ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรก้าวสู่ธรรมะในสวน

ขอเจริญพร พี่น้องชุมชนคนรักธรรม กริฟฟิท พาร์ค ธรรมะในสวนจะกลับมาพบกับพี่น้องเราอีกครั้งใหม่ หลังจากที่ปิดตัวไป ตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยอย่างสูง Stay at Home Save Lives คือนับตั้งแต่งดจัดบิณฑบาตรที่ไทยแลนด์พลาซ่า งดกิจกรรมชุมนุมทำกิจกรรมทางศาสนา ตั้งเมษายน ค.ศ.2020 เป็นต้นมา ตลอดถึงเขตพื้นที่ธรรมะในสวนของชุมชนคนรักธรรมของเราก็จำต้องงดตามมาตรการทางฝ่ายบ้านเมือง

สาธุชนท่านผู้เจริญทั้งหลาย การกลับมาจัดกิจกรรมบิณฑบาตรที่ Thailand Plaza Street of Hollywood Blvd โดยกลุ่มผู้นำชุมชนไทยได้จัดตลาดเสาร์ 5 ขึ้นอีกครั้ง ณ บริเวณไทยแลนด์พลาซ่า ถนนฮอลลีวู๊ด จัดอยู่ 2 เดือนก็ค่อนข้างจะหวั่นไหว จนกระทั้งได้ล้มเลิกกันไป

แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของกลุ่มพ่อค้าแม่ขาย ที่ต้องการสู้เพื่อปากเพื่อท้อง เพื่อครอบครัว เพื่อการอยู่รอด สู้อยู่กับภาวะวิกฤตโควิด 19 ที่รากยาวจนเปลี่ยนภาวะความกลัวโรค มาเป็นความกลัวที่จะไม่มีอยู่มีกินอย่างระวังป้องกัน จากควันหลงของตลาดเสาร์ 5 กลายมาเป็น คุณใหญ่ ร้านเดอะภูเขา (The Phukaw) ยังคงรวบรวมกลุ่มแม่ค้า รวมทั้งแม่บ้านสู้ยืนหยัดอย่างระวังตลอดมา

นับแต่ก่อนฤดูกาลวันเข้าพรรษาปี พุทธศักราช 2564 เป็นต้นมาทุกเช้าวันเสาร์ 7.00 น. - 9.30 น. วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย และวัดไทยศรีโสดา ซันวาเลย์ ได้รับนิมนต์ให้มารับบิณฑบาตร เสาร์ละ 7 รูป บางวันก็นิมนต์ 9 รูป จากการที่วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี ได้รับนิมนต์ตลอดมานานร่วม 18 - 19 ปี ที่ทางตลาดสีลมและชุมชนไทยจัดกิจกรรมบิณฑบาตรที่ไทยแลนด์พลาซ่าได้ริเริ่มจัดให้มีบิณฑบาตรมา

ทำให้พี่น้องชุมชนคนรักธรรมชักชวนนัดพบจัดกิจกรรมบนเขา Griffith Park กันอีกครั้ง เริ่มต้นในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน ศกนี้ ชมรมคนรักธรรม นัดหมายพร้อมกันที่สวนธรรม Griffith Park นครลอสแองเจอลีส บนภูเขาที่เก่าเวลาเดิม คณะสงฆ์วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณ ดร พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ วัดพุทธปัญญา โพโมน่า ให้สืบสานธรรมะในสวน


กิจกรรมภาคเช้า

10:30 น. ถึง 11:15 น.

- บูชาพระรัตนตรัย

- สวดมนต์ทำวัตรเช้า

- เจริญจิตภาวนา

- ฟังธรรมะบรรยาย

11:15 น. ถึง 11:30 น.

