ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรส่งท้ายปีเก่า บอกเล่าวิถีไทย

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้นำสรรพสัตว์ข้ามพ้นอาสวะ เข้าสู่แดนเกษมคือพระนิพพาน อันเป็นแดนบรมสุขด้วยเศียรเกล้า ท่านพุทธบริษัทสาธุชนทุกท่าน วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี แลงแคสเตอร์ ขอแจ้งให้ท่านที่เคารพนับถือได้ไปร่วมทำบุญใหญ่ ใส่บาตร 9 ชุด ในวันส่งท้ายปีเก่า บอกเล่าวิถีไทย และวันต้อนรับปีใหม่ ด้วยสาราณียธรรมล้ำวิถีพุทธ โดยจะขอชี้แจงกำหนดการให้ท่านทราบ ดังนี้

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ตรงกับวันพฤหัสบดี แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีชวด)

เวลา 10.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา (บริเวณรอบศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี)

เวลา 10.30 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า (บริเวณรอบศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี)

เวลา 10.50 น. พิธีตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง - ปัจจัยทิพย์ ส่งท้ายปีเก่าบอกเล่าวิถีไทย

เวลา 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์อนุโมทนา

เวลา 11.40 น. ร่วมกันรับประทานอาหาร (มีโรงทานข้าวเหนียว/หมูปิ้งคุณเก๋คุณเปิ้ลและอื่นๆ)

เวลา 14.00 น. พิธีสวดถอด - สวดถอน (ขอแรงจิตอาสาช่วยขุดหลุมเสาเขตขัณฑเสมา 9 ต้น

วันที่ 1 มกราคม 2564 (ตรงกับวันศุกร์ แรม 3 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีชวด)

เวลา 10.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา (บริเวณรอบศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี)

เวลา 10.30 น. ร่วมกันทำวัตรเช้า (บริเวณรอบศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี)

เวลา 10.50 น. พิธีตักบาตรอาหารแห้ง - ปัจจัยทิพย์ สร้างเสบียงบุญต้อนรับปีใหม่ไทยวิถีพุทธ

เวลา 11.30 น. ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์อนุโมทนา

เวลา 11.40 น. ร่วมกันรับประทานอาหาร (มีโรงทานข้าวเหนียว/หมูปิ้งคุณเก๋คุณเปิ้ลและอื่นๆ)

เวลา 14.00 น. พิธีปักเสาเขตวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี มหาพุทธสีมาราม ประกอบพิธีถวายผ้าป่าบำรุงวัด เป็นอันเสร็จพิธี ฯ

วันที่ 3 มกราคม 2564 (ตรงกับวันอาทิตย์ แรม 5 ค่ำ เดือนยี่ (2) ปีชวด)

เวลา 10.00 น. คณะผู้มีจิตศรัทธา ผู้ถึงพร้อมในบุญ "เวยยาวัจจกิจ" จิตอาสาทุกท่าน พร้อมกันบริเวณรอบศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันคนละไม้ - คนละมือ ชมกิจกรรมทำสีทององค์พระใหม่ (หลวงพ่อพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก ๖๙ นิ้ว) เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์กลุ่มชาวพุทธไทย ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะได้ร่วมบุญครั้งนี้ แบบนี้ และใช้สีทองอเมริกา ที่แวววาวสุกสกาวพราวสะพรั่ง สีทองแพงมาก และต้องพ่นหลายชั้น จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้มีส่วนร่วมบุญมหากุศลในครั้งนี้ เบื้องต้นขออนุโมทนาบุญคุณคุณสุพรรณี ศรีวิชัย รับปรวารณาเป็นเจ้าภาพจนกว่าจะแล้วเสร็จ

เวลา 10.30 น. พิธีขอขมาพระรัตนตรัย

เวลา 11.30 น. ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์อนุโมทนา

เวลา 11.40 น. สาธุชนที่มางานบุญ ร่วมกันรับประทานอาหาร

(คณะศรัทธาใดจะเป็นเจ้าภาพอาหารมาเลี้ยงกัน แบ่งปัน แลกเปลี่ยน ขออนุโมทนามาพร้อม ณ โอกาสนี้ด้วย เทอญ)

