ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรภูมิรู้คุ้มธรรม ภูมิธรรมคุ้มโลก

ท่านผู้อุดมด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมทั้งหลาย ธรรมะสมสมัยออกทุกวันเสาร์สุดสัปดาห์ หาอ่านได้ตามไทยซุปเปอร์มาเก็ตทั่วนครลอสแองแจลีส - ชุมชนไทยในแคลิฟอร์เนียใต้ วันนี้มีข่าวที่น่ายินดีมาเล่าให้ทราบว่ากว่า 40 ปี พระพุทธศาสนาเดินทางมาสู่ประเทศอเมริกา ปัจจุบันมั่นคงกำลังเป็นที่รู้จักของวิถีคนพื้นเมืองที่มีวัดของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทก็ดี แบบมหายานก็ดี ประชาชนทั้งไทย ลาว กำพูชา จีน เวียดนาม มาเลียเซีย ญี่ปุญ อเมริกัน นี้เป็นข่าวดีที่พระพุทธศาสนาแผ่อารยธรรมก้าวไกล และมั่นคงมาได้อย่างน่ายินดี


ข่าวน่ายินดี

วัดทุ่งเศรษฐี จดทะเบียนก่อตั้งวัดมาครบ 10 ปี กำลังก้าวสู่ปีที่ 11 มีเรื่องมงคลน่ายินดีเกิดขึ้นมากมาย เป็นต้นว่า พระเดชพระคุณ "พระธรรมวิสุทธาจารย์" เจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง เมืองขอนแก่น, ประธานที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9, ประธานที่ปรึกษากำกับดูแลสำนักงานส่งพระธรรมทูตไปต่างประเทศ, นับว่าเรื่องเหล่านี้เป็นมงคลข่าวดี คือ :-

(หนึ่ง) พระเดชฯ ท่านเดินทางมาเยี่ยมวัดทุ่งเศรษฐี และได้มอบมงคลนามให้เรียกชื่อวัดใหม่เป็น "วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี"

(สอง) พระเดชฯ ท่านเมตตารับไว้ในการกำกับดูแล และให้เป็นสาขาของวัดหนองแวง พระอารามหลวง รวมทั้งเมตตาอนุเคราะที่จะสนับสนุนทุนที่จะให้นำมาก่อสร้างพระธาตุทุ่งเศรษฐี ที่เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย

(สาม) พระเดชฯ ท่านเมตตาแต่งตั้งให้พระไสว จันทวัณโณ (ชมไกร) พระธรรมดา ๆ เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด โดยอาศัยพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชการที่ 9 ตั้งให้เป็นฐานานุกรมชั้นธรรม ที่ "พระครูธรรมธรไสว จันทวัณโณ"

(สี่) ข่าวดีนี้เป็นมหากุศลจิตมาก ทางคณะสงฆ์และเหล่าศิษย์วัดทุ่งเศรษฐี พร้อมใจกันจัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับโครงการก่อสร้างพระธาตุทุ่งเศรษฐี ซึ่งได้พบพื้นที่ 20 เอเคอร์ สวยงามและสมบูรณ์มาก ที่เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย สิ่งสำคัญที่เป็นข่าวน่ายินดีคือ ทุกคนที่ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมในตัวบ้านและในพื้นที่ทั้งหมดนั้น ต่างบอกกันเป็นเสียงเดียวว่าชอบมากกกๆ

ดังนั้นอาตมาจึงได้เขียนจดหมาย โดยกรั่นออกจากหัวใจที่ใฝ่ฝันถึงความก้าวหน้า เรื่องการขยายงานพระพุทธศาสนา ไปถึงเจ้าของบ้าน ข้อความว่า :-


วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562
เจริญพร คุณโยมเจ้าของบ้าน

ครั้งแรกที่อาตมาและคณะศิษย์ได้เข้ามาชมบ้านหลังนี้ อาตมาและคณะศิษย์ชอบบ้านหลังนี้มาก และมิใช่เพียงแค่ชอบเท่านั้น หากแต่พวกเรารัก หลงไหล ใฝ่ฝัน พร้อมมุ่งมั่นไปกับอุดมการณ์ของเราบนพื้นฐานบ้านหลังนี้

ยิ่งพวกเราทราบว่า บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่คุณแม่ของท่านรักมาก และตลอดชีวิตคุณแม่ของท่านได้พยายามเก็บรักษาบ้านพร้อมที่ดินนี้ไว้ด้วยความหวงแหน เหมือนดั่งว่าคุณแม่ท่านทราบว่า สถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อประชาชนทั่วโลกที่มีโอกาสจะได้เดินทางมาเยี่ยมชมสมบัติที่ท่านรัก

- เราจักขอสืบทอดเจตนารมณ์ และรักษาพร้อมกับพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้เกิดคุณค่าที่สุด

