ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรธรรมะที่ซุกซ่อน "ในใจ"

ท่านผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย ใจ ทุกคนมีใจ การพิจารณาสิ่งต่างๆ ก็อาศัยใจ ถ้าเอาใส่ในเรื่องใดๆ เรื่องนั้นๆ มันก็เข้าใจ ดังนั้นกระบวนการอ่านใจใครๆ ก็ต้องเริ่มจากการศึกษาดูใจตัวเองเป็นเหตุเริ่มต้น การให้โอกาสตนเองก็เป็นการสร้างโอกาสอย่างวิเศษที่จะได้มีเวลาอ่านใจของตัวเอง

แท้จริงชีวิตของเรานั้นมันก็คือโรงละครโรงใหญ่ ที่ให้เราเข้าไปชมเหตุการณ์เรื่องราวอะไรก็ได้ เพราะทั้งหมดนี้ก็มีอยู่ในใจเรานี่เอง การตามดูใจของตัวเองจึงเป็นเรื่องน่าสนใจมาโดยตลอด พระพุทธ

เจ้าเข้าใจ 3 โลก ก็เริ่มต้นที่ใจ พระองค์เข้าใจสิ่งทั้งหลายได้ก็เพราะฝึกใจ ดังนั้น ในยามนี้จิตใจของเราที่ต้องอยู่บ้าน ไม่มีงาน ไม่มีรายได้ แล้วเราจะอยู่กันอย่างไร การปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านก็เป็นการสร้างโอกาสให้เราฝึกใจ Take meditation stay at home

จงฝึกใจ ในตน นั่นแหละหนา
ปฏิบัติ ภาวนา อย่าฟุ้งซ่าน
การฝึกใจ เปรียบได้ ดั่งฝึกงาน
หลบ Covid อยู่บ้าน พานสุขใจ ฯ

ในทางพุทธศาสนาการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องใจ การฝึกใจทำให้เราได้ประโยชน์มาก เช่น ได้ใช้สติอย่างละเอียดอ่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต้องใช้ความอดทนต่อสภาวะการณ์ที่เกิดขึ้น อดทนต่อความหิว อดทนต่อความอยากในสิ่งที่เคยเสพคุ้น การควมคุมอารมณ์ความพอใจ ความไม่พอใจ ควบคุมความทุกข์ความกังวน การทำใจได้ถ้าคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์การได้เงินเยียวยา 5,000 บาท การได้หยุดดูใจเป็นการฝึกอบรมจิตของตัวเอง ซึ่งเรื่องนี้เป็นบทพิสูจน์สำคัญมาก ธรรมะสมสมัยที่หลวงพ่อเขียนอาจมิได้เข้าไปแก้ปัญหาปากท้อง หากแต่ท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินภาษิตนี้มาบ้าง "กองทัพเดินทางด้วยท้อง" ชีวิตของเราก็เหมือนกัน "ต้องดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร" วันนี้จึงเอาธรรมะมาให้เป็นอาหารของใจ

ดังนั้นการฝึกใจจึงเป็นหลักสำคัญ และที่พระพุทธศาสนาดำรงอยู่ได้มาทุกวันนี้ก็เพราะศาสนาเป็นเรื่องของใจ ผู้ที่ฝึกปฏิบัติทางใจ คือผู้ปฏิบัติในเรื่องแก่นแท้ของพุทธศาสนา

ใจในใจ

ใจในใจ ก่อนที่ใคร เขารู้สึก
ใจในใจ เรานึก รู้สึกก่อน
ใจในใจ หยั่งยาก มากขั้นตอน
ใจในใจ รู้ก่อน ซ่อนจริงลวง ฯ

ใจในใจ ของเรา ให้เฝ้ารู้
ใจในใจ เฝ้าดู อยู่ไม่ห่วง
ใจในใจ รู้ไว้ ไม่หลอกลวง
ใจในใจ เหนี่ยวหน่วง ล่วงแก่ใจ ฯ

ใจในใจ อย่าก้าวล่วง ลวงผู้อื่น
ใจในใจ ให้ฝื่น ยืนหยัดไว้
ใจในใจ ห้ามจิต คิดลวงใคร
ใจในใจ ฝึกได้ ด้วยใจเอง ฯ

