ธรรมะสมสมัย

หลวงพ่อไสว ชมไกรวาเลนไทน์ ใส่ใจในทางรอด

ท่านพุทธบริษัทสาธุชนทั้งหลาย ธรรมะสมสมัยช่วงวันวาเลนไทน์ วันขายดอกกุหลาบ (For Sell Business Rose's) ชีวิตนี้ชีวิตไหน ชีวิตของใคร ใครเขาก็รัก เรารักตัวเรา เขารักตัวเขา เรารักเขา เขารักเรา เรารักกัน กลายมาเป็นสำคัญขายดอกไม้ วันให้กุหลาบ การมอบดอกไม้วันไหน ๆ ก็มอบได้ แต่ศิลปะแห่งการได้มอบใจให้กัน และการได้ครอบครองใจกันและกัน วันสำคัญจึงเป็นบรรยากาศของวันแห่งความสุข

วันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาฝนตกหนักไปทั่วแผ่นฟ้า (หรือไม่) ช่วงเช้าของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ฝนตกคลุมพื้นที่แคลิฟอร์เนีย ไปเกิบทุกเมือง หนักบ้าง เบาบ้างเป็นบางพื้นที่ และที่ทราบมาจากเพื่อน ๆ ทางเมืองลาสเวกัสก็ตกหนักเป็นบางพื้นที่

ส่วนที่ประเทศไทยฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่ ประชาชนในประเทศไทยอยากให้ฝนตก เพื่อลดอุณหภูมิอากาศร้อน และลดมลภาวะฝุ่นพิษที่เกินค่ามาตรฐานในอากากาศที่กำลังเผชิญกับปัญหานี้อยู่หลายพื้นที่สำคัญๆ ของประเทศ

ธรรมชาติให้ความบริสุทธิ์แก่เรา ถ้าเรารักธรรมชาติก็จำเป็นที่ต้องคืนความบริสุทธิ์ให้กับธรรมชาติ หากเราไม่รักษาธรรมชาติ ธรรมชาติก็จะกลับมาทำร้ายเรา ด้วยผลกรรมที่เรากระทำล่วงเกิน อันนั้น เป็นเรื่องธรรมดา ธรรมชาติก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้ "ตถตา มันเป็นเช่นนั้นเอง"


รักตนเองควรทำอย่างไร

ก่อนอื่นต้องเคารพตนเอง ให้ความสำคัญกับตนเอง ใส่ใจในหน้าที่ของตน ๆ ให้ดีที่สุดชื่อว่าเรารักตนเอง ที่นี้การรักตนเองควรทำอย่างไร หรือควรจะปฏิบัติตนอย่างไร ? สำหรับชาวพุทธเรา ถ้าเราบอกตนเองว่าเป็นชาวพุทธ เราก็ต้องทำความเข้าใจ หรือแสวงหาความเข้าใจให้ควรแก่คำ หรือภาวะที่เป็นอยู่นั้น เช่น รู้เรื่องพระไตรลักษณ์ หรือสามัญลักษณะ คือ

- รู้อนิจจัง ความเปลี่ยนแปลง แปรปรวน

- รู้ทุกขัง ความทนอยู่สภาพอย่างนั้นได้ไม่นาน

- รู้อนัตตา ความมิใช่สัตว์ มิใช่บุคคล มิใช่ตัวตน เรา เขา ไม่ใช่เจ้าของที่ถาวร

ญาติโยมเราส่วนใหญ่ก็จำได้ เข้าใจได้อย่างนี้ เพียงนี้ แท้จริงมันเป็นเรื่องลึกซึ้งคัมภีรภาพมาก อย่างเรื่อง "นิยยานิกธรรม" ธรรมที่นําสัตว์ออกจากทุกข์ กล่าวถึง อริยมรรค อันเป็นโลกุตตระ สภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่า นิยยานิกธรรม.


รักผู้อื่นควรทำอย่างไร

เรื่องของความรัก จริง ๆ แล้วเป็นเรื่องของความสุขและทุกข์นี่เอง สมหวังพอใจก็เป็นสุข ผิดหวังไม่พอใจก็เป็นทุกข์ ดังนั้นสุขและทุกข์จึงไม่เป็นของเที่ยงแท้ มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เป็นเจ้าของครอบครองไว้ไม่ได้ ความรักเป็นเรื่องของการเสียสละ ภาวะของผู้เสียสละนั้นมีจิตใจที่สูงส่ง การให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน การทำหน้าที่ที่ดีให้กับบุคคลที่เป็นที่รัก เช่น

แม่รักลูก แม่คือผู้ให้ความรักและความปรารถนาดีต่อลูก แม่ได้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ในฐานะความเป็นผู้ให้ เป็นผู้เสียสละที่ปราศจากสิ่งตอบแทน แต่แม่นั้นท่านได้พยายามปลูกฝังคุณธรรมให้ลูกเป็นคนดี มีศีลมีธรรม สอนลูกให้มีความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน สอนลูกให้รู้ ให้รักในหน้าที่ สอนให้มีความรับผิดชอบ สอนให้มีความเข้มแรงทั้งทางร่างกาย - จิตใจ แม่บางคนไม่รู้หนังสือ แต่สามารถส่งเสียให้ลูกมีการศึกษาพัฒนาความรู้เป็นด็อกเตอร์ก็มาก

