ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรสะพานบุญ สะพานธรรม

บทความพิเศษ ท่านพุทธบริษัท สาธุชน ศาสนุศิษย์ทุกคน ตลอดถึงสมาชิกผู้ติดตามรายการคอลัมส์ธรรมะสมสมัยทุกท่าน คณะสงฆ์และพี่น้องชาววัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด แคลิฟอร์เนีย ได้ถวายการต้อนรับพระมหาเถราจารย์พรรษายุกาล 90 ปี "พระเดชพระคุณ พระธรรมวิสุทธาจารย์"

- เจ้าอาวาส วัดหนองแวง (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9

- ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ

- หัวหน้าหนตะวันออกเฉียงเหนือฝ่ายวิปัสสนาจารย์ธุระภาค 8 - 9 (วิ)

- รองประธานสำนักงานส่งเสริมคุณธรรม - จริยธรรม

พร้อมคณะพระสงฆ์และคณะอุบาสก-อุบาสิกาผู้ติดตามกอปรด้วย

1) พระครูสุขุมสังฆการ หรือหลวงตาวรเมธ โพธิสาร จากวัดหนองแวง (พระอารามหลวง)

2) พระมหาประเสริฐ (พระภัตตุเทสก์ ผู้ดูแลจัดโปรแกรมของคณะผู้เดินทาง) จากวัดหนองแวง (พระอารามหลวง)

3) พระอาจารย์สมศักดิ์ กิจฺจาโร จากวัดพระพุทธบาทภูฮัง จังหวัดมุกดาหาร

พร้อมคณะอุบาสก-อุบาสิกาผู้ติดตามจากเมืองขอนแก่น อีก 4 ท่าน

พระเดชพระคุณฯ พร้อมคณะผู้ติดตาม เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย มาถึงสนามบินลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 เครื่องลงเวลา 9.50 น. โดยสายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ ศาสนกิจที่หลวงพ่อรับนิมนต์เพื่อมาร่วมงานบุญ ณ วัดพุทธธัมโม เมืองโมริโน่เวลเล่ย์ แคลิฟอร์เนีย โดยกำหนดการจัดงาน ในวันที่ 31 มีนาคม ศกนี้

หลังจากนั้นพระเดชฯ พร้อมคณะติดตามจะเดินทางไปเยี่ยมเยือนพระธรรมทูตตามวัดต่าง ๆ ตลอดถึงรับไปฉลองศรัทธาสานุศิษย์ที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เช่น เมืองลอสแองเจลิส เมืองเลควูด เมืองลองบิช เมืองซานฟรานซิสโก และที่เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาด้า เป็นเวลา 1 เดือน กำหนดการ เดินทางกลับ วันที่ 27 พฤษภาคม ศกนี้

ทั้งนี้ทางวัดทุ่งเศรษฐี ได้มอบหมายให้ท่านพระครูสมุห์สนธยา ญาณุตฺตโม หลวงพ่อเมตตาส่งให้มาปฏิบัติศาสนกิจประจำ ณ วัดทุ่งเศรษฐี ซึ่งมีต้นสังกัดมาจากวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และพระมหาสุบิน ปัญญาวชิโร พระสงฆ์ต้นสังกัดจากวัดทุ่งเศรษฐี แคลิฟอร์เนีย เป็นภารธุระรับสนองงาน กำกับการดูแลส่งเสริมการปฏิบัติศาสนกิจของพระเดชพระคุณหลวงพ่อ "พระธรรมวิสุทธาจารย์" พร้อมคณะตลอดสิ้นกำหนดการ


บุญมาถึงบ้าน

ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลาย วัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธไทยเรานั้น ปลูกฝังหยั่งลึกกันมาเป็นเวลานมนานว่า "พระมาถึงเรือนชานให้ลุกรับ" บุญมาถึงบ้านแล้วนั้น ทางเมืองไทยเราตอนเช้าตรู่ไปถึง 7 - 8 โมงเช้า เมืองไทยบางที่อนุญาตไปถึง 9 โมงเช้า

(ส่วนที่ไทยแลนด์พลาซ่า นครลอสแองเจลีสของชุมชนไทยเรานั้น เริ่มต้นจัดบิณฑบาตรกันมา กำหนดเวลาไว้ที่ 9.00 - 10.00 น.)

