ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรบุญสำเร็จด้วยการให้ทาน

เจริญพร ศรัทธาสมาชิกทุกท่าน เวลานี้อาตมาอยู่ที่เมืองไทยแล้ว กำหนดการปฏิบัติศาสนกิจในเมืองไทย 1 เดือน ดีใจได้เดินทางไปรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุฏิกัมมัฏฐานที่วัดบ้านเกิด ชื่อวัดเทวราชกุญชร บ้านท่าโก หมู่ 7 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ บุญสำเร็จด้วยการให้ทาน ขอผลาอานิสงส์ที่เกิดขึ้นด้วยบุญนี้ อุทิศประโยชน์ให้ไว้ในบวรพระพุทธศาสนา ขออนุโมทนาทุกท่านจงประสบความสุขสำเร็จสมความมุ่งมาดปรารถนาด้วยกันทุกท่าน เทอญ


ความยินดีในการบริจาคทาน

การให้ทานนั้นเมื่อให้แล้ว ผู้ให้นั้นใจย่อมเป็นสุข มีจิตใจเบิกบานแจ่มใส ผลของการให้ทานนั้นจะย้อนกลับมาหาตัวของผู้ให้โดยอัตตโนมัติ แม้ว่าเราจะต้องการรับผลหรือไม่ก็ตาม ผลหรืออานิสงส์ของการทำทานนั้นยิ่งใหญ่เสมอ

อานิสงส์ของการทำบุญบริจาคทานนี้ เกิดจากความเมตตาเอื้อเฟื้อของผู้มีคุณธรรม มีน้ำใจ มีความห่วงใยในเพื่อนมนุษย์ จึงเกิดความแบ่งปัน ดังนั้นผู้ให้จึงมีจิตใจสูงส่งและยิ่งใหญ่เสมอ เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับผู้นิยมสร้างบุญบารมี จึงขอจำแนกไปตามลักษณะเป็นส่วน ๆ ว่า


ผลแห่งทานสังเกตตามอาการในขณะให้

1) การบริจาคทานด้วยความเลื่อมใส จะมีผลทำให้ได้รับความเคารพนับถือ และเป็นที่รักจากผู้คนรอบข้าง ชีวิตดีมีความสุข จิตใจเบิกบานผ่องใส

2) การบริจาคทานตามกาลเวลา คือรู้จักให้ทานในเวลาที่เหมาะสมและให้เป็นประจำ ผลก็จะทำให้ไม่เป็นผู้ขาดแคลนในทรัพย์ ในเวลาคับขันจะไม่ต้องตกทุกข์ได้ยาก ในเวลาที่เดือดร้อนมักจะได้รับความช่วยเหลือเข้ามาเสมอ

3) การบริจาคทานด้วยมือตนเอง มีผลทำให้นิ้วมือเรียวงามน่าสัมผัสจับต้อง เมื่อจิตใจดี ร่างกายผ่องพรรณงามสง่า บุคลิกภาพหน้าตาดูดีเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั้งหลาย เรียกว่าได้มนุษสมบัติทันตาเห็น

4) การบริจาคทานด้วยการเคารพนับถือต่อผู้รับ จะได้รับความยกย่องนับถือตอบ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง ผู้คนชื่นชมสรรเสริญ ไม่มีใครกล้านินทาว่าร้ายให้เสื่อมเสีย หากมีบริวารก็จะเชื่อฟัง อบรมสั่งสอนได้ง่ายไม่ต้องเป็นทุกข์ทางกายและใจ เป็นต้น ฯ


ผลแห่งทานสังเกตจากจิตที่สัมผัสต่อบุคคล

วัตถุทาน หรือ อามิสทาน ที่ให้กับบุคคลแต่ละฐานะ เช่น การให้แก่พระภิกษุ นักพรตนักบวชผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ก็มีความรู้สึกทางจิตอย่างหนึ่ง การให้วัตถุทานที่ให้กับคนธรรมดา ก็มีความรู้สึกทางจิตอีกอย่างหนึ่ง


