ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรธรรมสัญจร

ขอจำเริญพร สาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่าน ขออภัยท่านผู้นักการอ่านทุกท่าน สัปดาห์ที่แล้ว ติดภารกิจงานประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ที่วัดไทยกรุง Washington DC มลรัฐ Maryland

เดินทางไปร่วมงาน ตั้งแต่วันที่ 7 -8-9-10 มิถุนายน ที่ผ่านมา

ส่วนสัปดาห์นี้นั้น ได้เดินทางไปร่วมงาน เฉลิมพระเกียรติ ที่วัดนวมินทรราชูทิศ ปัจจุบัน 382 South Street East เมืองเรย์แฮม รัฐแมสซาชูเซตส์ 02767 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 และได้มีพิธีเปิดโครงการก่อสร้างอุโบสถหรือ Ground Breaking เมื่อเวลา 10.09 น.ของวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2547 โดยระบุว่าพระอุโบสถทรงไทยประยุกต์ ที่มีพื้นที่ 110,000 ตารางฟุต ใช้งบก่อสร้าง 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะทำให้วัดแห่งนี้กลายเป็นวัดไทยนอกประเทศที่ใหญ่ที่สุด

(แหล่งข้อมูล : Wikipedia)

สัปดาห์หน้าคงได้พบกันตามปกติ รูปขอจำเริญพร

น้ำใจของผู้ให้ยิ่งใหญ่เสมอ

หวง คือ การสะสมกิเลสร้าย

ให้ คือ ทำลายตระหนี่ในใจนั่น

ให้ คือ เผื่อแผ่ สร้างสัมพันธ์

หวง คือปิดกั้น ประตูแห่ง พระนิพพาน ฯ