พระภิกษุ-สามเณรจะเดินผ่านหน้าบ้านตามเส้นทางบิณฑบาต เรียกเป็นสำนวนพระสำนวนวัดว่า "พระภิกษุ-สามเณรมาโปรดสัตว์" ชาวพุทธท่านผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาปสาทะก็ให้ความอุปถัมภ์ด้วยข้าวน้ำและแกงกับ ตลอดถึงยวดยานพาหนะ อาหารบิณฑบาตร ปัจจัยสำคัญหลักในการดำรงชีพของพระภิกษุสงฆ์ - สามเณร เพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายอันเป็นที่อยู่ของใจ เพื่อความเจริญแห่งธรรม "สะพานบุญ - สะพานธรรม" เป็นปัจจัยยังพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ได้มั่นคงยั่งยืน


"สะพานบุญ - สะพานธรรม"

ในรอบสัปดาห์นี้ ถ้าไม่มีอะไรคลาดเคลื่อน กำหนดการวันจันทร์ที่ 1 เมษยน ศกนี้ คณะศรัทธาชาววัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด จะได้รับเมตตาจากหลวงพ่อฯ พร้อมคณะ มาเยี่ยมชมและพักที่วัดทุ่งเศรษฐี ชาววัดทุ่งเศรษฐี ขอรับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล และเลี้ยงต้อนรับคณะผู้ติดตาม

พร้อมนี้จะได้ไปแผ่เมตตาจิตที่วัดทุ่งเศรษฐี วัดไทยแห่งแรกในเมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย ประทศสหรัฐอเมิกา The First Thai Buddhist Temple of Lancaster in California เมื่อเสร็จภาระกิจจากการแผ่เมตตาจิตแล้วนั้น จะนำคณะไปชมทุ่งดอกป๊อปปี๊ ซึ่งอยู่ห่างจากวัดไป ประมาณ 20 นาที

อีกประการหนึ่ง ตามที่ท่านพระครูสมุห์สนธยา ญาณุตโม ได้ประสานงานไว้ว่า หลวงพ่อไปร่วมงานสงกรานต์ที่วัดไทยลอสแองเจลิส นอร์ทฮอลลีวูด บางทีหลวงพ่อจะได้มาร่วมพิธีสงกรานต์ของวัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด ตามกำหนดการที่จัดตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน ณ วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด เลขที่ 11911 207Th Street LAKEWOOD, CA 90715

และจะดูตารางการเดินทางอีกทีว่า ตามกำหนดการที่จัดตรงวันเสาร์ ที่ 20 เมษายน ณ วัดทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ เลขที่ 5021 E Avenue G, LANCASTER, CA 93535 เป็นการจัดพิเศษเป็นครั้งแรกที่เมืองแลงแคสเตอร์ จะติดศาสนกิจที่อื่นไหม? เพราะโปรแกรมยังไม่นิ่ง

ดังนั้น สาธุชนญาติโยมผู้ประสงค์ไปร่วมบุญกับทางวัดได้ทุกที่ตามวัน เวลาดังกล่าว ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (562) 249-8044 (562) 249-3044 (562) 716-0170 (818) 392-0880


ขออนุโมทนาบุญไว้ล่วงหน้า

สำหรับญาติโยม ที่จะไปร่วมบุญรดน้ำสงกรานต์ "สรงน้ำหลวงพ่อเพชรมีชัย" ณ วัดทุ่งเศรษฐี ทางวัดขอบิณฑบาต น้ำเปล่า - ข้าวหม้อ - แกงหม้อ และสังฆภัณฑ์ เพื่อแจกจ่ายเลี้ยงดูเป็นอาหารโรงทาน แด่พุทธบริษัทสาธุชนที่มาในงานตามกำลังศรัทธา

จึงขออนุโมทนาท่านผู้ใจบุญไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย ขอท่านทั้งหลายจงเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าไปสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการ ติดตามข่าวสารทางวัดได้ทาง facebook.com ค้นหา Wat Thongsethi CA สำหรับท่านที่เขียนเช็คส่งไปร่วมบุญนั้น ให้สั่งจ่ายบัญชีของวัดตามชื่อดังนี้ "Buddhist Meditation Society" หรือโทรศัพท์สอบถามได้ตามหมายเลขที่ให้ไว้ข้างต้น ฯ

รูปขอจำเริญพร