ขอคุณพระคุ้มครองท่าน ขอบุญปกป้องรักษาท่าน ขอความปรารถนาของท่าน จงสัมฤทธิ์ผล และขอให้ทุกท่านทุกคนเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร ธรรมะสารสมบัติทุกประการด้วย เทอญ หมายเหตุ : Outdoor only และขอให้ปฏิบัติตามข้อบังคับการควมคุมโรค Covid 19 อย่างเคร่งครัด

อีกประการหนึ่ง เรื่องจิตอาสานี้ คุณค่ายิ่งใหญ่นัก นับเป็น 1 ในบุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ มงคลปีใหม่ 2564 วันอาทิตย์ ที่ 3 เดือนมกราคม คาดว่าสภาพอากาศคงเอื้ออำนวยต่อการทำสีทององค์พระพุทธชินราช หน้าตัก 69 นิ้ว พระประธานศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี (วัดไทยแห่งแรกของเมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา) ท่านหลวงพ่อเจ้าอาวาสประสงค์มอบงานมหามงคลที่ยิ่งใหญ่ ให้คุณศราวุธ ยุทธวงศ์ ชวนเชิญผู้มีน้ำใจร่วมจิตอาสาช่วยทำสีองค์พระให้ใหม่ทั้งองค์ เป็นการบูรณะปฏิสังขรณ์ แทนสีเก่าที่สึกกร่อนจากการเคลื่อนย้ายหลายหน เช่น จากโรงหล่อไปกรมศิลปากร ก่อนลงเรือมาถึงอเมริกา จากการยกขึ้นตั้งประดิษฐานบนแท่น องค์พระขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก ทำให้สีทองเดิมนั้นกร่อน และหมองคล้ำ พิจารณาแล้วว่าสีทองชนิดที่มาจากโรงงานในประเทศไทย กับสีทองอเมริกา โทนสีสุกเปล่งปลั่งเป็นประกาย ไม่แพ้กัน (สีทองชนิดนี้หาซื้อได้ในอเมริกา โดยเฉพาะที่เป็นนักศิลปิน มีผลงานทางศิลปะจะรู้แหล่งซื้อ เชื่อฝีมือศิลปิน จึงเห็นสมควรอนุญาต ให้ทำสีองค์พระปฏิมาใหม่ทั้งองค์) และถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราจะได้มีส่วนร่วมกิจกรรมนี้ในประเทศอเมริกา จึงอนุโมทนาทุกจิตอาสาทุกหน้าที่ ทุกคนทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้


เรื่องจิตอาสาบุญกิริยาวัตถุ

เชิญชวน มวลมิตร จิตอาสา
ร่วมมา ปฏิ - สังขร
องค์พระ พุทธะ ปฏิมากร
รับพร ปีใหม่ ไปด้วยกัน ฯ

สีทอง องค์พระ เริ่มสึกกร่อน
ลดทอน คุณค่า พาปิดกั้น
ลบรอย คล้ำหมอง ให้แวววรรณ
ชวนกัน ร่วมบุญ หนุนมงคล ฯ

ร่วมบุญ ทำสี องค์พระใหญ่
เกรียงไกร ฟูเฟื่อง เรื่องกุศล
อุทิศ กายใจ ได้ทุกคน
บุญล้น ศรัทธา น่าเลื่อมใส ฯ

ดำริ หลวงพ่อ เจ้าอาวาส
ประกาศ ให้ทำ สีพระใหม่
เลือกเอา สีทอง ผ่องอำไพ
วิไล ค่าล้ำ นำศรัทธา ฯ

เชิญร่วม ลงขัน ซื้อสีทอง
ผุดผ่อง งามล้น ผลล้ำค่า
รองรับ มวลชน ดลศรัทธา
ปรารถนา สำเร็จ ดังใจ เทอญ ฯ

รูปขอจำเริญพร วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี 6763 E Ave. H, Lancaster, CA 93535 (562) 249-3789