ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกร...น้ำ - ใจ...

พุทธบริษัทสาธุชนท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย "น้ำใจ" ใครๆ ต่างก็รู้ว่าเป็นคำที่ดี เป็นความคิดด้านบวก เป็นสิ่งที่ควรชื่นชมกันและกัน การที่เราได้เห็นคนอื่นๆ เห็นใครๆ เขาทำประโยชน์ต่างๆ ต่อศาสนา ต่อสังคม บุคคลเช่นนั้นล้วนเป็นคนมีน้ำใจ มีคุณธรรม มีสำนึกที่ดีงาม เราแยกส่วนสังเกตุคำว่า "น้ำ กับ ใจ" เราเห็นตรงกันว่า

- เหตุปัจจัยแวดล้อมต่างกัน ทำให้อุณหภูมิของน้ำต่างกัน น้ำ จึงเปลี่ยนสถานะเป็นได้ทั้งร้อนและเย็น ใจก็เฉกเช่นกัน

- เหตุปัจจัยแวดล้อมต่างกัน ทำให้ความรู้สึกต่อใจต่างกัน ใจ จึงเปลี่ยนสถานะเป็นได้ทั้งร้อนและเย็น


น้ำใจ

เป็นคุณค่าแท้ด้านคุณธรรม เป็นองค์รวมแห่งธรรมที่มีเสน่ห์อย่างน่าพิศวง ในคุณค่าแท้ของคำว่าน้ำใจ มีหลายสิ่งซ่อนอยู่

- มีสัจจะ ซื่อสัตย์ซื่อตรง มีความจริงใจ มีความกรุณา ความปราณี

- มีทมะ ความผ่อนเบาประณีประนอม ความข่มใจ ผ่อนสั้นผ่อนยาว

- มีขันติ ความอดกั้น อดทน มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพาตนกระทำภาระกิจนั้นๆ ให้ผ่านพ้นไปอย่างยิ่ง การมองการณ์ไกลอย่างเล็งเห็นผล และหวังประสบกับความสำเร็จกับสิ่งที่กระทำนั้นๆ

- มีจาคะ การอุทิศตนเสียสละ บางครั้งไม่ห่วงว่าภาพลักษณ์ของตนจะออกมาเป็นอย่างไร เป็นธรรมชาติที่ไม่ยึดมั่นถือตัวตนว่าแค่ไหน เพียงใด แต่เต็มใจที่ต้องทำอย่างนั้น เพียงนั้น เรียกได้ว่า "ทำสุดตัวเต็มกำลัง ทุ่มเทสุดใจ แม้จะมีความขุ่นเคืองขัดข้องก็ให้อภัยซึ่งกันและกัน การให้อภัยมักใช้ในวงการนักกีฬา เช่น ควรมีน้ำใจเป็นนักกีฬา เป็นต้น"

- มีเมตตา มีไมตรี มีกรุณา มีปราณี มีเผื่อแผ่ มีเอื้ออาทร มีความสงสารเห็นใจ มีความเข้าใจ รู้เขารู้เรา

อัธยาศัยไมตรี นี่ก็เป็นเรื่องของความมีน้ำใจ ดังนั้น "น้ำใจ" ต้องใช้กับคนดี คู่ควรกับคนดี ถึงอย่างนั้นก็มีคำถามว่า "น้ำใจ" ใช้ได้กับคนเลวได้ไหม? ใช้กับคนชั่วได้ไหม? ใช้กับโจรผู้ร้ายได้ไหม?

ตอบสั้นๆ ว่า "ได้" ตอบยาวๆ หน่อยคือ "ได้ครับ - ได้คะ" น้ำใจ เปรียบได้เหมือนเงินตรา คนดีใช้ก็ได้ คนชั่วใช้ก็ได้ คนรวยใช้ก็ได้ คนจนใช้ก็ได้

แล้วจะมีผลต่างกันไหม? ก็แน่นอนย่อมมีผลต่างกัน ยกตัวอย่างคำนี้ "มิตรจิตมิตรใจ" คำที่ราชบัณฑิตกล่าวไว้ :-

...มิตรจิตมิตรใจ...

