ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรกายและจิตอ่อนแอมักพ่ายแพ้แก่มาร

ขอปัญญาธรรมบังเกิดแด่ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่าน โอกาสพิเศษการแสดงธรรม อันเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในงานบำเพ็ญกุศลให้ "คุณหมู จินตนา น้อยบุญสุข" เมื่อวันพฤหัสฯ ที่ 18 ตุลาคม ที่ผ่านมา เรื่องการพิจารณาพระไตรลักษณ์ วันนี้ขออุทิศพื้นที่ธรรมะสมสมัย เพื่อหลอมรวมดวงใจของญาติธรรม น้อมนำผลบุญหนุนส่งดวงวิญญาณ คุณหมู จินตนา น้อยบุญสุข สมาชิกผู้ปฏิบัติธรรมของชาววัดทุ่งเศรษฐี

เป็นการจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับย้อนเหมือนก่อนเก่า วัดที่เคยเข้า กับข้าวที่เคยทำ ทานที่เคยแจกจ่ายถวายแด่พระสงฆ์ คงเหลือไว้แต่ความทรงจำ การปฏิบัติธรรมร่วมอยู่ กับหมู่กัลยาณมิตร เมื่อชีวิตสิ้นสุดลง ก็คงเหลือไว้แต่ลอยอาลัย พวกเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง กับครอบครัว "น้อยบุญสุข" ที่ได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก การสูญเสียพลัดพรากเป็นบุรพบทให้เกิดวิถีแห่งปัญญากับการพิจารณาสังขาร


อัตตชีวประวัติโดยสังเขป

คุณจินตนา น้อยบุญสุข (คุณหมู) เกิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2497 (ค.ศ.1954) ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย


ชีวิตสมรสและครอบครัว

คุณหมู จินตนา น้อยบุญสุข ได้สมรสกับ นายสุพจน์ น้อยบุญสุข มีธิดาด้วยกัน 2 คน คือ

1) คุณแคทธาลีน น้อยบุญสุข ประกอบอาชีพ ส่วนตัว

2) คุณเจนนิเฟอร์ น้อยบุญสุข ประกอบอาชีพ ส่วนตัว


อุปนิสัยและคุณงามความดี

คุณหมู จินตนา น้อยบุญสุข เป็นคนมีอุปนิสัยร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส มีน้ำใจโอบอ้อมอารี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีวจีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ญาติพี่น้อง พวกพ้อง ญาติมิตร เป็นที่สนิทรักใคร่ เป็นที่วางใจของ ทุกคนทั้งในครอบครัว และทั่ว ๆ ไป

ขยันทำงาน สร้างหลักฐานเป็นหลักแหล่ง จิตใจเข้มแข็ง หนักแน่นมั่นคง ช่วยเหลืองานจริงใจน่าชื่นชม ส่วนรวม ส่วนตน เป็นที่รักใคร่ของครอบครัวลูกหลาน พี่น้องวงษ์วารต่างรักใคร่เอ็นดู คุณธรรมน้ำใจ ผ่องใสประเสริฐ รักครอบครัวเป็นเลิศ บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ชุมชนเป็นที่หนึ่ง มีจิตอาสา มีวาจาบริการ ชุมชนไหว้วาร ทำอาหารเลี้ยงคนมาทำบุญ

อัธยาศัยชอบความสงบสงัด ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญ เป็นที่รักของคณะสงฆ์ และกัลยาณมิตรแห่งวัดทุ่งเศรษฐี สร้างคุณงามความดีร่วมกับพี่น้องชาวบ้านชาววัด ด้วยดีตลอดมา อยู่ร่วมพัฒนากับพี่น้องชาววัดทุ่งเศรษฐี มากว่า 10 ปี อย่างน่าชื่นชม


ประวัติการเจ็บไข้

คุณหมู จินตนา น้อยบุญสุข เป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ด้วยทำงานมาก ทำให้เจ็บไข้ไม่สบาย แต่ด้วยขยันขันแข็ง ด้วยความเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงนั้น คุณหมูก็ยังต้องทำงานส่วนตัว และงานส่วนสังคมอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อย จนกระทั้งร่างกายมีอาการอ่อนเพลีย สามีและลูกๆ ได้พาไปรักษาในโรงพยาบาล และพบแพทย์หลายครั้ง หลายแหล่งแห่งที่

