ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรธรรมะเปิดใจ วินัยเปิดธรรม

ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้เปิดใจรับธรรม ธรรมะเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่แล้วในที่ทุกสถาน เพียงแต่เปิดใจของเรารับรู้ดูธรรม พิจารณาเหตุปัจจัยที่สัมผัสอายตนะภายใน คือ สัมผัสทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ตรงที่สัมผัสเรียกความเชื่อมต่อ คือเชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก เช่นตาเห็นรูป หูฟังเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายถูกต้องสัมผัสรุมเร้าทางกายปสาท ใจถูกต้องธรรมารมณ์ทำให้เกิดความยินดีพอใจ ไม่ยินดีไม่พอใจ หมายถึงสัมผัสทาง วิญญาณธาตุ คือจิตทั้งหมด


เปิดประตูใจ เปิดประตูธรรม

ถ้าเราต้องการเห็นและต้องการรู้ของที่บรรจุอยู่ในกล่อง ก็จำเป็นที่เราต้องเปิดกล่อง ในกล่องมีของใด ๆ เราจะได้เห็น ถ้าเป็นสิ่งที่เราเคยรู้มาก่อนก็ไม่สงสัย แต่ถ้าสิ่งที่ไม่เคยรู้จักก็ลำบากที่จะต้องเรียนรู้กับสิ่งที่ควรทำความรู้จักนั้น เช่น เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือนวัตตกรรมใหม่ ๆ หรือทฤษฎีใหม่ ๆ อันนี้อยู่ที่ใจของเราที่ต้องการ ถ้าประตูคือใจเปิด ประตูธรรมก็พร้อมเป็นอุทยานให้ได้เป็นที่ศึกษาเพื่อเป็นผู้รู้ และเข้าใจสิ่งที่ถูกรู้นั้น ๆ เป็นต้น ฯ

- ถ้าเป็นกระบวนการฝ่ายทางโลกก็ต้องทำความเข้าใจว่าสิ่งที่ศึกษานั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขหรือไม่ ?

- ส่วนถ้าเป็นฝ่ายทางธรรม ก็ต้องก้าวข้ามสิ่งที่สมมุติให้ได้ คือสภาพทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นมายา เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป มีเหตุปัจจัยเป็นไปเช่นนั้นเอง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดังนี้เป็นต้น ฯ

ทีนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ใจเราว่าจะเปิดรับธรรมใดเข้ามาพิจารณา ซึ่งก็ต้องพึงสังวรระวัง เพราะบางทีธรรมต่าง ๆ เหตุปัจจัยต่าง ๆ ก็ทำให้เราหลงทาง คือตกอยู่ในอำนาจของความเพลิดเพลินมัวเมา หรือถึงกับหลงงมงายอยู่กับสิ่งนั้น ๆ จนอาจถอนตัวไม่ขึ้นจากสังคมโลกีย์ เช่น ติดการพนัน ติดยาเสพติด ตลอดถึงติดคุกความคิด มีจิตประกอบอคติ เกิด Ego จมอยู่ในอัตตาของตน ๆ จนเขื่องเป็นตัวถ่วงจิตวิญญาณทางสังคมนี่น่าเป็นห่วง ซึ่งวิธีแก้ก็คือให้ตั้งจิตดำรงอยู่ในสัมมาทิฏฐิตามแนวทางปฏิปทาจึงดี


สัมผัสบุญ สัมผัสธรรม

ธรรมะสมสมัยสัปดาห์นี้ขอเสนอหัวข้อ ธรรมะเปิดใจ วินัยเปิดธรรม ก็จะหมายถึงการได้ร่วมปฏิบัติธรรมกับพระมหาเถราจารย์นั้นเป็นมงคลยิ่ง และเรื่องมหามงคลที่ควรแจ้งให้ท่าน พุทธบริษัทสาธุชนรับทราบ ถึงการปฏิบัติศาสนกิจของพระเดชพระคุณ "พระธรรมวิสุทธาจารย์" พรรษายุกาล 90 ปี เจ้าอาวาส วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) อ. เมือง จ. ขอนแก่น พร้อมคณะสงฆ์ และญาติโยมผู้ติดตาม รวม 10 รูป / คน ได้มาปฏิบัติศาสนกิจชั่วคราวอยู่ ณ วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด แคลิฟอร์เนีย เป็นเวลา 15 วัน จากนั้นก็จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาด้า

- ความจริงที่พิสูจน์ได้ด้วยการอยู่ร่วมเราได้สัมผัสบุญ

- พระเดชพระคุณ "พระธรรมวิสุทธาจารย์"

- ท่านเป็นพระผู้ใหญ่ที่ทรงธรรมวินัย

- ใส่ใจปฏิบัตินำทำวัตรเช้า - เย็น ไม่ขาด

- ให้ธัมโมวาทตลอดถึงข้อคิดเป็นกัลยาณมิตรเลิศล้ำ

- สัมผัสธรรมผ่องใสจิตชีวิตฉ่ำเย็นเป็นสุขยิ่งแล

- นับแต่คณะสงฆ์วัดทุ่งเศรษฐีได้ต้อนรับ

- สิ่งที่สัมผัสกำหนดนับได้คือความเมตตาที่อบอุ่น

- ความการุณย์ดุจร่มเงาที่ฉ่ำเย็น

- ความคิดความเห็นที่ปราชญ์เปรื่อง

- พระมหาเถราจารย์ผู้ลือเลื่องด้วยปฏิปทา

- ผู้ทรงฤทธิ์เดชาแห่งเมืองดอกคูณเสียงแคนแดนอีสาน ฯ


ประชาสัมพันธ์บอกข่าวเล่าบุญ

ท่านทั้งหลาย ตลอดเวลาที่พระเดชพระคุณพำนักอาศัย ท่านได้ปรารภแต่เรื่องที่เป็นมงคล เป็นมหามงคล เช่น การกล่าวอนุโมทนาบุญขอบคุณขอบใจเจ้าภาพทุกแหล่งแห่งที่ ผู้มีจิตเป็นกุศลรับปวารณาอาสาเลี้ยงดูอุปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า - เพล ท่านกล่าวคำมงคลให้พรนั้น มีแต่ ความสุข มีแต่ความเจริญใจ ให้รู้จักเพลิดเพลินเจริญใจได้สำเร็จ เป็นกำลังใจใฝ่สิ่งรู้สู้สร้างงานอย่างปีติ

วันศุกร์ ที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา พระเดชพระคุณ ท่านได้เมตตาจารแผ่นโพธิ์เงินโพธิ์ทอง ให้เป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์สำหรับหล่อองค์พระประธานองค์ใหญ่ "หลวงพ่อเพชรมีชัย" สำหรับนำไปประดิษฐานที่ วัดทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์

อีกทั้งมอบให้เป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์สำหรับหล่อสิ่งเคารพบูชาใด ๆ ก็ให้ใช้เป็นมวลสาร พระเดชพระคุณ ท่านได้จารจารึกไว้เป็นตำนานขารเล่า เป็นสำเนาต้นแบบที่ได้เดินทางผ่านมาพำนักพักอาศัย ได้ไหว้กราบบูชาหลวงพ่อเพชรมีชัย อาศัยเหตุปัจจัยได้กล่าวอวยพรคำมงคล

วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา เป็นวันจักรี พระเดชพระคุณดำริให้หาน้ำจากภูเขาสูงเท่าใดได้ยิ่งดี ท่านจะนำมาเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อนำไปรวมกับน้ำมนต์ที่ได้มาจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดขอนแก่น แล้วนำไปมอบให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ดังนั้น พระสงฆ์วัดทุ่งเศรษฐี แคลิฟอร์เนีย รวมกับ พระสงฆ์วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) ขอนแก่น พระสงฆ์จากวัดพระธาตุภูฮัง จังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยญาติโยมศิษยนุศิษย์ ได้ขึ้นไปบนยอดเขาสูง ตั้งอยู่ 45 ไมล์ทางตะวันออกของลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย ในเทือกเขาซานกาเบรียล บนภูเขาซานอันโตนิโอ Mount Baldy ความสูงของยอดเขา 8,600 ฟุตมีความสูง 2,100 ฟุต ภูเขาบัลดี มีพื้นที่ 400 เอเคอร์ ภูเขาแห่งนี้เป็นที่รู้จักในเรื่องลิฟท์สกีโบราณที่ติดตั้งในปี 1952 หรือ พ.ศ.2495

ส่วนน้ำที่ได้นั้นเป็นน้ำที่ละลายจากหิมะ ไหลผ่านหินสู่บ่อที่ทางเราเตรียมไว้ มีความสะอาดใสและเย็นมาก เมื่อเก็บน้ำได้พอแล้วจึงนำมาถวายให้พระเดชพระคุณ ท่านเมตตานำสวดมนต์และนั่งอธิษฐานจิตภาวนาถวายแด่องค์เหนือหัวฯ มหาวชิราลงกรณ แล้วสวดมนต์อธิษฐานจิตอยู่อีกหลายวัน


อนุโมทนาบุญ ขอบคุณขอบใจ

8 เมษายน 2562 ขอนุโมทนาบุญกับร้านเฮฮาเฮ็ง ถวายภัตตาหารเพลเลี้ยงต้อนรับ “พระธรรมวิสุทธาจารย์” เจ้าอาวาส วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) อ. เมือง จ. ขอนแก่น คณะสงฆ์วัดทุ่งเศรษฐี พร้อมคณะพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และญาติโยมผู้ติดตาม 6 คน ร้านตั้งอยู่ที่ 301 S. Western Ave. Los Angeles CA 90020

9 เมษายน 2562 ขอนุโมทนาคุณเสาวนี ชัยหาญสวัสดิ์ ร้าน Sweetee Thai Cafe 11700 South St #101, Artesia, CA 90701 Phone: (562) 865-6152 ถวายภัตตาหารเพล ต้อนรับ “พระธรรมวิสุทธาจารย์” พร้อมพระติดตาม จำนวน 10 รูป ญาติโยมอีก 6 ท่าน

11 เมษายน 2562 อนุโมทนา โยมมัค และ โยมป้าพะเยาว์ ร้าน Thai Express Food To Go ร้านตั้งอยู่ที่ : 2110 Artesia Blvd, Redondo Beach, CA 90278 Phone: (310) 372-9503 ถวายภัตตาหารเพลเลี้ยง รับรองพระมหาเถราจารย์ “พระธรรมวิสุทธาจารย์” พรรษากาล อายุ 90 ปี พร้อมคณะสงฆ์ 9 รูป ญาติโยมอีก 6 ท่าน จึงขออนุโมทนาบุญทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ รูปขอจำเริญพร