- เราจะ สร้างสถานที่แห่งนี้ให้งดงามทรงคุณค่าด้วยสถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย

- เราจะพัฒนาที่นี่ให้เป็นวัด ให้เป็นที่อยู่ของพระภิกษุสงฆ์ ผู้บริสุทธิ์ประพฤติพรหมจรรย์

- เราจะพัฒนาสถานที่แห่งนี้ให้เป็นที่ปฏิบัติสมาธิของประชาชนผู้สนใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้

- เราจะพัฒนาผืนดินนี้ให้เป็นผืนป่าที่เขียวขจี เพื่อให้เป็นที่ร่มเย็นกับประชาชนทั่วโลกที่มี โอกาสมาเยี่ยมเยือน

อาตมาและคณะศิษย์มีความเชื่อว่าสถานที่แห่งนี้คุณแม่เก็บรักษาไว้ให้เรา เพราะเราเชื่อว่าคุณแม่และลูกหลานของท่านเป็นเทวดา จึงได้เป็นผู้ปกป้องดูแล สืบรักษาสถานที่แห่งนี้ไว้ให้กับเรา ดังนั้นครอบครัวของท่าน จึงเปรียบประดุจว่าได้เป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์อย่างสูงส่ง ให้กับประชาชนและสังคมอย่างน่าชื่นชม พวกเราจึงขอแสดงความยินดี และขอเชิดชูเกียรติยกย่องความยิ่งใหญ่ของคุณแม่ พร้อมขอจารึกทรงจำชื่อของครอบครัวของท่านไว้ตราบนิรันดร์

ขอแสดงความนับถือ

พระครูธรรมธรไสว


ภูมิรู้ - ภูมิธรรม

การสืบรักษาศาสนธรรมคำสอนของพระอริยเจ้าสิ่งสำคัญต้องอาศัย ภูมิรู้ - ภูมิธรรม การบำเพ็ญตนเข้าสู่กระบวนการศึกษาให้แจ้งชัดในองค์ความรู้ที่พระพุทธเจ้าสอน คือ รู้อริยสัจจ์ และต้องเชื่อว่าผู้เข้าใจอริยสัจจ์จะมีภูมิธรรมมั่นคงอย่างแน่นแฟ้น "ภูมิรู้คุ้มธรรม ภูมิธรรมคุ้มโลก" ถ้าเรามีภูมิรู้ ภูมิธรรมก็เกิด ภูมิปัญญาก็พรั่งพรู

ความแน่นอน เป็นสิ่งไม่แน่นอน, ความไม่แน่นอน เป็นสิ่งแน่นอน อะไรที่ว่าแน่นอนไม่มี มีแต่เหตุปัจจัยนั้นแหละที่เป็นเรื่องแน่นอน ขณะนี้จึงอยากขอความกรุณาอนุเคราะห์จากผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้ช่วยเหลือแบ่งปัน สละปัจจัยเพื่อสั่งสมบุญร่วมก่อตั้งกองทุนหนุนสร้างวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย

แจ้งประกาศผู้มีศรัทธาบริจาคร่วมบุญ ชื่อบัญชีกองทุนว่า WAT PHRATHAT THONGSETHI เลที่บัญชี : 3251 1975 9367 ท่านใดสนใจทราบรายละเอียดโดยโทรศัพท์ไปพูดคุยสนทนาได้ที่ (562) 249-3789 หรือท่านที่มีศรัทธาบริจาคร่วมบุญ สามารถ Deposit Checks ที่ BANK of AMERICA ได้ทั่วทุกสาขา เช็คสั่งจ่าย : WAT PHRATHAT THONGSETHI บันทึกเลขบัญชีไว้ด้านล่างหน่อยก็ดี MEMO: AC# 3251 1975 9367 หรือถ้าส่งไปรษณีย์ ให้จ่าหน้าซองติดแสตมป์ส่งไปตามที่อยู่นี้

TO: Wat Phrathat Thongsethi
11911 207Th Street
Lakewood, CA 90715 - 1461

ลานบุญ - ลานบืน

เหตุปัจจัย ให้กำเนิด เกิดสิ่งใหม่
หลวงพ่อเพชร มีชัยล้ำ นำวิถี
ส่องสว่าง กลางพงศ์ธรรม นำความดี
เกิดพระธาตุ ทุ่งเศรษฐี ในพงไพรฯ

ขอเชิญท่าน ร่วมกองทุน ช่วยหนุนสร้าง
ณ ท่ามกลาง แลงแคสเตอร์ เจอเมืองใหม่
ท่ามกลางทุ่ง ดอกป๊อปปี้ ศรีวิไล
เชิญมวลศิษย์ ประดิษฐ์ไว้ ในแผ่นดิน ฯ


ภาษอีสานวันละคำ มื้อนี่เสนอคำว่า " บืน "

บืน : (กริยา) : แปลว่า: ความพยายามมุ่งไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่น

รูปขอจำเริญพร