สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 8 ตุลาคม 2559
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙......เป็นฉบับปิดท้าย เทศกาลกินเจ (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ – ๙ ตุลาคม ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น ๑ ค่ำเดือน ๙ ของทุกๆปีตามปฏิทินจีน) ที่เราได้ถือศีลกินผัก ไม่เบียดเบียนสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตต่างๆด้วยการบริโภคแต่พืชผัก ละเว้นเนื้อสัตว์ ของสดคาว และผักฉุน ๕ ชนิดตามที่ได้ระบุไว้มาตลอดสัปดาห์........* สำหรับดินฟ้าอากาศในซีแอตเติ้ลและบริเวณเมืองใกล้เคียง โดยทั่วๆไป ทุกๆวันมักจะ เริ่มต้นด้วยท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆหมอกในตอนเช้า มีฝนประปรายบ้างเป็นบางวัน แต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงมีแดดสอดส่องออกมาให้ได้ชื่นใจทุกวันในช่วงบ่ายๆ ต้นไม้ใบไม้เริ่มมีการเปลี่ยนสีให้ได้เห็นแต่ทว่ายังคงต้นอยู่ ไม่ได้เลวร้ายมากนัก แม้จะมีลมแรงกรรโชกบ้างเป็นบางวัน ก็ต้องถือว่ายังโชคดีมากๆที่ไม่ต้องหวาดระแวงกับลมและฝนจากมรสุมต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมรสุมแม็ททิว (Mathew) ที่กำลังมุ่งเข้าสู่รัฐชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้จากใต้ขึ้นเหนือหลังจากที่ได้กวาดทำลายถนนและบ้านช่องในประเทศตาฮิติและจาไมก้าคร่าชีวิตไปแล้วเป็นจำนวนร้อยๆ ชีวิต........* ฝากข่าวมา... สัปดาห์หน้า วันอาทิตย์ที่ ๑๖ ตุลาคม ทางวัดอตัมมยตารามจะจัดกิจกรรม วันออกพรรษา สัปดาห์ถัดไป วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ซึ่งตรงกับ วันปิยะมหาราช จะเป็นกิจกรรมวันทอด กฐินสามัคคี ณ ศาลาธรรมโกศาจารย์ เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. จึงใคร่ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพุทธศาสนาและประเพณีอันดีงามที่เราได้รักษาสืบทอดตลอดมา........* เกิดวันที่ ๒ ตุลาคม คุณพิมพ์สิริ พรหมสง่า คุณสยาม งามปัญญา วันที่ ๓ ตุลาคม คุณสมชาย (เสี่ยใหญ่) บุษบก คุณญาดา ปราโมทย์ คุณพวงทอง (น้อย) สถิตย์วิทยา คุณสุจิตรา อัศวพันธุ์ วันที่ ๖ ตุลาคม คุณพรทิพย์ เซี๊ยะ ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุขกันโดยทั่วหน้าทุกๆท่าน......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี *