ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกร"พระสุวรรณสามโพธิสัตว์" ปฏิหารย์แห่งการเกิด

ท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย พระสุวรรณสามโพธิสัตว์ ผู้บำเพ็ญเมตตาบารมี การประสูติของท่านเป็นที่น่าเหลือเชื่อกับผู้ศึกษาธรรมะยุค 4.0 ปัญหาที่ว่าด้วยการหยั่งลงสู่ครรภ์ของมารดาของพระโพธิสัตว์นั้น ควรเป็นอย่างไร ? เรื่องนี้ยาวมาก ขอเล่าความย่อ ๆ พอเป็นหลักคิด ตามหลักพุทธปรัชญามีบทสนทนาของพระเจ้ามิลินท์ตรัสถามพระนาคเสนว่า

"ดูก่อนพระนาคเสน พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า การเกิดของสัตว์โลกทั้งหลาย ย่อมมีเพราะการประชุมแห่งปัจจัยทั้งหลาย 3 อย่าง คือ บิดา มารดา พร้อมเพรียงร่วมด้วยสังวาสกัน มารดามีระดู และสัตว์ลงมาปฏิสนธิใช่หรือไม่ ?"

"พระนาคเสน ขอถวายพระพร พระพุทธเจ้าตรัสไว้เช่นนั้นจริง ๆ" พระเจ้ามิลินท์ก็เลยตรัสถามตอบไปว่า ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ทำไมในสุวรรณสามชาดกจึงกล่าวว่า สุวรรณสาม เกิดเพราะประชุมปัจจัย 2 ประการ ก็คือ ผู้เป็นแม่ คือนางปาริกา มีระดู พระสุวรรณสามลงมาปฏิสนธิ แสดงว่ามันขัดแย้งกันใช่หรือไม่ ? ขอพระคุณเจ้าได้โปรดแก้ปัญหาเหล่านี้ด้วยเถิด


สุวรรณสามชาดก

พระนาคเสนจึงถวายพระพรว่า อาตมภาพขอเล่าเรื่องสุวรรณสามชาดกถวาย เรื่องมีอยู่ว่า ทุกูลดาบส และ ปาริกาตาปสินี คือผู้เป็นพ่อแม่ของสุวรรณสาม เดิมทั้งคู่เป็นลูกของตระกูลนายพรานเนื้อ ทั้งคู่เป็นสัตว์ที่จุติจากพรหมโลก ในอดีตชาติได้ชาญสมาบัติแล้วไปเกิดเป็นพรหม จุติจากพรหมก็มาเกิดในตระกูลที่เป็นนายพรานล่าเนื้อทั้ง 2 ตระกูล มีความเคารพรักนับถือกันมาก ถึงขนาดสัญญากันไว้ว่า ถ้าอีกฝ่ายคลอดลูกเป็นชาย อีกฝ่ายเป็นหญิง ก็จะให้แต่งงานกัน หรือถ้าเป็นชายทั้งคู่หรือหญิงทั้งคู่ก็จะให้เป็นเพื่อนรักกัน


การแต่งงานที่ผิดโลกีย์วิสัย

ดาบส - ตาปสินี ไม่สามารถหลีกเลี่ยง ได้แต่งงานกันตามเจตจำนงของพ่อแม่ของทั้งสองฝ่าย การแต่งงานที่ประหลาด ทั้งคู่ไม่ยอมร่วมสังวาสกันฉันท์โลกีย์วิสัย อยู่กันแบบพี่น้อง ทั้งคู่ได้บอกความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่า ไม่ยินดีในวัฏฏะ ไม่ต้องการล่าเนื้อ เมื่อได้โอกาสทั้งคู่เลยขอพ่อแม่ไปบวช ให้เหมือนในอดีตชาติ ทั้งคู่ได้รับอนุญาตให้ออกบวชปลูกศาลาอยู่คนละหลัง แล้วอธิษฐานเพศเป็นนักบวช


ด้วยอำนาจผลกรรม

ในอดีตชาติ ทุกูลดาบส เป็นนายแพทย์รักษาดวงตา ไปรักษาให้เศรษฐีคนหนึ่ง เมื่อรักษาหายแล้วก็แกล้งว่ายังปวดมากกว่าเดิม ท่านโกรธมาก ภรรยาก็โกรธ จึงบอกสามีว่าถ้าเหนียวหนี้อย่างนี้พี่ก็ประกอบยาให้มันบอดสมใจซะ จึงทำเช่นนั้นจนกระทั่งเศรษฐีตาบอด

ด้วยอำนาจผลกรรมทำให้ 2 ดาบสจะต้องตาบอด พระอินทร์ท่านเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า เลยขอร้องให้ท่านมีลูกไว้คอยดูแล แต่โดน 2 สามีภรรยาตำหนิว่ามาชักชวนให้เราเสพในอสัทธรรม เราทั้งสองเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แล้ว


ปฏิหารย์แห่งการเกิด

พระอินทร์ออกอุบายว่า เมื่อท่านรักศีลมากก็เอาอย่างนี้ ในเวลาที่นางปาริกาตาปสินีมีระดู ให้ท่านเอาฝ่ามือลูบไปที่สะดือ เมื่อปาริกาตาปสินีมีไข่สุก ทุกูลดาบสก็จะเอาฝ่ามือขวาวนไปที่รอบสะดือ ในขณะนั้นตัวตาปสินีเกิดยินดี ครั้นเมื่อครบกำหนดในปลายปีนั้นนางปาริกาตาปสินีก็คลอดกุมารน้อยออกมาหน้าตาน่ารัก มีผิวพรรณสุกปลั่งดั่งทองคำ ทุรกะดาบสจึงตั้งชื่อกุมารน้อยว่า "สุวรรณสาม" ฉะนั้นพระนาคเสนจึงแก้ว่า เพราะทำอย่างนั้นก็ครบองค์ 3 เหมือนกัน

เรื่องเหลือเชื่อ แต่ถ้าเรามองในวิทยาการทางการแพทย์สมัยปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหลอดแก้ว โคลนนิ่ง อะไรต่าง ๆ เรื่องทางวิทยาศาสตร์ ถ้าเอามาเปรียบเทียบลักษณะนี้ก็น่าเป็นไปได้เหมือนกัน การแพทย์ที่เจริญ การโคลนนิ่ง ก็เป็นการโคลนนิ่งเพื่อทำให้เกิด โดยไม่ต้องอาศัยการมีเพศสัมพันธ์

ตัวอย่าง กรณีพระอุทายีเถระมีปรากฏในต้นบัญญัติในเรื่องไม่ค่อยงามนัก ท่านรู้ว่าพระพุทธเจ้า ไม่อนุญาตให้เสพเมถุรธรรม แต่ปรากฏว่าอดีตภรรยาท่านไปบวชเป็นภิกษุณีเกิดมีความพอใจกัน จนอสุจิท่านเคลื่อน อดีตภรรยาได้เอาอสุจิใส่เข้าไปในช่องคลอดจนกระทั้งตั้งครรภ์ มีเรื่องเล่าไว้ในมิลินทปัญหาที่มีการเท้าความไปถึงเรื่องต่าง ๆ เพื่อต้องการพิสูจน์ว่าการเกิดที่ไม่มีการรวมสังวาสกันมีอยู่จริง


การเกิดของสัตว์ใน 4 สถาน

พระพุทธเจ้าอธิบายถึงกำเนิด 4 คือ

1) ชลาพุชะ เกิดในครรภ์ ได้แก่ คนและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

