ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกร4 วิธีคิดอย่างไรให้กุศลต่อเนื่อง

เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่าน การสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุข เวลาที่เราบอกเพื่อน ๆ ว่าจะไปทำบุญ จิตของเราก็มุ่งไปสู่บุญ มีใจที่อิ่มเอมในบุญ ขณะเดียวกันผู้ฉลาดในธรรมมองรอบด้านว่า ได้ทั้งบุญ ได้ทั้งกุศล คือความตั้งใจในบุญนั้นเป็นต้นกำเนิดแห่งบุญกริยาวัตถุอย่างน้อยสามประการดังนี้ คือ

ทาน การให้ การเสียสละแบ่งปัน

ศีล การสำรวมระวังบาป การควบคุมดูแลพฤติกรรมทางกายและวาจา

ภาวนา การกระทำเหตุนั้น ๆ ด้วยสุจริตใจ เช่น

1. มองโลกแง่ดีเสมอ ใครเขาสร้างกระแสว่าโลกวิกฤตโลกร้อนโลกจะวินาศ เราต้องทำทุกสิ่งอย่างเต็มกำลังด้วยรอยยิ้มและความเบิกบานและเราต้องคิดต่อไปอย่างสร้างสรรค์ว่า ต้องชี้นำชักชวนให้เกิดกลุ่มพิทักษ์โลก พิทักษ์สิ่งแวดล้อม ทำตัวให้ผู้อยู่สดชื่นสดใสมีชีวิตชีวา กระตือรือร้นอยู่เสมอ พร้อมที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์ จะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามา ได้ยอดเยี่ยม

2. เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ เชื่อมั่นในตัวเองว่าต้องผ่านสิ่งบีบคั้นกดทับไปให้ได้ คิดให้กำลังใจตัวเองว่าต้องเปลี่ยนวิกฤต - ให้เป็นโอกาส เปลี่ยนปัญหา - ให้เป็นปัญญา เปลี่ยนอุปสรรค - เป็นบุญ เปลี่ยนกองขยะให้เป็นเพชรพลอยให้ได้ ดังนั้นเราต้องมีหัวใจที่มั่นคง เราต้องเชื่อว่าเราทำได้ ถ้าแม้แต่คุณเองยังไม่เชื่อมั่นในตัวเอง แล้วใครไหนเหล่า จะเชื่อมั่นและศรัทธาในอุดมการณ์ที่เราจะเปลี่ยนโลกพิทักษ์ธรรมชาติหรือสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นได้

3. สร้างสังคมต้นแบบ การเสียสละเวลาส่วนตัวสร้างต้นแบบทางสังคม การคัดเลือกบุคคลต้นแบบเพื่อเป็นตัวอย่างทางสังคม ท่านใดพอจำได้ไหมว่าการออกผนวชของเจ้าชายสิทธัทถะที่เราเรียนกันนั้น นั่นคือการเสียสละอันยิ่งใหญ่ การสร้างสังคมต้นแบบนั้นได้เกิดขึ้นมาในโลกนี้อย่างยาวนานแล้ว ดังนั้นสังคมต้นแบบต้องเป็นมาตรฐานที่ดีในการดำเนินรอยตาม

4. การสร้างรอยยิ้ม การสร้างกุศลที่แท้จริงเป็นเรื่องที่ต้องออกมาจากภายใน การคิดดี การพูดดี การทำดี เป็นการสร้างกุศลให้เกิดขึ้นในตน และสร้างบุคคลรอบกายเราให้เป็นผู้ร่วมอุดมการณ์ เราเรียกว่าการสร้างบริวารเป็นทรัพย์ การที่เรามีรอยยิ้มพิมพ์ใจเป็นเสน่ห์เป็นบุคลิกภาพ เรียกว่ามีรูปเป็นทรัพย์ การให้การแบ่งปันการเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ก่อให้เกิดมิตรภาพเริ่มต้นงานใหม่ทุกวันด้วยรอยยิ้มสดใส คนที่มีรอยยิ้มระบายไว้บนใบหน้า เสมือนประตูที่เปิดกว้างให้ใคร ๆ อยากเข้ามาคบหาด้วย การเจรจา ติดต่องานก็มักจะลงเอยด้วยความสำเร็จทุกคน ทุกส่วนงาน

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงปรากฏมีแก่ท่านทุกคน เปลี่ยน พ.ศ.ตั้งหลักตั้งใจให้เกิดบุญเกิดกุศล สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้เป็นประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน ปีใหม่อย่าลืม มอบความรักด้วยดอกไม้ ด้วยของขวัญ บอกคำว่ารักให้กับครอบครัวและบุคคลที่เราเคารพนับถือให้เกิดความชื่นใจ กุศลเกิดต่อเนื่องแน่นอน อย่าลืมหลักสมบัติ 4 ประการที่เคยให้ คือ


สมบัติ 4 ทำดีดีส่งผล

ทำดี ให้ถูกดี
สิริดลให้มี คติสมบัติ พิพัฒน์มงคล
ทำดี ให้ถูกคน
ดลฤดี อุปธิสมบัติ จรัสใสใจเบ่งบาน
ทำดี ให้ถูกกาล
คือเชี่ยวชาญ กาลสมบัติ ชัดแจ้งใสให้รุ่งเรือง

ทำดี ให้ต่อเนื่อง
พร้อมเพียรเรื่อง ปโยคสมบัติ วิวัฒน์มี
4 ข้อดี ที่สมบูรณ์เพิ่มพูนผล ดลสุขี ฯ
รูปขอจำเริญพร