สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 15 เมษายน 2560
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐......เป็นสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลอง “เทศกาลสงกรานต์” ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยที่ถือเป็นประเพณีปฏิบัติสืบสานต่อเนื่องมาตั้งแต่โบราณกาลจวบจนสมัยปัจจุบันที่คนไทยทุกคนจะเข้าวัดเข้าวา ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ ขนทรายเข้าวัด รดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้แก่ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและขอพรจากท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว........* และสัปดาห์นี้ เราก็ได้ภาพจากบรรยากาศกิจกรรมงาน “วันสงกรานต์” ของวัดอตัมมยตารามที่จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายนมาเป็นจำนวนมาก จึงขอรวบรัดพื้นที่หน้าข่าวให้กระทัดรัดเพื่อที่จะได้เป็นการเปิดเนื้อที่หน้าข่าวให้กับภาพที่จะได้นำมาเสนอให้ท่านได้ชมอย่างจุใจ รายละเอียดข่าวอื่นๆก็จะขอเลื่อนไปลงในฉบับต่อไป........* เกิดสัปดาห์นี้... คุณสุนีรัตน์ (เล็ก) ภักดี คุณปิยพร เจริญสวัสดิ์ คุณสุปราณี นพสิทธิพร น้องเขมชาติ (น้องกัน) แซ่ลี้ และวันที่ ๑๐ เมษายน คุณเยาวพรรณ (เล็ก) ทิพยโสตถิ วันที่ ๑๑ เมษายน คุณวิจิตรา (จุก) มหาทรัพย์ วันที่ ๑๔ เมษายน คุณภูริตา (พิ๊งค์) จันทรพันธ์ ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุขกันโดยทั่วหน้าทุกๆท่าน......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี *