ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรผู้หนักแน่นธรรม ดุจขุนเขาที่ไม่สะเทือนด้วยแรงลม

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ผู้นำสรรพสัตว์ข้ามพ้นอาสวะ เข้าสู่แดนเกษมคือพระนิพพาน อันเป็นแดนบรมสุขด้วยเศียรเกล้า ท่านพุทธบริษัทสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทุกท่าน ดูว่าเมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย จะหนาวไม่น้อย ปีที่ผ่านมาหิมะลงหนาครึ่งแข้ง ปีนี้ยังไม่มีหิมะแต่ก็หนาวมากอยู่ จากกะที่ได้ตั้งข้อสังเกตตลอดมา ตอนนี้ครบรอบได้ขวบปีอย่างเป็นทางการแล้ว ที่พระสงฆ์วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี มาตั้งวัดอยู่ ณ เมืองนี้

รุ่นบุกเบิกจริงๆ เริ่มต้นก็ได้กำลังใจจากความกรุณาหลายฝ่ายที่ให้การสนับสนุน แม้บางช่วงขณะที่เจอปัญหาเรื่องโควิด ศรัทธาสาธุชนก็มีแต่ความห่วงใย ก็อยู่ไกลเมืองบ้างนั่นหละ บางครั้งญาติโยมมาเยี่ยมถวายข้าวปลาภัตตาหารก็ดีใจ แต่ก็มิเคยท้อถอยถอดถอนใจจากอุดมการณ์ แม้บางช่วงบางวันที่ต้องต้มมาม่า เปิดปลากระป๋องฉัน เราต้องตั้งใจไว้เสมอว่า ต้องอยู่ให้ได้ ต้องอยู่ให้ดี ต้องอยู่ให้มีประโยชน์พระพุทธศาสนา และชาติบ้านเมือง

วันธรรมดาๆ เราก็สวดมนต์ภาวนา สาธยายธรรม น้อมใจเจริญในศีลธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นนิจศีล ใจที่น้อมสู่พระธรรมนั้นเองที่เป็นบ่อแห่งบุญ ยังเกื้อกูลกุศลให้เกิดขึ้นในใจเราเป็นนิจเสมอมา ด้วยเหตุที่เรารักษาธรรมรักษาวินัยนี่เอง ยังให้อานิสงส์เกิดขึ้น ยังพระธรรมพระวินัยให้เป็นปฏิพรย้อนกลับมารักษาเราให้มั่นคงปลอดภัย ท่านทั้งหลาย..! อานิสงส์นี้เกิดขึ้นจริงนะ เป็นอย่างที่ภาษิตท่านกล่าวไว้ว่า "ธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม" เรารักษาศีลรักษาธรรม ศีลธรรมก็รักษาเรา เรารักษาน้ำใจ รักษาศรัทธาของมหาชน มหาชนก็รักษาปกป้องคุ้มครองเรา ต้อนนี้บุกเบิกเริ่มต้นก็ลำบากบ้างเป็นธรรมดา ก็คิดเสมอว่าไม่ใช่ของๆ เรา แต่เพื่ออนาคตพระพุทธศาสนา เพื่ออนาคตลูกหลานผู้เป็นศาสนทายาทจะได้สืบต่อมรดกธรรมให้รุ่งเรืองไปเบื้องหน้า อีกอย่างญาติโยมก็เริ่มรู้จักกว้างขวางมากขึ้น ก็มีกำลังใจขึ้น

ในช่วงฤดูร้อนตลอดมาทำงานได้แข็งขัน ช่วงนี้อากาศหนาวเย็นเอามากๆ โยมบางท่านก็ปรึกษาถามมาว่าจะจัดสวดมนต์ข้ามปีไหม ช่วงนี้ทางการเขาประกาศภาวะฉุกเฉินเหตุด้วยโควิด 19 ระบาดเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้น ทางการปิดเมืองห้ามจาก 4 ทุ่มไปถึง ตี 5 เกรงว่าจะลำบากผู้คนท่านที่จะไปร่วมกิจกรรม ส่วนท่านที่มีรถบ้านรถนอน ท่านสามารถขับไปจอดนอนที่วัดได้นะ มีที่ให้จอดเยอะแยะ เพราะมีญาติมีโยมไปเยียมก็ดีใจรู้สึกอบอุ่น มีกำลังใจ เพราะบางครั้งมันรู้สึกเงียบมาก ดีที่พระเคยธุดงค์ผ่านเขาผ่านป่ามาบ้าง


เงียบก็ที่ใจ วุ่นวายก็ที่จิต

- นิ่งเงียบ เงียบนิ่ง ๆ ก็เงียบจริง ใช่เงียบหาย

- จิตนิ่ง จิตสบาย ก็จิตหมาย อยู่เงียบ ๆ

- สงบกาย สบายจิต ก็ด้วยคิด สงบเงียบ

- ใจแกร่งหาใดเปรียบ วิเวกเงียบกลางขุนเขา ฯ

- เงียบลึก วิเวกพร้อม จิตก็น้อมรับธรรมะ

- เงียบลง ปลงสัจจะ น้อมธรรมะสู่ใจเรา

- ขุนเขา ลำเนาป่า ทรงคุณค่าเงียบค่ำเช้า

- ขึ้นอยู่ ที่ใจเรา จะเงียบเหงา หรือเงียบเย็น ฯ

พระพุทธเจ้าสั่งสอนเป็นภาษิตไว้ว่า "ภูเขาแท่งทึบ ไม่สั่นสะเทือนเพราะแรงลมฉันใด บัณฑิตย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสรรเสริญ ฉันนั้น"

