ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรโครงการย้ายที่ฉันอาหาร

เจริญพรท่านสาธุชนทุกคนทุกท่าน คำง่าย ๆ ที่ยกมาว่า "โครงการย้ายที่ฉันอาหาร" เป็นการล่อคำสนุก ๆ แบบไม่ซีเรียส พอดีกำหนดการวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม ศกนี้ พระสงฆ์ทุกรูปต้องเดินทางไปวัดใหม่ที่เมืองแลงแคสเตอร์ทั้งหมด (วัดที่เมืองเลควูด อาทิตย์นี้ไม่มีกิจกรรมเทศน์มหาชาติ ขอยกไปแสดงในสัปดาห์ต่อไป) เนื่องด้วยพระสงฆ์และญาติโยมวัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด ของเราจำนวนหนึ่ง จะไปปลูกต้นโพธิ์ทวีพงศ์ มั่นคงพุทธศาสตร์ เป็นครั้งแรกในเมืองแลงแคสเตอร์ บนพื้นที่ก่อตั้งและจะเป็นที่ปลูกสร้างวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี วัดไทยแห่งแรกในเมืองแลงแคสเตอร์

โดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ ดร. พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นประธานให้ทุกอย่าง (แบบเป็นกันเอง) ท่านพระอาจารย์ ดร.พระมหาจรรยา เป็นพระมหาเถระที่อาตมาพระครูธรรมธรไสว จันทวัณโณ (ชมไกร) กราบแทบเท้าได้อย่างสนิทใจที่สุด

ท่านสาธุชนทั้งหลาย กิจกรรมนี้เรียกง่าย ๆ ว่า กิจกรรมกินข้าวทุ่งข้าวห่อ โครงการเปลี่ยนที่กินจะได้เจริญอาหาร ได้บรรยากาศแบบท้องทุ่งนา ได้เห็นถึงสภาพตั้งแต่เบื้องต้นก่อนแต่ที่จะเป็นวัดเป็นวา ดำรงพระพุทธศาสนาที่มั่นคง ได้เกิดก่อความสุข เกิดความสามัคคี รวมน้ำใจเป็นหนึ่งเดียวกัน อันเป็นพลังขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มั่นคงกว้างไกลไปในอนาคต ณ เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย ตอนนี้ในทางกฎหมายแล้วถือว่า ทางวัดเรายังออกตัวแรงได้ไม่เต็มที่ การซื้อการขายการโอนกรรมสิทธิ์วัดใหม่นั้น อยู่ในระหว่างขั้นตอนตรอจสอบสภาพบ้าน และขั้นตอนส่งมอบกุญแจ เมื่อเสร็จขั้นตอนนั้นแล้ว จึงถือว่าฝ่ายผู้ซื้อถือกรรมสิทธิ์เต็ม ในที่นี้ก็มิได้กล่าวให้ทุกท่านมีความกังวลใจนะ เพราะเห็นว่าคงแล้วเสร็จสะเด็ดน้ำเร็ว ๆ นี้ คือไม่น่าจะเกิน 1 สัปดาห์ (ครึ่ง) คงจะได้รับกุญแจและได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ แต่ในขณะเดียวกันทางผู้ขายคือเจ้าของบ้านก็ได้อนุญาต ให้ทางเราสามารถเข้าไปจัดกิจกรรมได้ ตั้งแต่เวลาเช้า 07:00 น. ถึง 15.00 น. จึงเป็นที่มาของคำว่า "โครงการย้ายที่ฉันอาหาร" นี่คือที่มาของคำ อาตมาบอกว่าใจเย็นๆ (แต่ความจริงนั้นตัวเองใจร้อนกว่าน้ำต้มเดือด 100 องศาเซลเซียลแล้วละ) ถ้าถามว่าอาตมาเสี่ยงไหม ? อาตมาตอบว่าเสี่ยงที่สุด แต่ก็กล้าที่จะทำ เพราะเข้าใจว่าเราได้กระทำอยู่บนพื้นฐานของความไม่ผิดกฎหมาย เพราะอย่างน้อยได้ทำสัญญา 1 และเราได้รับการอนุญาต 1 (ก็โอเคนะและก็ตื่นเต้นดี)

และขอแจ้งท่านทั้งหลายว่า หลวงพ่อประเสริฐ อิทฺธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุบัวหลวงไทย เมืองเทฮาซาพี รัฐแคลิฟอร์เนีย ท่านมาไม่ได้ หลวงพ่อท่านมีประชุมที่อาลาสก้า กลับมาไม่ทัน ดังนั้นกิจกรรมดังกล่าวก็จะมี พระ 5 รูป มีหลวงพ่อ ดร. พระมหาจรรยา เป็นประธานทุกอย่าง


อุปกรณ์ที่นำไปใช้กิจกรรมกินข้าวห่อ

ดังที่ได้ชี้แจ้งแล้วว่าจัดกิจกรรมแบบเรียบง่าย อาตมาคิดไปทำงานไป คิดอะไรได้ก็เขียนบันทึกไว้เป็นเรื่องราวเผื่อได้กลับมาย้อนอ่านงานกิจกรรมที่ผ่านไป สรุปว่าเป็นพิธีเรียบง่าย กินข้าวชายทุ่ง ฉันข้าวถุงข้าวห่อ และกิจกรรมทุกอย่างจัดใต้ร่มไม้สนามหญ้าด้านหลังบ้าน ที่เมืองแลงแคลเตอร์ ท่านที่ไปร่วมงานก็ได้รับอนุญาตให้เข้าชมบ้านและเข้าใช้ห้องน้ำได้ จึงต้องขออภัยไว้ล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ด้วย เพราะยังไม่แล้วเสร็จสะเด็ดน้ำดังที่กล่าวแล้ว และสิ่งที่ทางวัดจัดเตรียมไปด้วยวันนั้น ดังนี้

1) เตรียมโต๊ะวางอาหารไว้งาน 6 ตัว

1.1 ใช้สำหรับวางอาหารถวายพระสงฆ์นั่งฉันเพล 2 ตัว ,

1.2 ใช้สำหรับวางอาหารญาติโยม 4 ตัว

2) เตรียมเก้าอี้ไป 30 ตัว ,

2.1 ใช้สำหรับพระสงฆ์ 5 ตัว

2.2 ใช้สำหรับญาติโยม 25 ตัว

3) เตรียมเสื่อ มากกว่า 4 ผืน ,

4) จาน / ชาม ใช้เป็นจานกระดาษ,

5) ช้อนซ้อม พลาสติก,

6) น้ำดื่ม 4 - 6 ลัง

7) น้ำแข็ง / ถังน้ำแข็ง

8) จอบ / เสียม ขุนหลุมปลูกต้นโพธิ์มงคล

9) เครื่องเสียงตัวเล็ก

10) ป้ายไวนิลสำหรับถ่ายรูปหมู่

11) อีกประการหนึ่ง จะเตรียมถุงสำหรับไว้ใส่ขยะไปด้วย

12) ท่านที่มีจิตศรัทธาจะไปร่วมถวายอาหารก็ขอเจริญพรเชิญได้ทุกท่าน


ขอระลึกถึงทุกท่านในวันปลูกต้นโพธิ์

การระลึกถึงกันเป็นไมตรีจิต เป็นบุพนิมิตแห่งความมั่นคง เป็นเกียรติภูมิแห่งความสามัคคี เป็นความดีที่ควรดำรงรักษา ฯ จึงขอขอบน้ำใจทุกคนที่มีใจเป็นกุศล ระลึกถึงทุกคน สาธุๆ จากหลวงพ่อไสว คนหัวใจมีความสุข ใครคิดดี ใครพูดดี ใครทำดีต่อฉัน ใครคิดถึง ใครห่วงใย ใครใส่ใจฉัน ฉันขอขอบน้ำใจทุกอย่าง ขอบคุณทุกคน ฉันขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองทุกคนด้วย เทอญ ไม่รู้เขียนอะไรให้เต็มคอลัมส์ธรรมะสมสมัย คิดขึ้นได้เขียนกลอนฝากไว้ก่อนปิดเล่มนะ แล้วพบกันใหม่ มีคำถามอะไรให้โทรไปเบอร์ใหม่ 562 249 3789 รูปขอจำเริญพร


บางวัน เขียนความสุข ได้ซาบซึ้ง
บางวัน พร่ำรำพึง ทุกข์สิ้นหวัง
บางวัน เขียนชีวิต จิตปล่อยวาง
บางวัน เขียนความหวัง ดังตั้งใจ ฯ

วันวาน ผ่านเลยไป ไม่หวนกลับ
วันวาน ผ่านเลยลับ นับหวั่นไหว
วันพรุ่ง มุ่งก้าวล้ำ นำหน้าไป
วันนี้ โชคดีได้ ใจมั่นคง ฯ