ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรปันสุข ปลูกบุญ อบอุ่นไมตรี

เปิดหัวใจรับบุญ เจริญพรท่านทั้งหลาย "ความสุข" เกิดจากจิตที่เป็นกุศล การได้เปิดหัวใจรับบุญ ได้คิดเรื่องดี ๆ ได้ทำสิ่งดี ๆ ก็ทำให้เรามีความสุขทุกแห่งหน หลวงพ่อมองเห็นความสุขของทุกคน ก็พลอยยินดี ความพลอยยินดีก็มีความสุขเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องการให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนร่วมความสุข ความบันเทิงบุญ ถ้าเราจะมาศึกษาเรื่องทักขิณาวิสุทธิ 4 น่าจะเป็นการดี กล่าวหลัก ๆ ก็คือ :-


ทักขิณาวิสุทธิ 4

1. ทักขิณาบางอย่าง บริสุทธิ์ฝ่ายผู้ให้ แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับ

2. ทักขิณาบางอย่าง บริสุทธิ์ฝ่ายผู้รับ แต่ไม่บริสิทธิ์ฝ่ายผู้ให้

3. ทักขิณาบางอย่าง ไม่บริสุทธ์ทั้งฝ่ายผู้ให้ ทั้งฝ่ายผู้รับ

4. ทักขิณาบางอย่าง บริสุทธ์ทั้งฝ่ายผู้ให้ ทั้งฝ่ายผู้รับ

กล่าวคือ สิ่งของเครื่องใช้ถวายทำบุญนั้น เราเรียกว่าทักขิณา หรือ ทักขิณาทาน

- ทายก (ผู้ให้) เป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม บริจาคทักขิณาทานใด ๆ แก่ ปฏิคาหก (ผู้รับ) ผู้ทุศีล มีบาปธรรมทักขิณาทานนั้น จัดว่าบริสุทธ์ฝ่ายทายก แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหก.

- ทายก (ผู้ให้) เป็นผู้ ทุศีล มีบาปธรรม บริจาคทักขิณาใดแก่ปฏิคาหกผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม ทักขิณานั้น จัดว่าบริสุทธ์ฝ่ายปฏิคาหก แต่ไม่บริสุทธิ์ฝ่ายทายก.

- ทั้งทายกทั้งปฏิคาหกเป็นผู้ทุศีล มีบาปธรรม ทักขิณาอันทายกบริจาคแก่ปฏิคาหกนั้น ย่อมไม่บริสุทธ์เลย.

- อีกประการหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายเป็นผู้มีศีล มีกัลยาณธรรม ทักขิณาอันทายกบริจาคแก่ปฏิคาหกนั้น ย่อมบริสุทธ์พร้อมทั้งสองฝ่าย.

นี้หลวงพ่อได้แสดงถึงหลักของ ทายก (ผู้ให้) และ ปฏิคาหก (ผู้รับ) ด้วยว่าความบริสุทธิ์นั้นเปรียบเหมือนดั่งน้ำสะอาดที่ใสเย็นย่อมเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ผู้ใดได้ดื่มย่อมสัมผัสได้ถึงความสะอาดใสเย็นนั้น เกิดความสุขใจไร้ความกังวลว่าจะเป็นอันตรายต่อตนแลคนอื่น ๆ ฉันนั้น บุญย่อมเป็นเครื่องบันเทิงใจ เป็นเรื่องแบ่งปัน การปันสุข ปลูกบุญ จึงอบอุ่นไมตรีที่ดีงาม เรื่องทักขิณาวิสุทธิ์ 4 ประการ ไม่ค่อยได้ยิ่นบ่อยนัก วันนี้หลวงพ่อเลยนำมาเขียนไว้ให้เป็นแนวทางแห่งการศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้อง ดีงาม ถูกธรรม ตามสมควรแก่ธรรม

ส่วนอีกเรื่องที่อยากเจริญพรอนุโมทนา แจ้งญาติโยมศรัทธาทุกคนทุกท่านให้ทราบนั้น คือวันนี้จะมาบอกว่ามีบางท่านที่ต้องการบริจาคเงินบำรุงส่งเสริมให้วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐีรายเดือน โดยมีสมาชิกของเราได้ให้การสนับสนุนส่งเงินบำรุงวัดรายเดือน หลายท่านส่งผ่านแบงค์ Bank of American โดยโอนผ่านช่องทาง Zelle ที่เคยโอนมาทำบุญเป็นประจำทุกเดือนโดยการใช้เลขหมายโทรศัพท์ นัมเบอร์ 562-248-3789 นั้น