- บางคนก็บ่นว่าไกล พระก็ว่าโอเค

- บางท่านก็ว่าร้อนทะเลทราย พระก็ว่าโอเค

- บางท่านว่าหนาวไม่อยากออกบ้านไปไหน พระก็ว่าโอเค ฯลฯ

คือหัวใจของบัณฑิตต้องมีคุณลักษณะของภูเขา คือมีความหนักแน่น (ภาษาบ้านเฮาว่า ให้ใจเจ้านั้นหนักแน่นคือหินหนักหมื่น อย่าให้เป็นคือนุ่นปลิวลอยล่องฟุ้งกระจาย) บัณฑิต คือผู้มีปัญญาในธรรม ผู้ได้ศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม ได้ผลแห่งธรรมปฏิบัติ จิตนั้นมีคุณลักษณะเปรียบได้ดั่งภูเขาหินแท่งทึบ ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งฝ่ายชอบและฝ่ายชั่ง คือ มีลาภ มีเสื่อมลาภ มียศ มีเสื่อมยศ มีสรรเสริญ มีนินทา มีสุข มีทุกข์ หรือแม้ต้องเผชิญโลกธรรม 8 นั้น ความดีใจ ความเสียใจ ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ท่านให้พิจารณาให้อิ่มอุ่นอยู่ในธรรมนั้นอย่าหวั่นไหว


ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ถูกรู้

ธรรมชาติมีอยู่แล้ว มีอยู่จริง เป็นสิ่งที่ถูกรู้ เราต่างหากต้องเป็นผู้รู้สภาวะธรรม อย่างวันนี้อุณหภูมิตอน 7 โมงเช้า เมืองแลงแคสเตอร์ อุณหภูมิดีกรี 2 องศาเซลเซียส เย็นมากๆ ต่างจากอุณหภูมิทางการเมืองกำลังเร่าร้อน ฟังข่าวการเมืองแล้วได้ยินว่า ศาลท่านจะนั่งบัลลังก์วินิจฉัยการอยู่บ้านหลวงของท่านนายกฯ วันที่ 2 ธันวาคม ศกนี้

ส่วนทางกลุ่มผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตย เห็นว่ากำลังซ้อมรับมือกับการทำรัฐประหารที่จะเกิดขึ้นอีกระลอกหนึ่งหรือไม่ ? ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน แม้หลักนิติรัฐจะเข้มแข็งอย่างไรก็พึ่งใส่ใจหลักนิติธรรมควบคู่กันไป โดยภาครัฐพึ่งรับฟังรับ ฟังปัญหาของพลังคนรุ่นใหม่ พึงตระหนักว่าเขาเป็นลูกเป็นหลานในตระกูล เขาคืออนาคตของชาติ การสร้างความรักความชังความจริงมันก็คือโลกธรรมนั่นเอง

ควรใช้หลักเมตตาธรรม เช่น เจตคติในเรื่องละเอียดอ่อน ต้องใช้ความละเอียดอ่อน คือพึ่งควรใช้หลักโยนิโสมนสิการ ตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งผู้ใช้ต้องทำความเข้าใจเสียก่อน เป็นหลักธรรมดาๆ ไม่ขัดต่อความเชื่อในศาสนาใดๆ เป็นธรรมชาติที่ทำให้ใจสูง ใจของทุกคนสัมผัสได้ในความละเอียดอ่อนนั้น เช่นเรื่องจะกล่าวถึงองค์กรหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ หรือกล่าวถึงพระองค์ท่านที่เป็นบุคคล ต้องกล่าวยกขึ้นไว้ด้วยความเคารพ ต้องไม่ให้กระทบความรู้สึกของคนส่วนมากซึ่งต่างเคารพเทิดทูน เนี๊ยะประเด็นเหล่านี้จำเป็นมากที่ต้องใช้ "โยนิโสมนสิการ"

ต้องติดตามกันต่อไป ด้วยสัจจะอธิษฐาน ขอให้บ้านเมืองผ่านพ้นทุกวิกฤติ ทุกปัญหาไปได้โดยสวัสดิภาพ ขอสันติภาพจงบังเกิดขึ้นต่อทุกสังคมประเทศ ทุกสังคมโลก ด้วยเทอญ - พุทธรักษา - ธรรมรักษา - สังฆรักษา สาธุๆ อย่าลืมช่วยกันรักษาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ด้วยละ รูปขอจำเริญพร วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนีย USA เลขที่ 6763 E Avenue H, Lancaster, CA 93535-7849 Tel : 661-946-3335, 562-249-3789