สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 29 กันยายน 2555
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕......เป็นฉบับสุดท้ายแห่งไตรมาสที่สามของปี........* ลาก่อน... หลังจากที่ได้อาศัยสถานที่ของ American Legion Hall ในการจัดกิจกรรมประจำวันอาทิตย์และกิจกรรมงานบุญงานกุศลอื่นๆอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานถึง ๑๔ ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายนผ่านมา พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติก็ได้ร่วมกันจัดพิธีอำลาอาลัย เพื่อขอบคุณต่อทางเจ้าของสถานที่และคณะผู้บริหารที่มีความเอื้ออารีย์ให้ได้เช่าสถานที่เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆตลอดมาในราคาถูกและด้วยความเป็นกันเองที่ American Legion Hall เป็นครั้งสุดท้ายดังภาพที่เราได้นำมาเสนอบนหน้าข่าวนี้........* และเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้... วันอาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายนเป็นต้นไป ทาง วัดอตัมมยตารามจะจัดกิจกรรมประจำวันอาทิตย์และกิจกรรมงานบุญงานกุศลต่างๆในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ณ ศาลาธรรมโกศาจารย์ภายในบริเวณวัดในเมืองวู๊ดเดิ้นวิลล์ (Woodinville)........* หลังจากที่ได้ยินคำล่ำลือและชักชวนว่าซีแอตเติ้ลเป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัย มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆงามๆมาเป็นเวลานาน... ในที่สุด คุณอมรศักดิ์ (อ๊อด) ไกรสวัสดิ์ ก็ได้บินจากเมืองไทยมาถึงซีแอตเติ้ลเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยได้พักอยู่กับ คุณเกียรติศักดิ์ (อู๋) และ คุณรานี ณ นครพนม ซึ่งเป็นญาติและ คุณหรรษา (แอ๋ว) ดุรงณ์เวโรจน์ คอยให้การต้อนรับและพาเที่ยว........* เกิดวันที่ ๒๒ กันยายน หนุ่มน้อย ถิรายุ (หนูตั้ง) บุญยเกตุ วันที่ ๒๓ กันยายน คุณลดาวัลย์ (นุช) คงคารัตน์ วันที่ ๒๔ กันยายน คุณโสรยศ จันทรักษ์ วันที่ ๒๕ กันยายน คุณสุดา ค่อมสิงห์ วันที่ ๒๖ กันยายน คุณขนิษฐา (แอนน์) ยั่งยืน คุณฉัตรวดี (โอ๋) โตวรรณสูตร วันที่ ๒๘ กันยายน คุณอรุณ พอล และวันที่ ๒๙ กันยายน คุณ Emily Sirisup ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุขกันโดยทั่วหน้าทุกๆท่าน......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี *