ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรความหนักแน่นในธรรม

ท่านสาธุชนทั้งหลาย นับจากวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา (ซึ่งเป็นวันเข้าพรรษา) มองปฏิทินนับไปข้างหน้า เข้าใจได้ว่าวันออกพรรษาใกล้จะมาถึงแล้ว ออกพรรษาปีนี้ ตรงกับวันที่ 5 ตุลาคม ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเอ็ด (11) ปีระกา

ตลอดมาญาติโยมได้สนับสนุนวัดทุ่งเศรษฐี ให้มีการแสดงพระธรรมเทศนา "โครงการเทศน์มหาชาติ ธรรมาสน์ทอง" ได้มีพระธรรมทูตจากอารามอื่น ๆ มาร่วมขับเคลื่อนโดยผลัดเปลี่ยนหมุ่นเวียนกันแสดงธรรมเทศนา มาถึงวันนี้ล่วงไปแล้ว 10 กัณฑ์

ส่วนสัปดาห์นี้เทศน์มหาชาติ เรื่องพระเวสสันดร ถึงกัณฑ์มหาราช (กัณฑ์ที่ 11) เทศน์ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน และอาทิตย์ต่อไปได้นิมนต์พระอาจารย์สมเพียร วัดลาวพุทธสันติธรรม มาเทศน์สำเนียงเสียงอีสานกัณฑ์ฉกษัตริย์ กัณฑ์ที่ 12 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน ท่านใดมีเวลาขอเชิญ

สุดท้ายกัณฑ์ที่ 13 "นครกัณฑ์" ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 1 เดือนตุลาคม ปี 2560 เมื่อสิ้นสุดจบลง ครบ 13 กัณฑ์ ตลอดเข้าพรรษา ถือว่าปีนี้มีคนมาฟังเทศน์มากขึ้น มีคนมาถือศีลอุโบสถมากขึ้น พระพุทธศาสนาดำรงอยูได้อีกนาน โดยเจตจำนงเราเป็นอยางนั้น

และท่านที่ประสงค์จะไปตักบาตรร่วมบุญออกพรรษา ขอเจริญพรชวนเชิญไปพร้อมกัน ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม โอกาสนี้ ขออนุโมทนาบุญขอบคุณ - ขอบใจ ทุกท่านทุกเจ้าภาพที่เสียสละเวลาไปบำเพ็ญบุญด้วยดีตลอดมา ขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม เทอญ


ความหนักแน่นในธรรม

อธิบายคำว่า "หนัก" ถ้าเป็นวัตถุสิ่งของ หนักมันยกไม่ไหว หนักมันไม่เคลื่อนย้าย ฯลฯ ส่วนถ้าเป็นทางใจ เช่น ใจหนัก (ตรงข้ามกับใจเบา) ใจหนักคือมีความอดทน ความทนก็มีหลายทน เช่น ทนทุกข์ยาก ทนลำบาก ทนตรากตรำ เป็นต้นฯ

ยกตัวอย่างบางคนที่ไปวัด ไปทำบุญ บางคนก็ได้บุญกลับไป ส่วนบางคนก็ได้บาปกลับไป เพราะ เหตุใด ? คนที่ได้บุญกลับไป คือ คนที่สามารถสอบอารมณ์ของตัวเองผ่านได้ มันปลื้ม มันสุข มันเย็น มันอบอุ่น และผ่องใส เป็นต้นฯ

ส่วนคนที่ไม่ได้บุญเลยนั้น เช่น สิ่งที่เห็นทางตา หรือสิ่งที่ได้ยินทางหู กลิ่น รส สัมผัส ที่เกิดพายนอก แต่ว่ามันไปกระทบที่ใจ อะไรที่กระทบอายตนะ เป็นเรื่องไม่ถูกใจ ไม่ชอบ ไม่พอใจ ไม่สุขใจ ไม่เย็นใจ ไม่สงบใจ วุ่นวายไปทุกเรื่อง แบบนี้บุญไม่เกิดไม่พอ หน้ายักบอกบุญไม่รับอีกด้วย เป็นต้นฯ

อธิบายคำว่า "แน่น" ถ้าเป็นวัตถุ เช่น เสาที่ฝังแน่น เสามันไม่โยกโคลง หรือถ้าเป็นรถโดยสาร แน่น คนที่จะขึ้นที่หลังอีก 4 - 5 คนก็ขึ้นไม่ได้ เพราะมันแน่น ส่วนถ้าเป็นทางใจ เช่น ความทรงจำที่ดีนั้นถูกจารึกแนบแน่นอยู่ในความทรงจำมิลืมเลือน ดังนั้นความหนักแน่นทางใจ คือความตั้งใจมั่นต่องาน มั่นในหน้าที่ ในอุดมการณ์นั้น ๆ แม้มีอุปสรรคและอันตรายใด ๆ ก็ไม่หวั่นไหว ไม่ย่นย่อท้อถอย เป็นต้น ฯลฯ


สานปณิธานธรรม

จากการที่ได้บอกข่าวอันเป็นมหามงคล เรื่องที่ว่ามีโครงการขยายวัดทุ่งเศรษฐี บนเนื้อที่ 5 เอเคอร์ บัดนี้ปณิธานธรรมก่อตัวเป็นรูปธรรมขึ้นเป็นลำดับ ก่อนการสร้างวัดให้มีองค์ประกอบสมบูรณ์ ในเรื่อง ศาสนวัตถุ เสนาสนะ อาคารสิ่งปลูกสร้าง อาตมาตั้งใจจะล้อมรั้วกำแพงให้เรียบร้อยเสียก่อน ตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานออกสำรวจ (Survey) ได้ส่งเอกสารต้นฉบับ (Manuscript) ให้แล้ว เจ้าหน้าที่บอกกับเราว่าสามารถใช้ไปติดต่อขอบ้านเลขที่ ขอน้ำ ขอไฟฟ้า และล้อมรั้วได้ตามเขตที่เจ้าหน้าที่เขามาสำรวจรางวัตร ซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายอยู่บ้าง ก็ต้องบอกให้กำลังใจกันเองว่า "สู้ ๆ"

เวลานี้อาตมาได้พาพระสงฆ์ลงพื้นที่ โดยเอาเทปเอาตลับเมตรไปวัดคำนวนพื้นที่ทำรั้ว เป็นขอบ เขต รวมได้ทั้งหมด 203 ช่อง ขณะทำงานไปบนพื้นที่กว้าง 5 เอเคอร์ มองไปสุดสายตา รู้สึกปีติมาก ในใจอาตมาก็ฝันอยากมีวัดที่สวยงาม ฝากไว้ในแผ่นดินอเมริกา คาดไม่ถึงว่าวันนี้กำลังจะก้าวเข้ามา มีบทบาทอันใกล้แล้ว ตอนนี้หากศรัทธาญาติโยมท่านใดประสงค์จะช่วยเป็นเจ้าภาพสร้างรั้วถวายวัดนั้น อาตมาคำนวนค่าใช้จ่ายไว้ ช่องละ $69.00 USD (เขียนเช็คสั่งจ่าย Buddhist Meditation Society of Norwalk) จริง ๆ แล้วฝากเข้าบัญชีโดยตรงก็ได้ หากแต่ไม่ถนัดที่จะเช็คเส้นทางการเงิน ก็ขอใช้วิธีเดิม เพื่อที่จะรวบรวมรายนามผู้บริจาค ทำเป็นบัญชีไว้ในเล่มสะดวกการส่งอนุโมทนาบัตร สาธุ


สัญญาณระฆังเนื้อนาบุญเริ่มแล้ว

ประกาศสร้างรั้ว ทัดใด คุณโยมศิริวรรณ, คุณโยมพิมพ์ใจ คุณโยมกิรณา ร่วมทำบุญถวายปัจจัยเป็นเจ้าภาพสร้างกำแพงวัดทุ่งเศรษฐีใหม่ เมืองแลนแคสเตอร์ จำนวน 2 - 3 ช่อง เมื่อวันที่ 9 เดือน 9 ที่ผ่านมา อนุโมทนา สาธุ ตั้งใจไว้ว่า เสร็จจากบุญทอดกฐินสามัคคี สดุดีหลวงพ่อเพชรมีชัยเรียบร้อยแล้ว จะเริ่มนำเครื่องไม้เครื่องมือไปลงงาน งานครั้งบอกได้เลยว่า "งานจิตอาสาพัฒนาศาสนะรมณียสถาน" สร้างถาวรวัตถุฝากไว้ ณ ดินแดนลุงแซม (สหรัฐอเมริกา)


ทอดกฐินสามัคคี สดุดีหลวงพ่อเพชรมีชัย

กำหนดการ

10:30 am. บูชาพระรัตนตรัย / สมาทานศีล / สวดมนต์ทำวัตรเช้า

11:00 am. ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ / ร่วมแบ่งปันอาหารโรงทาน

1:45 pm. บูชาพระรัตนตรัย / ประกอบพิธีทอดผ้ากฐิน / พระสงฆ์อนุโมทนาวิธี / เป็นอันเสร็จพิธี


สถานที่จัดงาน

สนามหลังวัดทุ่งเศรษฐี 11911 207th Street, Lakewood, CA 90715 (โทร 562-865-1716) ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก คุ้มครองให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และ ปฏิภาณธนสารสมบัติ ทุกประการเทอญ สาธ รูปขอจำเริญพร