ใจในใจของเรานั้นมันเหมือนอยู่ในกรงทอง หากแต่กรงมีความแข็งแกร่งมาก ธรรมชาติของใจมันกวัดแกว่งวิ่งวน เปรียบใจเหมือนกับลิง ลิงอยู่ไม่นิ่งหรืออยู่นิ่งไม่ได้ ยิ่งกว่านั้นมันยังกำลังอาละวาดบ้าคลั่งอยู่ในกรงทองนั้นด้วย หากใจเราไม่ผ่านการฝึกหัดพัฒนา เวลาหิวก็มักจะมีอารมณ์อย่างบ้าคลั่งได้เหมือนลิงที่วิ่งไปมา เมื่อตะกี้บอกว่าชีวิตเราต้องดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร เกิดเรื่องราวมากมายที่เป็นการก่ออาชญากรรมเพราะเรื่องปากท้องที่หิวโหย "สติเปรียบเสมือนกรงทอง" หากลิงที่อยู่ในกรงทองถูกควบคุมไว้ได้ลิงก็สงบลงได้ แต่ถ้าลิงหลุดออกจากกรงทองนั้นก็จะเอาแต่ใจทำตามใจอย่างอิสระเสรี ถ้าหากลิงไม่ได้อะไรตามที่ใจต้องการแล้ว มันก็อาละวาด เราจะต้องอบรมใจด้วยการปฏิบัติภาวนา ด้วยสมาธิ นี้แหละที่เราเรียกว่า ใจในใจ "ใจในใจก็คือธรรมในธรรม" มีในมหาสติปัฏฐานสูตรนั่นเทียว

ช่วงวิกฤตอย่างนี้การดูแลใจเป็นเรื่องสำคัญมาก การฝึกใจก็เหมือนการได้ให้เวลากับครอบครัว ได้อยู่ดูแลลูก ดูแลพ่อแม่และทุกคนที่เรารัก เรื่องการฝึกใจการฝึกสมาธิบางครั้งเราต้องปล่อยให้ “เวลา คือ คำตอบ”

เด็ก : คือวัยที่เราต้องเอาใจใส่ให้การอบรมเลี้ยงดู เพื่อให้เติบโหญ่ด้วยความเข้มแข็ง หรือ แข็งแรง ทั้งกาย-ใจ จนกว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งพาตนเองได้

สมาธิ : คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้ให้เพิ่มเติมมากกว่าธรรมชาติที่เป็นสัญชาตญาณ การฝึกฝนอบรม จนเกิดเป็นกิจวัตรประจำวัน จะทำให้เกิดความชำนาญอย่างยิ่ง จะทำให้เกิดพลังงานพิเศษอย่างทรงพลัง สมาธิเป็นเรื่องของจิต ดังนั้นพลังจิตที่เกิดจากการฝึกฝน เกิดจากการศึกษาเรียนรู้ นั่นคือขุมทรัพย์ที่ยิ่งกว่าขุมทรัพย์ เรียกสิ่งนี้ว่า "อริยะทรัพย์ = ทรัพย์อันประเสริฐ"


สร้างสุขอยู่ที่บ้าน

สุขของฉัน นั้นหรือ คืออยู่บ้าน
ต่อให้เมือง ปิดนาน สักแค่ไหน
ด้วยอยู่บ้าน ฉันมี ความปลอดภัย
ฉันอยู่ได้ เพราะถ้ามี เงินเยียวยา ฯ

สุขของฉัน นั้นหรือ คือมีงาน
จะอยู่เฉย แต่บ้าน ไม่ได้หนา
ให้อยู่บ้าน นอนกิน แต่มาม่า
ฉันคงบ้า ก่อนสยบ พบวัคซีน ฯ

สุขของฉัน นั้นหรือ คือปลอดภัย
และอยู่อย่าง มั่นใจ ไกลโรคสิ้น
หวังว่ารัฐ จัดให้ ได้มีกิน
ทั่วแผ่นดิน เสมอภาค หากเท่าเทียม ฯ

วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี แลนแคสเตอร์ The First Buddhist Thai Temple of Lancaster in California USA, 6763 E Avenue H Lancaster CA 93535 Phone : 661-946-3335 ขอให้ปลอดภัย เป็นกำลังใจทุกคนนะ อนุโมทนาบุญขอขอบคุณขอบใจ ที่ได้ติดตามธรรมะสมสมัยตลอดมา สาธุๆ รูปขอจำเริญพร