ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรปณิธานเท่านั้นที่ทำให้ไม่หวั่นไหว

เจริญพร ศรัทธาศิษยานุศิษย์ ท่านที่เคารพรักและนับถือทุกคนทุกท่าน วัดของเรา พระของเราย้ายที่อยู่แล้วนะ มีโอกาสก็เดินทางไปเยี่ยมเยือนกันได้ ปัจจุบันอยู่ประจำที่เมืองแลงแคสเตอร์ เลขที่ 6763 East Avenue H Lancaster CA 93535 โทรศัพท์ 661-874-5315, 562-249-3789 ส่วนที่เมือง เลควูด ไม่มีพระอยู่ประจำแล้ว แต่ช่วงนี้ก็เดินทางไปๆ มาๆ บ้างสลับกัน อาทิตย์ละวันสองวัน ก็บางที่ต้องมารดน้ำต้นไม้บ้าง หรือไม่ก็ยังมีกิจนิมนต์อยู่บ้าง เอาเหตุปัจจัยเป็นที่ตั้ง ตอนนี้ญาติโยมทางเมืองเลควูดก็ไม่ได้ส่งจั่งหันจั่งเพลแล้ว ส่วนทางเมืองแลงแคสเตอร์ก็ยังไม่มีญาติโยมประจำ ตอนนี้พระสงฆ์ก็ออกพรรษาแล้ว แต่เหมือนดังกบที่ยังจำศีลอยู่ในยามฤดูหนาว เพราะต้องหุงข้าวฉันเองทั้งจั่งหันและเพล บางวันก็ฉันบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และปลากระป๋อง ยังกะพี่น้องที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมตัดเส้นทางส่งข้าวอาหารเป็นซะประมาณนั้น

ธรรมดาของการ Moving เคลื่อนไหว ต่อไปเมื่อฟ้าหลังฝนแล้วท้องฟ้าคงโปร่งใส และอากาศก็คงฉ่ำเย็น ก็ถือโอกาสย้ำเตือนกำหนดการบุญทอดกฐินวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี ของเรามีโอกาสก็ให้ไปเป็นกำลังใจกันบ้างก็ยังดี จัดงานวันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน ศกนี้ ใครท่านใดสนใจออกร้านเอาของไปขายก็ยินดี ยิ่งเป็นพืชผักสวนครัว ขิง ข่า ตะไคร้ ใบมะกูต ก็ลองพากันไปขายแบบไล่ล็อคคอให้ช่วยซื้อก็น่าจะสนุกอยู่นะ หรือใครท่านใดชอบฟ้อนรำขับร้อง ก็มีดนตรีให้สนุกสนานบรรยากาศงานบุญด้วยนะ รายละเอียดอื่นๆ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระครูธรรมธรไสว จันทะวัณโณ (ชมไกร) 661 874 5315 หรือ 562 249 3789


พื้นที่อนุโมทนาบุญ

ฉบับนี้ขอพื้นที่อนุโมทนาบุญไปยังร้านข้าวสารไทย เจ้าของคือคุณจันทร์ และคุณวรรณ เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 โยมได้นิมนต์พระสงฆ์วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลคแคสเตอร์ ไปเป็นเนื้อนาบุญ พร้อมกับได้นิมนต์ครูบามาจากประเทศลาว ลงเครื่องก็ถึงงานบุญเลยทันที พระสงฆ์มีไปร่วมฉลองศรัทธาวันนั้นรวม 7 รูป ท่านทั้งหลาย "อาหารไทยก้าวไกลภูมิใจทั่วโลก" พี่น้องชาวลาว - ชาวไทย ใส่ใจเรื่องอาหารได้ดีมากๆ สมที่โบราณว่าไว้ เสน่ห์ปลายจวักผัวรักจนตาย ฮึมม.! เกี่ยวกับสุภาษิตนี้หรือไม่ไม่รู้นะ เอาบุญครั้งนี้เป็นบุญเปิดร้านใหม่ หลวงพ่อแต่งกลอนให้พอได้เป็นกระษัยนะ ลองดู


29 ตุลาคม 2562

เชิญพี่น้อง ผองศรัทธา มาเกื้อหนุน
บุญเปิดร้าน ข้าวสารไทย ใจเป็นบุญ
ด้วยอบอุ่น เพื่อนพ้องมา น่าชื่นชม ฯ

มีพระลาว มีพระไทย ในงานนั้น
ผูกสัมพันธ์ มิตรภาพ น้อมกราบก้ม
เจริญมนต์ พุทธคาถา มหานิยม
หญิงก็ชอบ ชายก็ชม อุดมชัย ฯ

บุญพิธี มีพระสงฆ์ เจ็ดรูปโปรด
เปรมปราโมทย์ โสตถิดล ผลยิ่งใหญ่
บุญเปิดร้าน มอบหลวงพ่อ เพชรมีชัย
ร่ำรวยเป็น เศรษฐีใหม่ เร็วไว เทอญ ฯ


ร้านข้าวสารไทย Khaosan thai restaurant มีโอกาสแวะไปรับประทานให้ม่วนใจ ตั้งอยู่ที่ เลขที่3520 West 1st street, Santa Ana, CA 92703 วันนี้เขียนน้อยน้อยเพื่อฝากโฆษณากำหนดการทอดกฐิน ขอเจริญพรขอบคุณทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยแอลเอนิวเปเปอร์ ทุกท่าน ที่ดูแลคอลัมน์ธรรมะสมสมัยให้ด้วยดีตลอดมา และอนุโมทนาบุญทุกท่านที่ตั้งใจจะไปร่วมบุญทอดกฐินของหลวงปู่

"พระธรรมวสุทธาจารย์" (คูณ ขันติโก)

- เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น,

- ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙,

- ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

หลวงปู่ท่านกล่าวคำมงคลไว้ อาตมาขอนำมาฝากทุกท่าน ณ ที่นี้ด้วย "ผ้ากฐินไตรเอก ไตรแรก กฐินต้นแรก ครั้งแรก ขอถวายแก่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี วัดไทยแห่งแรก แห่งเมืองแลงแคสเตอร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีท่านพระครูธรรมธรไสว จันทวัณโณ (ชมไกร) เป็นเจ้าอาวาส ให้ได้ประชุมสงฆ์เพื่อจะกระทำกฐินนัตถารกิจ ตามพระบรมพุทธานุญาตนั้น ให้ดีงามตามครรลองแห่งอารยะประเพณีต่อไป

ก็แล ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ข้าพเจ้า ฯ ขอแจ้งให้ท่านเจ้าอาวาส ฯ ตลอดถึงคณะศิษยานุศิษย์ทราบอย่างเป็นทางการว่า "ข้าพเจ้า ฯ มีความเต็มใจยินดีรับวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ไว้เป็นสาขาวัดหนองแวง พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น พร้อมรับไว้ในการสนับสนุน ตลอดถึงการกำกับดูแลทุกประการ"

ท้ายที่สุดนี้ ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย จงปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลาย ให้มีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ปราศจากภยันตรายทั้งปวง ให้มีชัยชนะเหนือเหล่าศัตรูหมู่มารใน ทิสานุทิสทั้งปวง

สิทฺธมตฺถุ สิทฺธมตฺถุ อิทํ ผลํ เอตสฺมึ รตนตฺตยสฺมึ สมฺปสาทนเจตโส

ด้วยใจที่เสื่อมใสในพระรัตนตรัยแห่งท่านทั้งหลาย ขอให้สำเร็จตามมโนปณิธานโดยชอบทุกประการโดยทั่วกันทุกท่านด้วย เทอญ ฯ รูปขอจำเริญพร