ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรกว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้

ขอความนอบน้อมจงมีในพระรัตนตรัย จำเริญพรสาธุชนท่านผู้เจริญทั้งหลาย สัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกหนักมาก เอาเป็นว่า วันก่อนได้ไปเจอลูกศิษย์ที่นครลอสแองเจลิส ซึ่งได้รู้จักกันที่แคลิฟอร์เนีย เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดทุ่งฯ หลายหน และเคยไปร่วมบุญร่วมงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัจจัยบำรุงวัดอื่นๆ ในมณฑลนครลอสแองเจลิสอีกหลายวัดนับไม่ถ้วน เอาเป็นว่า เป็นชาวพุทธมาตั้งแต่วันคลอด ขึ้นทะเบียนเป็นชาวพุทธตามบรรพชน และนับถือศาสนาพุทธมาค่อนชีวิต

การได้มาอยู่อเมริกากับครอบครัวตั้งแต่ตอนยังสาวๆ ได้การงานก็ดี มีหลักฐานมั่นคง แถมยังเป็นที่รู้จักทางสังคม เรียกว่า "หน้าตาดีมีฐานะ" ตอนนี้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ไปแล้ว ซึ่งเป็นใครนั้น บอกให้ชัดเจนคงไม่เหมาะสม เอาเป็นว่า กรณีนี้ศึกษาไว้เป็นอุทาหรณ์อิงธรรมะอนิจจังก็พอ ฯ

โลกคือหมู่ชนแลฝูงสัตว์
โลกคือปรมัตถ์ปราชญ์ว่ากว้าง
โลกคือสรรพสิ่งสิ้นทั้งปวง
โลกคือห้วงแห่งมายาพาหมุนเวียน ฯ

โลกคือภูเขาแลป่าไม้
โลกคือสิ่งทั้งหลายที่แปลเปลี่ยน
โลกคือวัฏจักรที่วนเวียน
โลกคือความแปลเปลี่ยนอนิจจัง ฯ

อนิจจัง มีอยู่จริง ใครจะไปรู้ได้ว่า ปัจจัยที่ 5 ที่ผู้คนยอมรับเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตคือผลประโยชน์ ผลประโยชน์ที่มิได้เกิดขึ้นจากความต้องการ แต่....กลับเกิดขึ้นเพราะความจำเป็น ...ธรรมชาติของคน ตอนมีกำลัง ร่างกายกระฉับกระเฉง แข็งแรง มีเงินมีทรัพย์ มีสังคม มีรสนิยมเหมือนกัน ไปไหนไปกันไม่หวั่นไหว

แต่พอกำลังเรี่ยวแรงมันอ่อนด้อย ความกระฉับกระเฉงถอยลงไป ความเข้มแข็งทางใจสักเท่าใด แต่ร่างกายนั้นมันอ่อนล้า ความแกร้วกล้าทางสังคมก็อ่อนไหว รสนิยมกำลังกาย - กำลังใจก็ถดถอย โรคทางกายก็คอยรุม จิตใจก็กลัดกลุ้ม เพื่อนๆ ที่เคยห่วงใย คอยเอาใจใส่คอยมารับมาส่งก็หายไป ที่ละคน สองคน จะไปไหนมาไหนโดยลำพังก็ลำบาก ขับเองไม่ได้ บ้านที่เคยอยู่อาศัยก็ขาย ย้ายเข้าอยู่อาศัยในอาพาทเม้นท์ย่านนครลอสแองเจลิส

ความจำเป็นต่างก็เริ่มประเดประดัง คนรอบข้างห้องเช้าเขาต่างก็เป็นชาวคริสต์ ภาวะความมีมนุษยธรรมก็อยากช่วยด้วยความเป็นมิตร แต่ก็ติดขัดอยู่เรื่องต่างศาสนา ยามลำบาก ยามเจ็บ ยามจน ทุกคนเขาอาสาเข้าช่วย เพียงแค่เปลี่ยนมานับถือพระเยซูคริสต์อย่างเต็มใจ และแล้วชาวคริสต์ที่อยู่รอบข้างนั้น เขาก็ได้เข้ามาช่วยเหลื่อด้วยความยินดี ทุกครั้งที่ผู้หญิงคนนี้ต้องการความช่วยเหลือ

สังคม พร้อมเข้มแข็งด้วยแรงใจ
สังคม ศิวิไลซ์ด้วยใจมั่น
สังคม มั่นคงด้วยช่วยเหลือกัน
สังคม จะสุขสันต์เพราะปันน้ำใจฯ

คนดี มีน้ำใจไมตรีจิต
คนดี ไม่ทิ้งมิตรจิตผ่องใส
คนดี มีศีลธรรมประจำใจ
คนดี ให้อภัยใจร่มเย็น ฯ

นี่แหละ "กว่าถั่วจะสุก งาก็ไหม้" Before the beans are cooked, the sesame seeds burn. ประโยชน์มิได้เกิดจากความต้องการฝ่ายเดียว แต่....เกิดเพราะความจำเป็นก็มาก เอาเป็นว่า ผู้หญิงท่านนี้ ได้ให้สติชาวพุทธในนครลอสแองเจลิสเกี่ยวกับเรื่อง :-

- ความมีเสรีภาพของการนับถือศาสนา

- ความจำเป็นต้องพึ่งพาจากคนรอบข้างให้ยอมรับ

- ความอาภัพจากคำปฏิเสธน้ำใจของเพื่อนสนิทที่เคยคบหา

- ความอ่อนแอต่อหลักพระพุทธศาสนาที่ตนนั้นนับถือมาค่อนชีวิต

- ความประสบอุปสรรคช่วง Covid 19 ทำให้ได้มิตรใหม่ สู่ความเปลี่ยนแปลงนับถือศาสนาใหม่

เหตุการณ์เกิดขึ้นกับหลวงพ่อวันนี้...วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ย้อนไปสอง - สามปีก่อนช่วงโควิด 19 ระบาด เกิดโรคประหลาดแซกซ้อนทางจิตใจค่อนข้างหนัก แน่นอนที่สุดปัจจุบันนี้คือ พฤติกรรมทางกาย วาจา จิตใจ ของท่านผู้หญิงคนที่กล่าวถึงนี้เปลี่ยนไปสุดขั้วที่ได้พบ คือ

- ไม่รับไหว้พุทธศาสนิกชน

- ไม่ศึกษาสืบค้นความรู้ทางพระพุทธศาสนา

- ไม่สนในทักทายเสวนาบรรดาพระภิกษุสงฆ์

- ไม่ธำรงทานศีลภาวนาปฏิบัติสู่มรรคผล

- ไม่อดทนต่อเพื่อนสนิทมิตรสหายที่ไร้น้ำใจ (แบบหันหลังให้กัน)


ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

บุญสงกรานต์ จะมาถึง ขอฝากบุญฝากงานผ่านประชาสัมพันธ์เพจนี้ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี "สะสมบุญปลดหนี้ที่ดิน" วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลนแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย กองบุญละ $10 กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566

อีกประการหนึ่ง ขอเชิญชวนมวลชนศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าถวายบำรุงค่าน้ำ - ค่าไฟ ตลอดปีนักนักษัตร 2566 กองละ $10 เหรียญ หรือตามกำลังอันจะพึงกระทำได้ ส่งเช็คร่วมทำบุญได้ที่ 6763 E AVENUE H., LANCASTER, CA 93535-7849 Donation check payable to "Buddhist Meditation Society" ส่วนท่านที่ต้องการทำบุญ Sand money with Zelle To: 562 249 3789 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 562 249 3789 รูปขอจำเริญพร