2) อัณฑชะ เกิดในไข่ ได้แก่ สัตว์ปีกและสัตว์เลื้อยคลาน

3) สังเสทชะ เกิดในเถ้าไคล ได้แก่ บัคเตรี อะมีบา ยีสและรา

4) โอปปาติกะ เกิดขึ้นทันใด ได้แก่ อุปติเทพ วิสุทธิเทพ สัตว์นรก เปรต อสูรกาย สัตว์ประเภท โอปปาติกะนี้กล่าวกันว่า เกิดด้วยอำนาจกรรมของกรรมดี-กรรมชั่ว โดยผุดเกิดขึ้นมาทันใด

อีกประการหนึ่ง ขอยกตัวอย่างแบบกำปั้นทุบดิน เช่น สามี - ภรรยา เป็นหมัน หรือแม้กระทั้งคู่ครองที่เป็นผู้หญิงกับผู้หญิง คู่ครองที่เป็นผู้ชายกับผู้ชาย โดยธรรมชาติก็ดี โดยความจริงทางกายภาพก็ดี ทางวิทยาศาสตร์ก็ดี พิสูจน์แล้วไม่สามารถให้กำเนิดบุตรได้ตลอดชีวิต แต่กลับมีบุตรไว้สืบสกุลฝากฝีฝากไข้ได้ ทราบไหมเป็นไปได้อย่างไร ? เป็นไปได้เพราะนั้นคือ (บุตรบุญธรรม) เนื่องจากว่าเกิดมาเพื่ออนุเคราะห์กันและกัน


เมตตาธรรม กลับสิ่งร้ายกลายเป็นดี

เรื่องสุวรรณสามชาดก โพธิสัตว์ผู้อุบัติขึ้นเพื่อบำเพ็ญเมาตตาบารมี แปลไว้ได้สวยงามมาก โดยเฉพาะตัวอรรถกถา ตอนที่ สุวรรณสาม โดนลูกศรยิ่งอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสว่า "ใครหนอมายิงเรา ผู้ประมาทต้องการอะไรจึงมายิงเรา ยิงแล้วไม่ปรากฏกาย ขอเชิญท่านมาปรากฏกายคุยกับเราหน่อยเถิดจ้า" แล้วก็มีคำโต้ตอบของกบิลยักษ์ กษัตริย์แห่งพาราณสี ในอรรถกถาได้แต่งแก้อธิบาย เล่าเรื่องให้ฟังหมด

ตอนสุดท้าย แสดงให้เห็นว่าด้วยอานิสงส์ของเมตตา และสัตยาธิษฐานทำให้สิ่งร้าย ๆ กลับ กลายเป็นดี สุวรรณสามที่สลบไปแล้วก็ฟื้นขึ้นมา พ่อแม่ที่ตาบอดก็ตาดี ถึงตรงนี้แล้วหลายท่านก็ยังไม่เชื่อว่า วิศัลยีด้วยลูกศรอาบยาพิษแล้วฟื้นอย่างไร ตาบอดแล้วกลับมองเห็นได้อย่างไร ฝากไว้ให้ไปถามหลวงพ่อที่วัดทุ่งเศรษฐี เมืองเลควูด

จึงขอให้ทุกท่านที่ได้มาศึกษาธรรม อ่านบทความธรรมสมสมัยนั้น จงพร้อมใจกันเจริญเมตตาบารมี แล้วอุปสรรคเรื่องร้าย ๆ นั้นจะพลันกลับกลายเป็นสิ่งดีงาม มาร่วมตั้งสัตยาธิษฐาน ร่วมธำรงธรรม อุปถัมเทศน์ กับโครงการธรรมาสน์ทอง ธรรมาสน์ธรรม สำหรับวันนี้สมควรแก่เวลา

ขอทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ให้เบิกบานแจ่มใส รักษาคุณธรรมไว้ในดวงตาทั้งสองข้างมองโลกให้ผ่องใส ด้วยหัวใจที่สว่างธรรม สร้างบารมีในร่มธรรมของพระพุทธศาสนาตราบจนลุถึงฝั่ง (คือพระนิพพาน) ด้วยกันทุกท่าน เทอญ รูปขอจำเริญพร