ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรรวมแรงบุญหนุนรับสนองนโยบาย

รวมแรงบุญหนุนรับสนองนโยบาย สร้างวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมิกา เป็นสาขาวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) เมืองขอนแก่น โดยจำลองแบบจากพระธาตุวัดหนองแวง ฯ

ท่านสาธุชนพุทธบริษัทพี่น้องชาวเราทุกท่าน บทความธรรมะสมสมัยฉบับพิเศษในนามคณะสงฆ์ อุบาสก - อบาสิกา วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด แคลิฟอร์เนีย ขอเสนอข้อมูลข่าวสารรายละเอียดด้านนโยบายของทางวัดให้รับทราบไปพร้อมกัน ตามที่ท่านได้ทราบว่า ทางวัดทุ่งเศรษฐี มีนโยบายขยายโครงการออกไปสร้างสาขาที่ เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย โดยได้แถลงการความคืบหน้าตามลำดับ มาเป็นเวลาร่วมกว่าปีแล้วนั้น

บัดนี้ วัดทุ่งเศรษฐี ได้รับมงคลนามใหม่เป็น "วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี" เมืองแลงแคสเตอร์ โดยพระเดชพระคุณ "พระธรรมวิสุทธาจารย์" เจ้าอาวาสวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) เมืองขอนแก่น ได้เป็นประธานรับไว้ในความกำกับดูแลเป็นสาขาสุดท้องน้องท้าย ใหม่ ๆ ล้าสุดสด ๆ ร้อน ๆ ในโอกาสที่พระเดชฯ เดินทางมาเป็นประธานเปิดป้ายวัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน ที่ผ่านมา และได้เป็นประธานในการสรงน้ำหลวงพ่อเพชรมีชัย พระพุทธรูปศักดิ์ประจำวัดทุ่งเศรษฐี ในงานมงคลพิธีมหาสงกรานต์ วัดทุ่งเศรษฐี ประจำปี 2562

อีกทั้งพระเดชพระคุณ "พระธรรมวิสุทธาจารย์" ได้เดินทางไปเป็นประธานประกอบพิธีสวดถอดสวดถอน ทำพิธีรดน้ำแผ่นดิน จัดพิธีสงกรานต์ ทำบุญฉลองปีใหม่ไทย สรงน้ำหลวงพ่อเพชรมีชัย ที่เมืองแลงแคสเตอร์แล้ว

ส่วนชื่อวัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด ก็ยังคงให้ใช้ชื่อเดิม ทั้งนี้พระเดชฯ "พระธรรมวิสุทธาจารย์" ได้ดำรินโยบายสร้างพระธาตุขึ้น เพื่อประดิษฐานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพระเดชฯ ให้จำลองรูปลักษณ์พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน (พระธาตุ 9 ชั้น) มาจากวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) ส่วนความคืบหน้ามีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้น จะได้นำมาเสนอให้ศานุศิษย์พุทธศาสนิกชนทราบเป็นช่วง ๆ ตามโอกาสต่อไป


ใช้พลังบุญเป็นทุนลบล้างพลังอุปสรรค

ใครที่มีความทุกข์ ก็ให้เอาความทุกข์ออกจากใจ อย่านำเข้ามาให้เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตและงาน เราต้องเชื่อว่าเราทำได้ เราต้องผ่านได้ เราต้องรอดได้ นี้เป็นการเติมความคิดให้เกิดพลังบวกพลังบุญ

ในหลายครั้งเมื่อเราตกอยู่ในสภาวะที่ซึมเศร้า มีความทุกข์ มักเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะกลับมาสดใสร่าเริงอีกครั้ง ยิ้มเป็นสิ่งเริ่มต้นที่ดีที่สุด ถึงแม้ใจเรายังสับสนแต่อย่างน้อยก็ไม่ทำให้คนรอบข้างเขาได้รับอิทธิพลแห่งปัญหา นี้เป็นการใช้วิธีแก้โดยแนวทางอริยบัณฑิต เมื่อเราผ่านมันไปได้ แล้วมองย้อนกลับไปจะมองเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องเล็กน้อย ตลกขบขันกับโชคชะตาของชีวิตระหว่างปัญหานั้น ๆ อย่าตกหลุมหรือติดกับดักของความทุกข์ หรือปัญหาอุปสรรคนั้น ๆ นาน ถ้าเกิดขึ้นให้สักว่ารู้ทันที แต่ตราบใดที่เรายังติดอยู่ภาวะเศร้าหมอง ก็เหมือนติดคุกเลยแหละ เออ..ก็ยากที่จะหลุดออกมานะ

วันนี้เขียนให้สั้น มีธุระมากจริง ๆ ต้องไปให้ทันศาสนกิจอีกหลายประการที่ยังไม่สะเด็ดน้ำ ยังไม่แล้วมือ เฮ้อ...หลวงพ่อไสว ชมไกร อยากมีสิบมือนะ จะได้เบาแรงในภาระหน้าที่ที่ต้องทำงานในแต่ละวัน ขอขอบคุณ ขอบใจพี่น้องลูกหลานทุกคนที่เสียสละ อุทิศตนในการช่วยงานพระศาสนา เป็นต้นว่าธุระต่าง ๆ นั้นแหละ จงมีใจเป็นบุญจะเป็นต้นทุนให้ชีวิตงาม

ฉบับนี้ น้อมส่งพระเดชพระคุณ "พระธรรมวิสุทธาจารย์" พร้อมคณะสงฆ์ คณะญาติโยมผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน พระเดชฯ พร้อมคณะท่านมีกำหนดการเดินทางกลับเมืองไทย วันที่ 27 เมษายน ศกนี้ ขอให้เดินทางโดยสวสดิภาพทุกประการ ทุกรูป / คน บุญรักษาพระคุ้มครอง ปีนี้ถ้าเป็นบุญบารมีที่จะได้ร่วมก่อตั้งสร้างวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ เราอาจได้ต้อนรับพระเดชฯ พร้อมคณะศรัทธาจากวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) จังหวัดขอนแก่น เป็นทัวร์บุญ เพื่อมาเป็นประธานทอดผ้ากฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2562 นี้ ดังนั้นต้องรอติดตามความเมตตาในพระเดชพระคุณ ต่อไป พบกันใหม่ฉบับหน้า รูปขอจำเริญพร