวัดเรา คือคุณโยมชาตรี เชยเอี่ยม ก็แสตนบายอย่างเต็มกำลัง เต็มศรัทธา จนทางครอบครัวให้ฉายาสนุก ๆ กันว่า "ลูกผู้ชายหัวใจถวายวัด หรือสั้นๆ คือ คนหัวใจวัด" สาธุๆ อนุโมทนาบุญใหญ่ ปลื้มใจด้วยโยมเอ้ย...นี่หละการได้ร่วมสร้างวัดวาศาสนสถาน ทุกครั้งที่ทุกคนได้มาใช้สอยประโยชน์ ได้มาพึ่งมาพัก อานิสงส์ก็เกิดทุกครั้ง ได้บุญทุกครั้ง และอีกประการหนึ่งฝากมาตลอดเรื่องบุญพิเศษ พิธีทอดผ้ากฐิน 9 สาย 9 ไตร ก้าวหน้า ก็ได้รับการตอบรับมาจากคณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมธรรมจาริก สังฆวิหาร นครลอสแองเจลิส ท่านพระครูพิศาลธรรมจารี และการตอบรับมาจากท่านพระอาจารย์สงวน เจ้าอาวาสวัดพุทธมงคล เมืองลองบีช คณะสงฆ์จากวัดพระธาตุบัวหลวงไทย เมืองเทฮาชาปี ได้ปวารณาไว้จะพาญาติโยมมาร่วมบุญ กราบอาราธนามา ณ โอกาสนี้ครับ และกราบขอบพระคุณมาพร้อมนี้ด้วยความเคารพ


"อย่าลืม อย่าพลาด อย่าละโอกาสอันดีงาม"

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 "พิธีทอดผ้ากฐินสามัคคี"

วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 "พิธียกช่อฟ้า ศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี"

โปรดอย่าลืม มีโอกาสต้องไปวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย USA เลขที่ 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535-7849 Tel : 661-946-3335, 661-932-3109

หมายเหตุ : Donation check payable to "Buddhist Meditation Society" รูปขอจำเริญพร