ตรวจอย่างละเอียด จึงได้ทราบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็ง โดยได้รับการรักษามาโดยตลอดแต่อาการป่วยก็ไม่ดีขึ้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกา กัลยาณมิตร ชาววัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด ได้มาเยี่ยมไข้และสวดมนต์ให้สดับระงับเวทนาทางกายทางจิต ตามคติในทางพระพุทธศาสนา

กระทั่งวันจันทร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลาประมาณ 14.00 น. บ่าย 2 โมงเศษ คุณหมู จินตนา น้อยบุญสุข ก็ได้จากไปด้วยอาการสงบท่ามกลางแวดล้อมของสามีและลูก ๆ พร้อมด้วยญาติที่คอยเฝ้าดูแล ทิ้งความรักความอาลัยไว้แก่ สามี บุตรี และ พี่น้อง และญาติมิตร สิริอายุได้ 64 ปี


มรณัง คือขาดสิ้น ลมปราน
เหตุเพราะจิตวิญญาณ ลาร่าง
เรือน คือกายอยู่บ่นาน ธรรมชาติ กำหนด
นาม ปรากฏยศค้าง มอบไว้ภายหลัง ฯ


ในนามของพวกเราทุกคน มีทางครอบครัวน้อยบุญสุข พร้อมด้วยคณาญาติสายโลหิต และใน นามคณะสงฆ์ คณะอุบาสก - อุบาสิกา และญาติธรรม วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด ขอน้อมนำบุญทานการกุศลทั้งมวล แผ่ส่วนบุญอุทิศให้เป็นสำเภาแก้ว สำเภาทอง ส่งดวงวิญญาณของ คุณหมู จินตนา น้อยบุญสุข ให้ไปสู่สัมปรายภพใหม่ อันอุดมด้วยศีลธรรมอันกระจ่างใสงดงามในสวรรค์เมืองแมนดินแดนอันเกษมเบื้องหน้าโน้น เทอญ.


เจ้าภาพจัดงานประกอบด้วย

1) คุณสุพจน์ น้อยบุญสุข สามี

2) แคทธาลีน น้อยบุญสุข ลูกสาว

3) เจนนิเฟอร์ น้อยบุญสุข ลูกสาว

4) คุณเพิ่มศักดิ์ น้อยบุญสุข ญาติ

5) คุณสำรวย น้อยบุญสุข

6) คุณธพงษ์ น้อยบุญสุข

7) คุณสุภาพ น้อยบุญสุข

8) คุณประภาส น้อยบุญสุข

9) คุณชุทพล น้อยบุญสุข

10) คุณสุวัฒนา น้อยบุญสุข

11) คุณสมพิศ น้อยบุญสุข

12) คุณปัญจรส น้อยบุญสุข

13) คุณไอรีส น้อยบุญสุข

14) คุณจิตติพัฒน์ น้อยบุญสุข

15) คุณมาเรีย น้อยบุญสุข

16) คุณเจสัน น้อยบุญสุข

เจ้าภาพในงานวันนี้ฝาก ขอบพระคุณ ขอบคุณ ขอบใจ ทุกคนทุกท่านที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพงานบำเพ็ญกุศลวันี้ รู้สึกตื้นตันใจในความกรุณา และไมตรีจิตอันสูงส่งของท่านผู้มีเกียรติ ที่เคารพนับถือ ทุกท่าน น้ำใจที่ทุกท่านได้ให้เกียรติมาร่วมบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรม นำพวงหรีดมาเคารพผู้วายชนม์ ตลอดจนที่จะไปร่วมพิธีงานฌาปนกิจศพ ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม ศกนี้

ณ สุสานฮอลลีวู้ด ฟอร์เอฟเวอร์ (HOLLYWOOD FOREVER CEMETERY) เลขที่ 6000 SANTA MONICA BLVD. LA. CA. 90038) ทางเจ้าภาพขอฝากขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

อีกประการหนึ่งทางคณะสงฆ์ อุบาสก - อุบาสิกา และญาติธรรม วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด ฝากขออภัยในความไม่สะดวกหลาย ๆ อย่าง เป็นต้นว่า สถาที่จดรถ สถานที่พักผ่อน สถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศล การบริการต่าง ๆ และอื่น ๆ หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดขาดตกบกพร่อง หรือการต้อนรับไม่ทั่วถึง ทางวัดและทางเจ้าภาพขอประทานอภัย มา ณ ที่นี้ด้วย และจะขอจารจารึก ถึงน้ำใจของทุกท่าน ตลอดไป รูปขอจำเริญพร