ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรประมวลภาพพิธีไหว้ครู ประจำปี 2567

ขอจำเริญพร ท่านสานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน ตลอดถึงผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ทุกท่าน วันนี้ได้นำภาพวันไหว้ครูมาประมวลให้ท่าน ร่วมอนุโมทนา และขออัญเชิญคุณแห่งพระพุทธเจ้าอันวิเศษ คุณแห่งกระแสพระนิพพานอันประเสริฐ ซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญแล้ว จงเป็นมหาวิภูษิตาภรณ์ประดับด้วยมงกุฎทิพย์ และเครื่องทรงแห่งพระเจ้ามหาจักรพรรดิ ครอบคลุมคุ้มครองทุกท่านตลอดกาลทุกเมื่อด้วย เทอญ

คุณครู ผู้ส่องให้ ใจสว่าง
คุณครู ผู้ชี้ทาง อย่างกล้าหาญ
คุณครู ผู้ให้ทิพย์ ธรรมญาณ
คุณครู ผู้เชี่ยวชาญ ศาสตร์วิญญู ฯ

ไหว้ครู ผู้ประเสริฐ เปิดดวงจิต
ไหว้ครู ผู้ทรงฤทธิ์ จิตผู้รู้
ไหว้ครู ผู้สืบสาน ตำนานครู
ไหว้ครู กตัญญู บูชาธรรม ฯ

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี โทร. (562) 249 - 3789 Line ID: bmsn2008 ตามที่ได้ชวนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีสวดภาณยักษ์ ณ ลานองค์ท้าวเวสสุวรรณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี แคลิฟอร์เนีย เลขที่ 6763 East Avenue H, Lancaster, CA 93535 วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ศกนี้ พิธีก็ครบ 9 วันพอดี ขอความสำเร็จ แลละความสมปราถนาจงมีแด่ท่าน ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์จงปรากฏแก่ศรัทธาทุกท่าน รูปขอจำเริญพร