สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 6 ตุลาคม 2555
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๕......และเป็นฉบับแรกของไตรมาสสุดท้ายแห่งปี........* พิธีเปิดใช้ “ศาลาธรรมโกศาจารย์” ศาลาเอนกประสงค์หลังใหม่ ณ วัดอตัมมยตาราม เลขที่ 19301–176th Ave. N.E., Woodinville, WA 98072 อย่างเป็นทางการก็ได้ผ่านพ้นสำเร็จลุล่วงไปเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางบรรยากาศของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในซีแอ๊ตเติ้ลและต่างรัฐที่ได้ไปร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในพิธีเปิดกันอย่างเนืองแน่นซึ่งได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาสาสมัครกลุ่ม “อาสามาช่วย” ทุกท่านที่ทำให้งานครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยความเรียบร้อย น่าอนุโมทนายิ่ง........* จากนี้ไป... ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปกติทุกวันอาทิตย์ งานบำเพ็ญบุญกุศลหรือกิจกรรมต่างๆ และงานพิธีในวันสำคัญทางศาสนาก็ จะสามารถใช้ศาลาธรรมโกศาจารย์ได้โดยไม่จำเป็นต้องไปหาเช่าสถานที่ในการจัดงาน ดังเช่นที่ผ่านๆมา........* และหากไม่นับกิจกรรมปกติทุกวันอาทิตย์ งานแรกที่จะจัดขึ้นในบริเวณวัดในครั้งต่อไปคือ งานเทศกาลกินเจ (วันที่ ๑๕ – ๒๕ ตุลาคม) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ ตุลาคม........* ส่วน งานกฐิน ของวัดอตัมมยตารามในปีนี้จะเป็น วันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน ไม่ใช่เดือนตุลาคมดังเช่นที่เคยจัดมาเกือบทุกปีอันสืบเนื่องจากปีนี้ วันออกพรรษา ตกวันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม และการถวายพระกฐินมักจะจัดหลังออกพรรษา ฉะนั้นงานกฐินปีนี้จึงตกเดือนพฤศจิกายนไม่ใช่เดือนตุลาคม........* และ บริการกงสุลสัญจร ณ วัดอตัมมยตารามปีนี้ก็จะเป็น วันเสาร์อาทิตย์ที่ ๑๗-๑๘ พฤศจิกายน ภายในบริเวณวัดในเมืองวู๊ดเดิ้นวิลล์ (Woodinville) ไม่ใช่วันเดียวกับงานกฐินดังเช่นที่ผ่านๆมาเช่นกัน และ อย่าลืม! หากท่านต้องการต่ออายุหรือขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ท่านจะต้องติดต่อขอจองเวลานัดหมายก่อนล่วงหน้ากับทางสสถานกงสุลโดยตรงได้ทั้งทางอินเตอร์เน็ตที่ www.thaiconsulatela.org หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข (323) 962-9574........* เกิดสัปดาห์นี้ คุณทรงศักดิ์ (เหน่ง) บุญเสถียรวงศ์ วันที่ ๑ ตุลาคม คุณปาริชาติ (แนนซี่) แสงเสถียร วันที่ ๒ ตุลาคม คุณพิมพ์สิริ พรหมสง่า คุณสยาม งามปัญญา วันที่ ๓ ตุลาคม คุณสมชาย (เสี่ยใหญ่) บุษบก คุณญาดา ปราโมทย์ คุณพวงทอง (น้อย) สถิตย์วิทยา และวันที่ ๖ ตุลาคม คุณพรทิพย์ เซี๊ยะ ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุขกันโดยทั่วหน้าทุกๆท่าน......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี *