ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรเปิดหัวใจรับบุญ ร่วมตั้งกองทุนหนุนสร้างพระธาตุ

ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้สนใจในธรรม ทั้งหลาย พบกับธรรมะสมสมัยสัปดาห์นี้ มีเรื่องราวมงคลมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายให้ชวนติดตาม เช่นเรื่องมงคลนาม "วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี" พระเดชพระคุณ "พระธรรมวิสุทธาจารย์" เจ้าอาวาสวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) เมืองขอนแก่น ท่านเมตตาเพิ่มชื่อให้วัดทุ่งเศรษฐี เป็นวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี พร้อมรับไว้ให้เป็นสาขาของวัดหนองแวง

อีกทั้งดำริส่งเสริมให้สร้างพระธาตุ เพื่อเป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไว้เป็นแหล่งร่วมใจเผยแผ่พุทธธรรมให้กับผู้มีจิตศรัทธาทั่วโลก ให้ได้มาสักการะบูชา นับเป็นความเมตตาอันสูงส่ง

ทางคณะสงฆ์วัดทุ่งเศรษฐี ต่างมีความปีติน้อมรับสนองนโยบาย พร้อมถวายตัวเป็นศิษย์หลวงปู่ใหญ่ "เปิดหัวใจรับบุญ ร่วมตั้งกองทุนหนุนสร้างวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี" โดยถือฤกษ์ดี ฤกษ์สะดวก เป็นฤกษ์งามยามดี วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2019 เดินทางไปเปิดบัญชีกองทุนหนุนสร้างพระธาตุทุ่งเศรษฐี เอาฤกษ์เอาชัยที่ BANK of AMERICA สาขาเมือง LANCASTER มลรัฐแคลิฟอร์เนีย

ชื่อบัญชีกองทุนว่า WAT PHRATHAT THONGSETHI เลที่บัญชี : 3251 1975 9367 ท่านใดสนใจทราบรายละเอียดโดยโทรศัพท์ไปพูดคุยสนทนาได้ที่ (562) 249-3789 หรือท่านที่มีศรัทธาบริจาคร่วมบุญ สามารถ Deposit Checks ที่ BANK of AMERICA ได้ทั่วทุกสาขา เช็คสั่งจ่าย : WAT PHRATHAT THONGSETHI บันทึกเลขบัญชีไว้ด้านล่างหน่อยก็ดี MEMO: AC# 3251 1975 9367 หรือถ้าส่งไปรษณีย์ ให้จ่าหน้าซองติดแสตมป์ส่งไปตามที่อยู่นี้

TO: Wat Phrathat Thongsethi 11911 207Th Street Lakewood, CA 90715 - 1461


เปิดหัวใจรับบุญ

ท่านทั้งหลายความสุข เกิดจากจิตที่เป็นกุศล การได้เปิดหัวใจรับบุญ ได้คิดได้ทำก็มีความสุข หลวงพ่อมองเห็นความสุขของทุกคน ก็พลอยยินดี จึงต้องการให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนร่วม คือ :-

1) ร่วมก่อตั้งกองทุนหนุนสร้างวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี

กองทุนหนุนสร้างพระธาตุนั้นกองทุนละ $1.00 USD จะร่วมก่อตั้งกี่ทุน / กี่ครั้ง / รวมกันกี่คนก็ได้ สุดแล้วแต่กำลังศรัทธา ท่านอาจเป็นเจ้าภาพสร้างบุญให้กับตนเอง สร้างให้กับครอบครอบให้กับ บุคคลที่เป็นที่รัก ที่มีบุญคุณ ให้แก่เทวดาประจำตน เทวดาที่สถิตอยู่ภูมิสถานเรือนชานบ้านช่อง ภูเขาลำเนาไพร ที่อยู่อาศัย ตลอดทั้งอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร และสรรพสัตว์ทั่วไป โดยไม่มีจำกัดไม่มีประมาณก็ได้

2) ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายที่ดินรองรับสร้างพระธาตุ สร้างศาสนสถานนับเป็นบุญใหญ่ ร่วมทำบุญตารางฟุตละ $9.99 USD ร่วมก่อตั้งกี่ทุน / กี่ครั้ง / รวมกันกี่คนก็ได้ สุดแล้วแต่กำลังศรัทธา ท่านอาจเป็นเจ้าภาพสร้างบุญให้กับตนเอง สร้างให้กับครอบครอบ ฯ เช่นกัน


รายชื่อผู้บริจาคฝากเงินเปิดบัญชีกองทุน

1) คุณตะวัน คุณอุไรวรรณ น้องวรัญญา คำสุจริต $9.00

2) พระสุบิน (ดาบส) ปัญญาวชิโร $100.00

3) พระครูสุขุมสังฆการ $79.00

4) พระถวิล (เตชะแก้ว) กิตติภัทโธ $100.00

5) พระไพบูลย์ (ภัทรจิตติมากุล) สีลธโช $100.00

6) พระไสว (ชมไกร) จันทวัณโณ $100.00

7) คุณศศิญา เชียงกราว $100.00

8) คุณสุมาลี วิวัฒน์พัฒน์กุล $20.00

9) คุณเชิดศักดิ์ ทองมา, คุณเบญจลักษณ์ วงศ์ศศิธร $10.00

10) พระพิสิษฐ์ (วรรณประเสริฐ) อธิปัญโญ $100.00


สูตรข้าวทิพย์รสพระทำ

บอกข่าวเล่าบุญเรื่อง "กวนข้าวทิพย์" บุญมาถึงบ้านแล้วนะ เมื่อสติเจริญอยู่ สิ่งดีดีจะเกิดขึ้น สมความมุ่งมาดปรารถนา มิใช่เรื่องชวนเชื่อ แต่เป็นเรื่องชวนทำ ! 3 ปี ที่ผ่านมา เทศกาลบุญวันวิสาขบูชา ทางวัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด ได้จัดกวนข้าวทิพย์ทุกปี ปีแรกอร่อยมากเก็บไว้ฉันได้ 3 เดือน ปีที่สองเก็บไว้ฉันได้ 3 อาทิตย์ ปีที่สามเก็บไว้ฉันไม่ได้เลย (พระตามใจโยม) ผิดสูตรผิดตำราผิดขั้นตอนการปรุง ปีนี้เป็นปีที่ 4 มาถูกทางโดยยึดสูตรอย่างเคร่งครัด และได้มอบหมายให้คุณแป๋ว คุณโจ้ น้องนาตาลี พี่ป้อม และทีมงาน ร้าน ROYAL THAI ORCHID Address: 1315 N Tustin St B, Orange, CA 92867 Phone: (714) 633-6560 นำไปทดลองกวนลงครบสูตรออกมมาดีมาก อร่อยมาก ๆ สมคำลำลือว่า ข้าวมธุปายาส หรือ ข้าวทิพย์ "สูตรข้าวทิพย์รสพระทำ"

กวนข้าวทิพย์ รสพระทำ นำสังคม
สร้างนิยม รักชาติ พระศาสนา
อนุรักษ์ ครรลองไทย ได้มีมา
สืบรักษา เป็นแบบอย่าง สร้างความดี ฯ

ใครจะบอก ว่าดี มีประโยชน์
หรือกล่าวโทษ ไม่เข้าท่า ว่าอึงมี่
ช่างหัวเขา เรารักษา ประเพณี
คงมีดี สักกอย่างหนา มาช่วยกัน ฯ


กำหนดการ การกำหนด

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม ศกนี้ วันรวม (มื้อโฮม) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ นึ่งให้สุกเตรียมไว้

อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม วันกวน ขอเชิญทุกท่านไปช่วยกวนข้าวทิพย์สูตรพิเศษ

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม ตามปฏิทินเป็นวันวิสาขบูชา (ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา) จัดปฏิบัติธรรม 3 วัน ถวายข้าวทิพย์ (มธุปายาส ถวายเป็นพุทธบูชา) มีอุโบสถศีล สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม ภาคเช้าใส่บาตรข้าวทิพย์ (เริ่ม 10.30 น.เป็นต้นไป) ทุกวันอาทิตย์ ทำบุญประจำเป็นนิตย์

คิดดี ... คิดเป็น ... คิดก้าวหน้า...ความสำเร็จยิ่งใหญ่...บุญเกื้อหนุน บารมีเพิ่มพูน ...อนุโมทนา สาธุ ฯ รูปขอจำเริญพร