ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรโครงการปลูกต้นไม้สร้างลมหายใจโลก

สาธุชน - พุทธบริษัท ท่านผู้เจริญทั้งหลาย "ร่มธรรม ร่มเย็น" หากใจเรามีธรรมะ เราจะมองโลกนี้อย่างลึกซึ้ง เราจะอยู่ที่ไหน อยู่แห่งใดก็จะอยู่อย่างมีความสุข มีความหวังมีกำลังใจมีความสำเร็จ อยู่ที่ไหน ๆ ก็มีงานมีเงินมีทอง เป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากใจที่มีธรรมะ

- อยู่ที่ไหนก็ไม่ร้อน ถ้าใจเย็น

- อยู่ที่ไหนก็ไม่เย็น ถ้าใจร้อน

เราอยากให้สวนหลังบ้านร่มเย็น ก็ต้องปลูกต้นไม้ เพราะต้นไม้ให้ร่มเงา ร่มรื่น ร่มเย็น และร่มธรรม ขอเชิญร่วมโครงการปลูกต้นไม้กับคณะสงฆ์ "วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี แลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย" โทร 661 874 5315 โครงการปลูกต้นไม้สร้างลมหายใจโลก ปลูกต้นไม้ได้บุญยิ่งใหญ่ ได้พร้อมใจกันสร้างปอดฟอกอากาศให้แก่โลก เพราะความสำคัญของป่าไม้ คือความสมบูรณ์ในระบบนิเวศน์ที่สุด เราจะเริ่มจาก 1 เอเคอร์ 2 เอเคอร์ 3 เอเคอร์ จนกว่าจะเต็มรอบล้อมบริเวณที่เราจะสร้างพระธาตุที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมของชนชาติไทยเราในอนาคตอันใกล้นี้ เบื้องต้นตอนนี้เราจะพร้อมใจกันสร้างบุญใหญ่ ด้วยการปลูกป่า เพราะต้นไม้นั้น

- คือลมหายใจของทุกชีวิต

- คือแดนเนรมิตความร่มเย็น

- คือสิ่งจำเป็นต่อสภาพแวดล้อม

- คือความสมบูรณ์พร้อมสับปายะ

- คือแหล่งธรรมะที่ทรงพลัง

- คือมนต์ขลังของวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี

- คือบารมีของพี่น้องเราทุกคนรวมใจ


ปลูกต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ชีวิตร่มเย็น

แจ้งข่าวสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน มาร่วมจิตพร้อมใจกันเป็นหนึ่งเดียว เดินตามรอยธรรมของพระอริยเจ้า มหาบุรุษผู้เสด็จก้าวเดินสู่ป่าจนได้สมญาว่าเป็นพระพุทธเจ้าผู้ที่โลกจารึก

- พระผู้ประสูติใต้ต้นไม้ (ต้นสาละ)

- ตรัสรู้ใต้ต้นไม้ (ต้นพระศรีมหาโพธิ์)

- ปรินิพพานใต้ต้นไม้ (ต้นรัง)

ต้นไม้ผูกพันกับพระพุทธองค์อย่างแนบแน่น จนได้ชื่อว่าเกิดความสำเร็จปัญญาอย่างสูง ต้นไม้นำพาการตรัสรู้มาสู่พระองค์ จนโลกต้องจารึกพระนามของพระพุทธเจ้าว่าเป็นนิรันดร์ เพราะความสมบูรณ์ของป่าไม้ยังพระองค์ให้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณ ป่าไม้จึงมีความสำคัญเพราะให้ชีวิต ให้ลมหายใจแก่สรรพสิ่ง โดยเฉพาะมนุษยชาติ เป็นต้น

ดังนั้นคณะสงฆ์วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย จึงขอชวนเชิญเจริญพร ท่านผู้มีใจศรัทธาทุกท่าน ร่วมโครงการปลูกต้นไม้คนละต้นสองต้น ทว่ามีอานิสงส์มากยิ่งกว่าสร้างปราสาททองคำและเรือนแก้ว การปลูกต้นไม้บูชาพระพุทธเจ้ามีอานิสงส์มากสุดจะพรรณนา


