ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรพระธรรมทูต ฝากใจไว้ที่พระธรรม

ขอเจริญพร ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่าน คณะสงฆ์วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี หนักแน่นในอุดมธรรมที่จะน้อมนำพาศาสนาพุทธของเรา ให้ฟูเฟื่องวัดไทยแห่งแรก เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย อย่างไม่ย่นย่อ อยากเรียนท่านทั้งหลายให้ทราบว่า ตั้งแต่ย้ายมาตั้งหลักอยู่ที่นี่ คณะสงฆ์เราเจอกับสภาพอากาศหนาวสุด ลบถึง 12 ºF พอมาถึงฤดูนี้เริ่มร้อนขึ้นมาบ้างแล้ว โชคดีที่วัดใหม่ของเราอุดมไปด้วยร่มเงาไม้ที่หลากหลาย เช่น :-

- ไม้สน หลายสายพันธุ์

- ต้นโพ พื้นเมืองสายพันอเมริกา (คล้ายโพธิ์ที่อินเดีย)

- ต้นแอ๊ปเปิ้ล Apple tree

- ต้นพรัม Plum tree

- ต้นหม่อน Mulberry tree

- ต้นอาโวคาโด Avocado tree

- ต้นเพลสิม่อน Persimmon tree

- ต้นองุ่น Grape tree

- ต้นกุหลาบ Rose Tree

ต้นไม้ที่กล่าวมานี้ สำรวจแล้วมีในพื้นที่วัดใหม่ของเรา อีกหลายชนิดที่เราไม่ทราบชื่อ และที่สามารถนำมาปลูกในท้องที่ที่เราเห็นตามบริเวณของใกล้เคียงไม่ไกลนัก คือ ต้นเมเปิ้ล Maple Tree และต้อนนี้ทางวัดเราได้ทอดลงปลูกต้นไผ่สีทอง (ไม้มงคล) และไผ่ตง ลงไว้ 12 หลุมด้วยกันเป็นการทดลอง และได้ติดตั้งระบบน้ำหยดไว้อย่างชุ่มฉ่ำ คาดว่าถ้าผ่านหนาวนี้ไปได้ก็คงได้มีสวนไผ่ไว้รำลึกถึงวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาที่พระเจ้าพิมพิสารได้ถวายแก่สงฆ์ โดยมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานรับไว้ เมื่อครั้งสมัยพุทธกาล 2600 ปี ผ่านมา

และกำลังระดมสรรพกำลังแห่งผู้ใจบุญ หนุนสร้างป่า สร้างออกซิเจนคืนความสดใสเขียวงามให้กับโลกของเรา (Go Green) ท่านผู้มีใจร่วมบุญร่วมโครงการกับทางวัดเราก็สามารถ ให้คำปรึกษาได้ว่ามีไม้อะไร ที่สามารถนำไปปลูกร่วมกันได้ในท้องที่เมืองใหม่ของเรา โดยวัดของเราจะเป็นพื้นที่รองรับบุญใหญ่จากหัวใจของทุกคน

และจำได้ไหมเมื่อพฤศจิกายน ปี 2562 เราได้พร้อมใจปลูกต้นมะยมกัน 2 ต้น (ไม้มงคล) บัดนี้งามแล้ว (ไม่ใช่ ๆ ตายเรียบร้อยแล้ว) ฤดูนี้ทุกคนในพื้นที่เมืองแลงแคสเตอร์ ต่างลงความเห็นว่า เราควรปลูกต้นสนกัน แต่สำคัญว่า เราต้องซื้อต้นกล้าที่เขาเพาะชำไว้ ต้นเล็ก $7 แต่มันคงเห็นผลช้ามาก ถ้าได้ต้นกล้าที่ใหญ่ขึ้นคงเห็นผลงานภูมิใจในเร็ววัน แต่ก็ราคาแพงขึ้น 3-4 เท่าตัว ต้นละ $40 - 50 ก็ต้องค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ เตรียมการให้ก้าวหน้าต่อไป ตราบใดที่ลมหายใจยังอยู่กับเรา ตราบนั้นเราจะไม่ละความเพียร นี่แหละการสร้างวัด