- กล่าวคำถวายภัตตาหาร

- กรวดน้ำ/รับพร

- ตั้งแถวใส่บาตร

- ประเคนภัตตาหาร

- พระสงฆ์กระทำภัตกิจฉันเพล

- แจกจ่ายอาหารแด่ พุทธศาสนิกชน / สาธุชน เพื่อร่วมรับประทานอาหารโดยพร้อมกัน


กิจกรรมภาคบ่ายโมง

ประชุมแถลงนโยบาย สืบสานงานสวนธรรม Griffith Park ให้พ้องรับนโยบายของบ้านเมือง เกี่ยวกับการบริหารสวนธรรม และมาตรการป้องกันอื่นๆ งานเริ่มต้นสัปดาห์แรก นัดหมายพบกันที่ Griffith Park วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564 เวลา 10: 00 น. เป็นต้นไป

ติดต่อคุณโยมอนุชา คุณแม่นิกี้ คุณแม่พะเยา คุณแม่ต้อย คุณแม่เตือนใจ และพี่น้องกลุ่มชมรมคนรักธรรม คุณแม่แอนนา คุณโยมเค้น คุณโยมโซเฟีย หรือ ติดต่อพระอาจารย์ไสว 562 249 3789 หวังว่าเราจะกลับมาสืบสานธรรมะในสวนกันอีกครั้ง สาธุๆ ขอขอบคุณมาก วันเสาร์ที่ 4 กันยายน มีพระสงฆ์ 3 รูป จากวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี แลนแคสเตอร์ ดำเนินนโยบายสืบสาน ส่งเสริม ต่อยอด กิจกรรมธรรมะในสวนตามได้รับมอบหมายจากท่านพระอาจารย์ ดร. พระมหาจรรยา สุทฺธิญาโณ

โดยเช้าวันเสาร์ ที่ 4 กันยายน เสร็จจากรับบิณฑบาต ที่ร้านภูเขา จะนำอาหารขึ้นไป สวนธรรม กริฟฟิท พาร์ค ญาติโยมท่านใดสามารถช่วยรับบาตร / ถ่ายบาตร ช่วยพระสงฆ์ได้ให้เข้าช่วยตามที่สามารถ เพราะตอนเช้า 7.00 - 9.30 น. ที่ร้าน The Phukaw มีลูกศิษย์ไม่กี่ท่านคอยถ่ายบาตร ยกอาหารบิณฑบาตรช่วยพระเลย อาหารที่พระสงฆ์บิณบาตรได้มาจะนำขึ้นไปฉันบนเขาตามที่เคยจัดมา 18-19 ปี ส่วนท่านใดสามารถนำอาหารไปร่วมแจกจ่ายบน Griffith Park ได้เหมือนเดิม ทางคณะสงฆ์ได้มีอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรม ดังนี้

- มีหนังสือสวดมนต์

- มีเครื่องขยายเสียง

- มีพระพุทธรูปขนาดพองาม

- มีแจกันกันดอกไม้

- มีชุดกระถางธูปเชิงเทียนเล็กๆ

- มีฐานพระเล็กๆ

- มีบาตรใช้รับอาหารมาฉัน

- มีผ้าขาวและมีผ้าปูโต๊ะลายไทย

- มีแนบกิ้น และกระดาษ

- มีมากกว่านี้แต่เบื้องต้นเตรียมไว้ตามที่แจ้งก่อนนะ

แล้วพบกับการรวมตัวกลับมาอีกครั้งของพี่น้องคนรักธรรมของเรา สาธุๆ

บุญธรรมะในสวนของเราจัดเป็นกุศลสาธารณะ เปิดโอกาสให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายสามารถร่วมได้ทุกเพศทุกวัย เน้นสังคมใหม่ (New Normal)

ขอเชิญชมรมคนรักธรรมและพุทธศาสนิกชินทั่วไป ร่วมกิจกรรมธรรมะในสวน ที่ กริฟฟิท พาร์ค เสาร์นี้ เบอร์พระอาจารย์ไสว 562-249-3789 รูปขอจำเริญพร