ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรธรรมะ รักษาใจ ปัญญาผ่องใส รักษาบุญ

ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย ปีนี้ "วันมาฆบูชา" ตรงกับวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ทางวัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ มีกิจกรรมตักบาตรปัจจัยทิพย์ และสวดมนต์ภาคสนาม รายละเอียดเกี่ยวกำหนดการ คือ ดังนี้

วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ภาคเช้า

เวลา 10.30 น. ทุกท่านที่มาร่วมงาน นั่งเก้าอี้ระยะห่าง ประจำที่ พร้อมกันสมาทานศีล ณ บริเวณลานธรรม หน้าศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี สวดมนต์ทำวัตรเช้า (ฉบับย่อ)

เวลา 11.00 น. ญาติโยมตั้งแถว ยืนระยะห่าง เตรียมใส่บาตรปัจจัยทิพย์ พระสงฆ์เดินรับบิณฑบาตปัจจัยทิพย์

เวลา 11.30 น. พร้อมกันถวายภัตตาเพลแด่พระสงฆ์

เวลา 12.00 น. ญาติโยมแจกจ่ายแบ่งปันอาหารรับประทานตามอัธยาศัย

เวลา 13.30 น. ฟังพระธรรมเทศนา หัวข้อ "ธรรมะ รักษาใจ ปัญญาผ่องใส รักษาบุญ"

เวลา 14.00 น. เวียนเทียนรอบศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี ถวายเป็นพุทธบูชา 3 รอบ เป็นอันเสร็จพิธี


วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ภาคเช้า

เวลา 10.30 น. ทุกท่านที่มาร่วมงาน นั่งเก้าอี้ระยะห่าง ประจำที่ พร้อมกัน ณ บริเวณลานธรรม หน้าศาลาซุ้มเสมาเศรษฐี "ฟังพระธรรมะเทศนา หัวข้อปลูกป่าคืนชีวิต พัฒนาจิตสู่ความเป็นอริยะ โดยหลวงพ่อ ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า"

เวลา 11.30 น. พร้อมกันถวายภัตตาเพลแด่พระสงฆ์

เวลา 12.00 น. ญาติโยมแจกจ่ายแบ่งปันอาหารรับประทานตามอัธยาศัย


ภาคบ่าย

เวลา 13.00 น. พร้อมกันลงสวน ชวนกันลงพื้นที่ เริ่มต้นโครงการรุ่นบุกเบิก โครงการปลูกไม้สน 100 ต้น บนพื้นที่ทะเลทราย สองมือสองเท้าก้าวเข้าปลูกปั้น หลายคนร่วมกันเป็นหนึ่งใจ โดยได้รับความเมตตา จากหลวงพ่อ ดร.พระมหาจรรยา เป็นประธานเสกสร้างทะเลทรายให้กลายเป็นท้องทุ่งที่เขียวขจี จนกว่าจะแล้วเสร็จ

วันนั้นหลวงพ่ออนุญาตให้ทุกท่านร้องเพลงได้ อย่าลืมเตรียมเพลงไว้ไปขับร้องกันกับทีมงาน "ทองมาซาวด์" พร้อมถ่ายรูปร่วมกันไว้เป็นอนุสรณ์ "เรารุ่นบุกเบิก"

จึงขอเจริญพรท่านผู้ใจบุญใจกุศลทั้งหลาย ได้กรุณาให้การสนับสนุนโครงการให้บรรลุเป้าหมายด้วย เทอญ

กำหนดการวันปลูกป่าสวนสน ด้วยพลังมวลชนรุ่นบุกเบิก วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ เลขที่ 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535 Tel: (661) 946-3335 และ (562) 249-3789 เริ่ม 10:00 a.m. เป็นต้นไป ตามรายละเอียดที่แสดงไว้เบื้องต้น ฯ

ดังนั้นหลวงพ่อจึงขอชวนเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ได้มาปลูกต้นบุญเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวโรกาสวันมาฆบูชา กิจกรรมนี้ออนไลน์ได้ในส่วนข่าวประชาสัมพันธ์ แต่แบกจอบแบกพรั้วขุดดินช่วยกันนั้นต้องลงพื้นที่จริง ลูกต้นสนต้นกล้าผสมดินให้เสร็จสิ้นต้องลงมือทำ ปลูกไม้ไว้วันนี้ อีก 5 ปี จะเห็นผล มัวกลัวแต่ภัยโควิด 19 ชีวิตคงมีแต่เศร้าก้าวถอยหลังลงไปทุกวัน แต่เราพร้อมในกัน อีกเคร่งครัดมาตรการป้องกัน และอีกอย่างนั้นเราได้พร้อมร่วมใจกันพัฒนา สืบรักษามรดกธรรมตอกย้ำเรื่องฝังทรัพย์ไว้ในบวรพระพุทธศาสนา ตอนนี้ต้นสนจำนวน 100 กว่าต้น รอคอยท่านสาธุชนมาช่วยกันปลูกลงหลุม ตามกระบวนการขั้นตอนเริ่มต้นแล้วที่ "เรารุ่นบุกเบิก"

จึงขอแจ้งข่าวให้ท่านผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมอนุโมทนาโดยพร้อมเพรียงกัน มา ณ โอกาสนี้

และขอฝากไปยังคุณโยมที่เคยนำโดรนไปถ่ายให้ ถ้าสามารถเดินทางไปช่วยบันทึกภาพมุมสูงได้ หลวงพ่อขอเจริญพร ให้ไปช่วยทางวัดเก็บภาพบันทึกประวัติศาสตร์ "เรารุ่นบุกเบิก" ด้วยนะ


วิมุต - วิโมกข์

วิมุตวิโมกข์ โลกรู้ยิ่ง สิ่งประเสริฐ
มหาบุรุษ ถือกำเนิด เกิดจากป่า
ตรัสรู้ยิ่ง เห็นความจริง เป็นพระสัมมา
พระศาสดา วิมุตวิโมกข์ โลกร่มเย็น ฯ

ชวนสร้างบุญ ปลูกป่าไม้ ไปด้วยกัน
ปลูกสัมพันธ - ไมตรีไว้ ให้โลกเห็น
ปลูกร่มธรรม ร่มอาราม ให้ร่มเย็น
ปลูกให้เป็น แหล่งต้นทุน ปุญญสถาน ฯ

ชวนศรัทธา สร้างผืนป่า เนรมิตร
รวมความคิด ร่วมปลูกสร้าง อย่างกล้าหาญ
ปลูกวันนี้ ห้าปีได้ ให้ผลงาน
คืนชีวิต จิตวิญญาณ งานสร้างคน

วิมุต - วิโมกข์ โลกไม่ว่าง พระอรหันต์
เสกสร้างป่า ร่วมกันได้ ไว้สืบค้น
ศึกษาธรรม ตามอย่างพระ อริยชน
จิตวิมุต หลุดพ้น ยลนิพพาน ฯ

กราบต้อนรับ ขอน้อมรับความเมตตา หลวงพ่อ ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ สู่ทุ่งทองท้องทะเลทราย เมตตามาเป็นประธานโครงการปลูกสน 100 ต้น ถวายเป็นพุทธบูชา ขออนุโมทนาเจ้าภาพถวายต้นสนจ้า ผลบุญที่ทุกท่านร่วมสร้างครั้งนี้ ขอให้ประสบผลสำเร็จ ขอให้เจริญรุ่งเรือง สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการ ด้วยเทอญ รูปขอจำเริญพร