ปรากฎว่าเดือนสิงหาคมนี้ไม่สามารถโอนเงินมาทางช่องทาง Zelle ได้ สืบเนื่องจาก หลวงพ่อลืม Password ของแบงค์ Wells Fargo (ซึ่งเป็นบัญชีส่วนตัว) จึงได้ไปติดต่อกับทางแบงค์เกอร์ เจ้าหน้าที่แบงค์ขอเลขโทรศัพท์ ก็ให้ไป 562-249-3789

ด้วยความที่เบอร์โทรศัพท์ มือถือที่ให้ไว้กับธนาคารทั้ง 2 แห่ง เป็นเบอร์เดียวกัน ระบบจึงยกเลิกที่เคย Link ไปที่บัญชีวัด BUDDHIST MEDITATION SOCIETY OF NORWALK อันเป็นองค์วัดทุ่งเศรษฐี

ทางเจ้าหน้าที่แบงค์ Wells Fargo เขาดาวน์โหลดแอ๊ปของ Wells Fargo สามารถใช้ Zelle จ่ายโอนได้ โดยหลวงพ่อไม่ทราบว่าเดิมทีได้ Links ไว้กับแบงค์วัดตั้งแต่ตอนที่อยู่เมืองเลควูด ลูกศิษย์เคยตั้งระบบให้ไว้ ตอนนี้จึงเป็นปัญหาว่าบางท่านที่บริจาคผ่าน Zelle มาทำบุญ จะเป็นชื่อบัญชี SAWAI CHOMKRAI (บัญชีส่วนตัว)

เมื่อวานนี้ลูกศิษย์มาทำบุญ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ โดยคุณก้องจรัสพงษ์ วิจิตรสุนทรกุล แนะนำมา จึงรบกวนขอความช่วยเหลือจากคณะศิษย์ให้เขาตรวจสอบดูแลและแก้ปัญหาให้ ตอนนี้เขาให้โอนโดยใช้ Link กับอีเมล์ sawai_asc@yahoo.com ต่อไปศรัทธาท่านใดต้องการโอนปัจจัยบำรุงวัดก็ให้ใช้ E-Mail ตามที่แจ้งไว้นี้ ขอขอบคุณมาก จึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

เรื่องตู้ปันสุข ก็ปันสุขได้สมปรารถนาดีแท้ เชิญหยิบจับรับประทานได้ ช่วยค่าไฟฟ้าสุดแล้วแต่จะเมตตา เปิดตู้มาได้ปัจจัยร้อยกว่าเหรียญดีใจมาก แถมยังมีญาติโยมจัดนำน้ำมาเติมใส่ตู้ให้ วันเสาร์ก็ได้ข้าวปลาอาหารขนมหวานที่รับบิฑบาตรจากร้านเดอะภูเขาที่ ฮอลลีวูด นครลอสแองเจอลีส มาเติม ญาติโยมทุกท่าน "หิวเมื่อไรก็แวะไปที่วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ แคลิฟอร์เนียกันนะ ปันสุขทุกคนจ้า

........แวะมา หิวรู้ ตู้ปันสุข
ดื่มได้ คลายทุกข์ ปลูกกุศล
อิ่มเอม เปรมสุข ทุก ๆ คน
บุญล้น คนเติม เพิ่มเมตตา ฯ

ขอเชิญ หยิบจับ รับประทาน
แบ่งปัน แจกจ่าย ให้หรรษา
หยอดตู้ ค่าไฟ ตามศรัทธา
ปรารถนา ปันสุข ปลูกไมตรี ฯ

ตลอดฤดูกาลเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี ขอเชิญท่านทั้งหลายร่วมบุญฟังเทศน์มหาชาติ ที่วัดจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาทุกวันอาทิตย์ ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญเป็นเจ้าภาพได้ ณ วัดพระธาตุทุ่งเศรษฐี เมืองแลงแคสเตอร์ 6763 E Avenue H Lancaster CA 93535-7849 Tel : 661-946-3335, 562-249-3789 รูปขอจำเริญพร