- ต้องพกหิน อย่าพกนุ่น พกหินคือจิตใจมั่นคงหนักแน่น มีเป้าหมาย

- พกนุ่นคือจิตใจอ่อนไหวฟุ้งซ่าน หวาดกลัว ไม่มีเป้าหมาย


พระธรรมทูต ฝากใจไว้ที่พระธรรม

พระธรรมทูต ขูดเกลา เบากิเลส
อยู่ไกลเขต แดนไทย ใจหนักแน่น
พุทธศาสน์ ธำรงไว้ ในต่างแดน
แม้นขาดแคลน แน่นหนัก อุดมการณ์ ฯ

พระธรรมทูต ขูดเกลา เบาภาระ
อยู่อย่างพระ สละได้ ใจห้าวหาญ
มอบร่างกาย ชีวิต อุทิศงาน
พร้อมสืบสาน ภารธุระ พระสัมมา ฯ

พระธรรมทูต พิสูจน์ตน อดทนได้
อยู่เพื่อให้ บุญทาน งานพระศาสนา
ถวายชีพ แด่องค์ พระศาสดา
มอบวิญญา อุทิศพลี นี้คือ “ใจ” ฯ

อยู่ไกลบ้าน ไกลแม่พ่อ พออดทน
อยู่ไกลโพ้น ทะเลทราย พอทนไหว
อยู่ไกลคน เป็นที่รัก พอเข้าใจ
อยู่ที่ไหน ก็อยู่ได้ ใจ “พระธรรม” ฯ


พื้นที่อนุโมทนา

ตามที่ทางวัดได้แจ้งข่าวบอกบุญสร้างศาลาซุ้มเสมาเศรษฐีไปนั้น ก็ได้รับความกรุณามาจากหลายท่านได้ส่งเช็คไปร่วมบุญ เช่น คุณโยม Thawin Jangjirawat $130 คุณโยมนิโคร $50 ทั้ง 2 ท่านส่งเช็คจากเมือง San Francisco คุณโยมวันเพ็ญ คุณโยมมนตรี ใจเสือ และคุณโยมมุกดา $200 / ครอบครัว Cox โดยคุณโยมหน่อยจากร้าน The Thai Restaurant เมือง Lancaster CA $200 / ครอบครัวร้าน Orchid Thai Cuisine เมือง Tustin CA และอีกหลายท่านซึ่งกำลังทะยอยส่งใบอนุโมทนาบัตรตอบรับให้

ส่วนทางวัดเราช่วงนี้กำลังสั่งอิฐมาปูลานรอบบริเวณให้เป็นที่รื่นรมย์ร่มรื่นปฏิบัติเดินจงกรม เดินชมวัด เดินกำจัดความโลภ โกรธ หลง เดินธำรงธรรมนำทางสร้างศานติ เดินดำริประโยชน์พระพุทธศาสนา เดินสนทนาธรรม เดินให้มีศีลมีธรรม เดินนำทำความดี เดินสร้างวิถึชาวพุทธ (ไม่แน่บางท่านอาจมาเดินสดุดความรักกันที่วัดก็มีไม่น้อย)


ที่อยู่วัดใหม่ของเราก็ตามที่แสดงไว้ข้างล่างนี้

วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ 6763 E Avenue H Lancaster CA 93535-7859 Tel : 661-946-3335, 562-249-3789, 562-382-3767 (The first Buddhist Thai Temple of Lancaster California USA) แจ้งเพิ่มเติมว่า ให้ท่านเขียนเช็คดังนี้ Pay to: Buddhist Meditation Society ตรงกับทะเบียนวัดที่จดแจ้งไว้กับ IRS เพื่อยกเว้นภาษี แต่ก็ไม่ต้องกังวลใจใช้ได้ทุกประการ ขออนุโมทนา สาธุ รูปขอจำเริญพร