อานิสงส์ของการปลูกป่า

ในวนโรปสูตรที่ 7 กล่าวว่าด้วยอานิสงส์ของการปลูกป่า

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า : ชนเหล่าใดสร้างสวนอันน่ารื่นรมย์ ปลูกป่า สร้างสะพาน ให้โรงน้ำดื่ม ให้บ่อน้ำ และให้ที่พักอาศัย ชนเหล่านั้น ย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวันและกลางคืน ชนเหล่านั้นตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล ย่อมไปสู่สวรรค์

"โครงการปลูกต้นไม้สร้างลมหายใจโลก" เป็นโครงการทำบุญสร้างป่าใกล้เขตชุมชน เริ่มจากการพัฒนาพื้นที่บนผืนแผ่นดิน 20.26 เอเคอร์ ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ คณะสงฆ์ไม่ปรารถนาเพียงแค่รณรงค์ให้ผู้คนมาปลูกต้นไม้วัดของเราเท่านั้น แต่การปลูกป่า ปลูกต้นไม้เป็นการสร้างลมหายใจโลก เพราะความสมบูรณ์ของป่าจะนำมาซึ่งประโยชน์มหาศาลแก่มวลมนุษยชาติ พร้อมกับความมุ่งหวังตั้งใจให้ผู้คนมาร่วมกัน สร้างประวัติศาสตร์การทำบุญ ร่วมใจกันปลูกต้นไม้สร้างลม หายใจให้โลก

จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาร่วมโครงการทำบุญสร้างป่า พิสูจน์ความจริงใจในการสร้างวัดไทยแห่งแรกในเมืองแลงแคสเตอร์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่อพิสูจน์ศรัทธา พิสูจน์ความเพียร พิสูจน์กำลังในการสร้างบุญใหญ่ของเรา ดังคำสุภาษิตที่ว่า "ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน" ถ้าเราสร้างป่าได้สำเร็จ โครงการสร้างพระธาตุทุ่งเศรษฐี ปนิธานของพระเดชพระคุณ "พระธรรมวิสุทธาจารย์" (หลวงปู่คูณ ขันติโก) วัดหนองแวง พระอารามหลวง เมืองขอนแก่น ก็จะสำเร็จเป็นเอกลักษณ์หลักชัยของพระพุทธศาสนา เป็นพุทธสถานอันงดงามแก่สายตาโลกได้ชื่นชมอีกแห่งหนึ่ง ดังนั้นเราต้องพร้อมใจกันให้ความสำคัญ และมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างป่าใหม่บนผืนแผ่นดินวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป

ต้นไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติเพียงอย่างเดียวที่เราทุกคนสามารถสร้างได้ โครงการทำบุญสร้างป่า ขอเชิญชวนทุกๆ ท่าน มาร่วมกันทำบุญให้โลก ทำบุญให้ประเทศให้แผ่นดิน และปลูกบุญให้แก่ตัวเราเอง ทำบุญด้วยการสร้างป่าด้วยการปลูกต้นไม้ใหญ่ ไม้ยืนต้นและไม้อื่น ๆ ตามที่ท่านตั้งใจ และอยากปลูก ปลูกแล้วก็เอาใจใส่ดูแลให้ต้นไม้เหล่านั้นเติบใหญ่ขึ้นมา ด้วยประการฉะนี้

การทำบุญสร้างป่าแบบนี้เป็นสิ่งที่โลกกำลังต้องการอย่างยิ่ง นอกจากเป็นการทำความดีต่อโลก ต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว วัดและสังคมรอบวัดยังได้ประโยชน์มาก จากสวนป่าที่เราได้พร้อมใจสร้างขึ้น อีกทั้งยังเป็นการทำบุญที่มีผลยั่งยืนไปถึงลูกหลาน "โครงการปลูกต้นไม้สร้างลมหายใจโลก" โครงการดีที่ทุกคนสมารถมีส่วนร่วมได้ ไม่จำกัดเพศและวัย ทุกเชื้อชาติ ทุกชนชั้น และทุกศาสนา

ขอเชิญลงนามร่วมปลูกป่ากับทางวัดเราได้ที่โทรศัพท์ 526 249 3789 และ 661 874 5315 ส่วนกำหนดการเพื่อความพร้อมเพียงนั้น คณะสงฆ์จะแจ้งกำหนดการได้ทราบในโอกาสอันใกล้นี้ รูปขอจำเริญพร