สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 4 ตุลาคม 2557
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖......เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้อ่านได้มีโอกาสชื่นชมภาพการร่วม ถวายกองทุนภิกษุสงฆ์อาพาธในสหรัฐอเมริกาแด่พระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมกวี รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดอตัมมยตารามอย่างเต็มที่ เราจึงขอยกยอดรายงานข่าวสังคมไปสัปดาห์หน้า........* เกิดสัปดาห์ก่อน วันที่ ๒๑ กันยายน คุณถนัดวิทย์ (ต๊ะ) โรจน์พจนรัตน์ วันที่ ๒๒ กันยายน หนุ่มน้อย ถิรายุ (หนูตั้ง) บุญยเกตุ วันที่ ๒๓ กันยายน คุณลดาวัลย์ (นุช) คงคารัตน์ วันที่ ๒๔ กันยายน คุณโสรยศ จันทรักษ์ วันที่ ๒๕ กันยายน คุณสุดา ค่อมสิงห์ วันที่ ๒๖ กันยายน คุณขนิษฐา (แอนน์) ยั่งยืน คุณฉัตรวดี (โอ๋) โตวรรณสูตร และวันที่ ๒๘ กันยายน คุณอรุณ พอล เกิดสัปดาห์นี้ คุณทรงศักดิ์ (เหน่ง) บุญเสถียรวงศ์ วันที่ ๒๙ กันยายน คุณ Emily Sirisup วันที่ ๑ ตุลาคม คุณปาริชาติ (แนนซี่) แสงเสถียร วันที่ ๒ ตุลาคม คุณพิมพ์สิริ พรหมสง่า คุณสยาม งามปัญญา วันที่ ๓ ตุลาคม คุณสมชาย (เสี่ยใหญ่) บุษบก คุณญาดา ปราโมทย์ คุณพวงทอง (น้อย) สถิตย์วิทยา ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุขกันโดยทั่วหน้าทุกๆท่าน......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี *