ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรเดินทางไกล ต้องไปให้เบา

ท่านสาธุชนผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่าน ทุกอย่างในโลกนี้อาจต้องกลับมาทำความเข้าใจใช้ภาษาธรรม และคำเดียวกันที่เข้าใจตรงกันคือ "อนัตตาตา" ธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตน เรามองโลกและสรรพสิ่งเป็นสิ่งว่างเปล่า แต่บนความว่างเปล่าเราได้มีสติเจริญอยู่ในธรรม "เราจะมีสติเจริญอยู่กับธรรม" ดังนั้น เดินทางไกล ต้องไปให้เบา ชีวิตเรามักจะมีเรื่องทำให้วุ่นวายอยู่ต่าง ๆ นานา เดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้ ยิ่งตอนนี้สังคมกำลังติดอยู่กับยุคสมัยเสพสื่อ เสพข้อมูลข่าวสาร จริงบ้างเท็จบ้างอย่างน่าเป็นห่วง เจริญทานศีลภาวนากันไว้ชีวิตจะได้มีที่พึ่ง


ให้ทานก่อนกิน

นับแต่โบราณมา ปราชญ์เมธีปลูกอุปนิสัย หล่อหลอมจิตใจของพุทธชนให้มีใจโอบอ้อมอารีย์ เหนี่ยวนำใจให้มีศรัทธาต่อวัดวาศาสนา ตื่นเช้ามาหุงข้าวเป่าไฟ เก็บผักหักผลไม้ ทำกับข้าวกับปลา หาเตรียมไว้เป็น 2 ส่วน 3 ส่วน

ส่วนที่หนึ่ง นั้นนำไปใส่บาตรถวายเป็นบุญเป็นทาน ส่งเสริมสืบกาลอายุพระพุทธศาสนา ส่งเสริมจริยาพระเจ้าพระสงฆ์ รูปที่ประสงค์ภิกขาจาร มารับอาหารเที่ยวบิณฑบาตประกาศธรรม

ส่วนที่สอง เลี้ยงหาดูแลครอบครัวสมภูมิผู้นำ ทำให้ทุกชีวิตให้อิ่มท้องไม่ข้องขัด ไม่ให้เกิดอัตคัตและขัดสน พ่อแม่ปู่ตาย่ายายพี่น้องลูกหลานทุกผู้คน มีความสุขกาย เจริญวัย มีความสุขใจ เจริญจิต

ส่วนที่สาม ให้ทานแด่กัลยามิตรด้วยจิตไมตรี ยินดีเสียสละด้วยความเอื้อเฟื้อเพื่อสร้างสรรค์ต่อส่วนรวม เพิ่มเติมคุณงามความดีให้เกิดคุณค่าแท้แน่วแน่ควรคู่สู่สังคม การที่ให้ทานก่อนกินมีความลึกซึ้งซ่อนแฝงมาแต่เก่าก่อน เกิดคุณธรรมประจำใจ ได้ระลึกรู้คุณค่าน่าเชิดชูท่านผู้เป็นปราชญ์เมธี ผู้ปลูกสร้างส่งเสริมความกตัญญูกตเวทิตาธรรม


รักษาศีลก่อนยาตรา

คำพระท่านว่า ศีล คือปกติ ศีล คือความหนักแน่น ศีล คือความองอาจไม่ครั่นคร้าม ศีล คือความแกล้วกล้าอาจหาญ ศีล คือแม่บทแห่งกัลยาณธรรมทั้งปวง คนดีมีศีลสัตย์จะเดินทางไปในที่ใด ๆ ย่อมปลอดภัยไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจ หลวงพ่อไปธุดงค์ในป่าใหญ่ ป่าลึก ที่ที่ไม่มีผู้คนอยู่อาศัย มีแต่ป่าไพรอันสงัด อำนาจแห่งศีลนี่แหละทำให้แกล้วกล้าในที่ทั้งปวง เสือ ช้าง ผีป่า ก็ไม่ทำอันตราย ปลอดภัยอย่างห้าวหาญ ไม่กลัวป่าเพราะเจริญธรรมและเชื่อว่าเทวดาท่านคุ้มครอง "ศีลเป็นความงาม ศีลเป็นเยี่ยมในโลกบุคคลผู้มีศีล ย่อมเป็นที่รักของญาติทั้งหลาย และรุ่งเรืองในหมู่มิตร เมื่อตายไปแล้ว ย่อมเข้าถึงสุคติ"

ดังนั้นควรฝึกเป็นคนมีศีลไว้เพราะ "คนมีศีลเหมือนดินมีน้ำ คนขาดศีลเหมือนดินขาดน้ำ"


สวดมนต์แผ่เมตตาก่อนนอน

สมัยหลวงพ่อเป็นพระหนุ่ม ๆ เคยได้ไปร่วมงานอบรมครูสอนศีลธรรมของกรมการศาสนา ในสมัยนั้น เขามีเปิดเพลงขององค์กรเปรียญธรรมสมาคมในงาน มีใจความว่า

๐ ก่อนท่านนอนหลับไปในคืนนี้ ขอจงตั้งดวงฤดีไว้ให้มั่น คิดถึงกุศลผลแห่งดีที่ผูกพัน จิตตั้งมั่นแน่วแน่แล้วแผ่ไป

๐ แผ่เมตตาทั่วไปให้คนอื่น ทั้งรักชื่น - เกลียดชัง แต่ครั้งไหน ? ขอให้เขาได้ดีมีสุขใจ อย่าหวั่นไหวแม้อมิตรที่คิดชัง

๐ แล้วใจเราจะสบายคลายเร่าร้อน เพราะจิตผ่อนความเครียดแต่หนหลัง "อนีฆา สุขี อัตตานัง" ห่างทุกขังด้วยเพราะจิต "คิดดี" เอยฯ

การสวดมนต์แผ่เมตตาก่อนนอน จะทำให้จิตใจสงบ รู้ปลง รู้วาง รู้ว่าง รู้เย็น เป็นเรื่องควรแก่จิตใจ ทบทวนว่าวันนี้เราได้ทำคุณงามความดีอะไรไว้บ้าง เช่น

1) วัตถุ ทานข้าวของเครื่องใช้

2) ธรรม ทานแจกจ่ายคำสอน

3) อภัย ทานความเอื้ออาทรสอนให้มีเมตตา

ถ้าได้ทำความดีงามแล้วนั้น จะเกิดความสุขสงบใจ มีจิตใจดี นอนหลับดี (บางครั้งทำให้ฝันเรื่องดี ๆ) แต่ถ้าได้ทำความไม่ดีอะไรต่าง ๆ นานา สารพันไว้ทั้งวัน การนอนหลับก็ไม่สนิท การคิดก็ฟุ้งซ่านบริวารก็ทอดทิ้ง บางสิ่งที่ดีจะกลับเสีย เพราะพรุ่งนี้ก็อาจสายเกินไป

ตลอดฤดูกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี ขอท่านทั้งหลายร่วมบุญฟังเทศน์มหาชาติ ที่วัดจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันอาทิตย์ ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญเป็นเจ้าภาพได้ ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ 6763 E Avenue H Lancaster CA 93535-7849 Tel : 661-946-3335, 562-249-3789 รูปขอจำเริญพร