คำว่า มิตรจิตมิตรใจ (อ่านว่า มิด-ตฺระ -จิด-มิด-ตฺระ -ไจ) ใช้คำว่า มิตร จิต และ ใจ ประกอบกัน ออกเสียงลงน้ำหนักเฉพาะที่ คำว่า มิตร จิต มิตร ใจ เป็นคำสี่จังหวะโดยมีเสียงเชื่อมเบา ๆ คำว่า มิตรจิต (อ่านว่า มิด-ตฺระ -จิด) แปลว่า จิตที่เป็นมิตร จิตที่ผูกพันกันอย่างมิตร หมายถึงความมีไมตรี ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ต่างฝ่ายต่างเอื้อเฟื้อมีน้ำใจให้แก่กัน ปรองดองกัน

คำว่า จิต มักใช้ซ้อนกับคำว่า ใจ ซึ่งมีความหมายเดียวกัน เป็นคำว่า จิตใจ เมื่อใช้ว่า มิตรจิต จึงซ้อนคำว่า มิตรใจ กลายเป็นคำว่า มิตรจิตมิตรใจ เช่น เราเป็นคนบ้านใกล้เรือนเคียงกัน ควรทำความรู้จัก แสดงมิตรจิตมิตรใจต่อกัน มีอะไรหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันซึ่งจะทำให้ทุกคนมีความสุข และบ้านเมืองก็จะมีความสงบ

ทีนี้เข้าใจหรือยังว่า มีผลต่างหรือไม่ - อย่างไร น้ำใจเป็นคุณธรรมเชิงบวก บอกถึงคุณค่าแท้ของคนดี มีคุณธรรม มีสำนึกที่ดีงาม เพราะฉะนั้นโจรผู้ร้ายมิได้ยังความสงบร่มเย็นให้เป็นที่ยอมรับของผู้คนในสังคม น้ำใจจึงคู่ควรกับคนดี นั่นเทียว


ขอเจริญพร บอกบุญเรื่องเร่งด่วน

แท้งค์ทำน้ำร้อนของวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี รั่วชำรุดเกินซ่อมได้ เมื่อเช้าของวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เครื่องทำความร้อนของทางวัดเราเกิดน้ำรั่วซึมไหลนองพื้นห้องอย่างแรงถึงกับต้องปิดวาวน้ำให้หยุดไหล ช่างชำนาญการตรวจพบว่าแท้งค์ลูกนี้เคยถูกซ่อมใช้มาแล้ว และใช้งานมาตั้งแต่ปี 2005 ถ้าให้ดีและปลอดภัยต้องเปลี่ยนลูกใหม่ 40 Gallons อยู่ที่ $ 649 มี 50 gallons อยู่ที่ ประมาณ $980 ถ้า 75 gallons ราคาอยู่ประมาณ $ 1,200 ของเดิม 40 แกลลอนส์ ปัจจุบันมี 50 และ 75 Gallons เปิดแล้วรอนิดหนึ่งถึงจะร้อน ที่เขตนี้ยังใช้ PROPANE GAS

ท่านผู้ใจบุญท่านใดมีศรัทธาร่วมสร้างแท้งค์น้ำร้อนถวายวัดขอเชิญติดต่อร่วมบริจาคได้ ที่วัด หรือ โทรที่ 661-946-3335 เบอร์โทรศัพท์ของอาตมา 562-249-3789


พื้นที่อนุโมทนาบุญ

มีจดหมายส่งมาจากคุณโยมพจนาพร อักษรย่อ WA น่าจะเป็นรัฐ Washington สังเกตจาก zip code 98146 ได้ส่งเงินสดจำนวน $40 มาร่วมทบุญสร้างศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี ด้วย อนุโมทนามากๆ เลย เป็นห่วงบุญจะล่วงหาย คราวหน้าถ้าไม่มีเช็ค ไม่เข้าใจการโอนทาง App ต้องให้ส่งเป็น Money Order ดีไหม แต่ด้วยคำอธิษฐานแรงบุญ ทางวัดได้รับเงินครบถ้วนจ้า

ส่วนท่านใดที่จะร่วมอนุโมทนาบุญก็สามารถส่งเช็ค หรือ Money Order ไปร่วมบุญได้นะ ทางวัดยังต้องการทุนทรัพย์ เพื่อสร้างศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี ให้แล้วเร็จ เสร็จแล้วคงได้ร่วมฉลองกองบุญของพี่น้องเราต่อไป ที่อยู่วัดให่ของเราก็ตามที่แสดงไว้ข้างล่างนี้

วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ 6763 E Avenue H Lancaster CA 93535-7859 Tel : 661-946-3335, 562-249-3789, 562-382-3767 (The first Buddhist Thai Temple of Lancaster California USA) ขออนุโมทนา สาธุ รูปขอจำเริญพร