ศีลธรรมของพ่อแม่ อุ่นไอรักของพ่อแม่แผ่ปกป้องแผ่นดิน สร้างธานินทร์ให้มีอธิปไตย ปลูกสร้างยอมรับให้มีเสรีภาพ บนพื้นฐานศีลธรรมอันดีของชาติและประชาชน ศีลธรรมของชนในชาติร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงได้ ประชาธิปไตยสมบูรณ์แห่งอารยชน สามารถรอดพ้นยั่งยืนด้วยศีลธรรม "เพราะสังคมต้องอยู่ร่วมกัน จึงต้องช่วยกันสร้างสรรค์ศีลธรรม"

ศีลธรรมจะเป็นเครื่องมือกีดกั้นกลุ่มมิจฉาชีพผู้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์คดโกง ใช้อำนาจไม่เป็นธรรม เอารัดเอาเปรียบประชาชนผู้ด้อยกว่า ประเทศหากปราศจากศีลธรรมแล้วย่อมวุ่นวายไม่สงบ รังแต่จะล่มจมหายนะ ดังนั้น วาเลนไทน์ร่วมใจฟื้นฟูธำรงศีลธรรมให้ยั่งยืน

ลูกรักรถบิ๊กไบค์ ก็ดูแล Big bike จนลืมใส่ใจในความรักของพ่อแม่ ดูแลใส่ใจกับ Big bike ทุกวัน แต่กลับโมโหหุนหันตวาดขึ้นเสียงกับพ่อแม่ ซ้ำยังแสดงสิ่งแย่ ๆ ให้พ่อแม่กลัดกลุ้ม

ลูกรักไก่ชน ก็สนใจแต่ชนไก่ จนลืมใส่ใจในความรักของพ่อแม่ ดูแลใส่ใจกับไก่ชนอยู่ทุกค่ำเช้า หาอาหารมาเลี้ยงดูไก่ชน แต่ไม่เคยสนใจว่าพ่อแม่จะกินข้าวกับอะไร (ภาษาอีสานว่า : ข้าวขาดแลงแกงขาดหม้อไหม) พ่อแม่ตื่นตี 4 ตี 5 เตรียมข้าวปลาอาหารไว้ให้ลูก ๆ ลูกบางคนชอบไปเที่ยวกลางคืน นอนตื่นมา 9 โมง 10 โมง บางทีเที่ยงวัน

ถามว่ารู้ไหม : พ่อแม่คือผู้มีพระคุณ ?

คำตอบ : ทราบครับ

ถาม: เลี้ยงไก่ชน แล้วเธอดูแลไก่ชนดีหรือเปล่า ?

ตอบ: ดูแลอย่างดีครับผม กลางคืนกางมุ้งให้ และเช้า ๆ ก็อาบน้ำล้างหน้า ประคบน้ำอุ่น และบีบแข้งบีบขาให้ครับผม

วาเลนไทน์ ซึ่งนับค่าว่าเป็นวันแห่งความรัก ปีนี้ให้พิจารณาว่า ควรทำอย่างไร ควรปฏิบัติต่อใครที่จะยิ่งใหญ่และได้บุญ "ความกตัญญูกตเวที คือ ความทรงจำของหัวใจ" จะบีบแข็งบีบขาล้างหน้าไก่ชน ก็อย่าลืมสนใจดูแลพ่อแม่บ้างนะ การให้ 10 อย่าง ที่ไม่ต้องใช้เงิน ขอมอบเป็นธรรมะช่วงวาเลนไทน์ ดังนี้

การให้ 10 อย่าง ที่ไม่ต้องใช้เงิน

1. ให้ร้อยยิ้ม 2. ให้ความรัก

3. ให้ความเมตตา 4. ให้อภัย

5. ให้กำลังใจ 6. ให้คำแนะนำ

7. ให้โอกาส 8. ให้ความไว้วางใจ

9. ให้คำพูดที่ไพเราะ 10. ให้ความสำคัญ

ทั้ง 10 อย่างนี้ ยิ่งให้ออกไป จะยิ่งได้รับกลับมา สำนวนทางพุทธศาสนาที่นำมาใช้ได้ทุกสมัย คือ "ยิ่งให้ ยิ่งได้มาก" อย่างโคลงโลกนิติก็ให้คติสอนได้ดี เช่น

ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง
นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้
รักท่านท่านควรครอง ความรัก เรานา
สามสิ่งนี้เว้นไว้ แต่ผู้ทรชน ฯ


ธรรมะสมสมัยฉบับนี้ ขอโอกาสนำภาพที่ไปจัดกิจกรรมธรรมะในสวน ทำบุญประจำปี ณ บ้านไร่ปลายภู อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นภาพประกอบบรรยาย ด้วยเมตตาธรรม และความปรารถนาดี รูปขอจำเริญพร