การถวายกฐินแด่พระภิกษุ

การได้เป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินเป็นสุดยอดของทานวัตถุ อีกทั้งบุญทอดกฐินมีองค์ประกอบแห่งวัตถุทานเกิดเป็นบริวารเยอะแยะมากมาย ดูจากตัวบทพระวินัยอาจมองได้ว่าสำคัญเฉพาะเรื่องชุดผ้าไตรที่พระภิกษุท่านใช้สอยนุ่งห่ม

หากแต่อานิสงส์ที่เกิดขึ้นพร้อมฝนความเป็นบริวาร เป็นทานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานให้กับมนุษย์ที่มีจิตใจสูงส่ง เพราะเป็นบุญที่เกิดขึ้นโดยไม่จำเพาะเจาะจงต่อภิกษุรูปใดที่จะเป็นผู้รับ จึงเป็นบุญที่ปรากฏแก่ผู้ให้และผู้รับยิ่งใหญ่อันหาที่สุดไม่ได้

กระทั้งเมื่อตายไปแล้วจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์สถิตอยู่ในวิมานแก้วสูง 5 โยชน์ มีนางเทพอัปสรเป็นบริวารถึง 1 หมื่นเป็นเทพที่ได้นุ่งผ้าทิพย์ ในด้านความเป็นอยู่ปัจจุบันชาติชีวิตก็จะไม่ลำบากตกต่ำ มีกินมีใช้ไม่มีหนี้สินผูกมัดรัดตัว


การสร้างกุฏิกัมมัฏฐานถวายวัด

การสร้างกุฏิกัมมัฏฐานถวายวัด จะเป็นการกำจัดความตระหนี่ที่หมักหมม อีกจะเป็นการดำรงส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนา เพราะเป็นการสร้างที่พำนักพักพาที่อาศัยของพระภิกษุสามเณร ผู้ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ในการอนุเคราะห์แก่ชาวโลก นับว่าเป็นโชคบารมีที่ยิ่งใหญ่ของผู้ให้

เมื่อเป็นมนุษย์ก็ปรากฏชื่อเสียงเกรียงไกรไปทั่วหล้า เมื่อได้ตั้งความปรารถนาสิ่งใดก็จะได้สมประสงค์จำนงหมาย เมื่อสิ้นอายุขัยแล้วจะเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สถิตอยู่ในวิมานอันงดงามด้วยแก้วเจ็ดประการ แวดล้อมด้วยนางฟ้าเทพอัปสรเป็นบริวาร เสวยสุขอยู่ในทิพยวิมานชั่วกาลพานพบประสบความสุขเกษมศานต์ นั่นเทียว ฯ


ประกาศอนุโมทนาบุญ

31 ธันวาคม ที่ผ่านมา ขออนุโมทนาคุณอุไรวรรณ เจริญชาศรี (คุณเล็ก) ร้าน MIHO SUSHI Address: 18373 Ventura Blud., Tarzana, CA 91356 Open 11:00AM Phone : (818) 708-3220

28 ธันวาคม ที่ผ่านมา ขออนุโมทนาคุณเสาว์ และคณะพ่อครัวร้าน Sweetee Thai Cafe Address: 11700 South St #101, Artesia, CA 90701 Opens 11:30AM Phone: (562) 865-6152

ขออนุโมทนาบุญแด่ ทุกท่านที่เดินทางไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดทุ่งเศรษฐี เมื่อคืนวันส่งท้ายปีเก่า พ.ศ.2561 วันส่งท้ายปีเก่า ขอให้เป็นวันสุดท้ายของความทุกข์ความจน หมดหนี้หมดสิน สุขภาพแข็งแรง

ขออนุโมทนาบุญแด่ท่านที่ไปร่วมทบุญตักบาตรกับพี่น้องชาววัดทุ่งเศรษฐี ในวันขึ้นปีใหม่ที่พึ่งผ่านมา ขณะนี้ก้าวสู่พุทธศักราชใหม่แล้ว ปี 2562 ยินดีต้อนรับสู่วันใหม่ปีใหม่ด้วยอาการของคนที่มีความสุข มีเงินมีทอง มีโชคลาภ มีความสวัสดี มีจิตผ่องใส มีร่างกายแข็งแรง ขอทุกท่านร่ำรวย ๆ เทอญ จำเริญพร จำเริญพร จำเริญพร