สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 26 เมษายน 2561
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑......เป็นฉบับสุดสัปดาห์วันหยุดยาวเนื่องในโอกาส วันรำลึกอดีตทหารหาญที่ได้สูญเสียชีวิตในขณะรับราชการ (Memorial Day) โดยถือเอาวันจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมทุกๆปีซึ่งปีนี้จะตรงกับวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม วันจันทร์หน้า และในวันนี้ นอกจากประธานาธิบดีในนามของผู้นำเหล่าทัพ กองทัพบก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะนำพวงหรีดไปคำนับเป็นการรำลึกถึงเหล่าอดีตหทารกล้าที่เสียสละแลอุทิศชีวิตในการปกป้องรักษาความสงบสุขของประเทศยังสุสานทหารของกองทัพแล้ว สมาชิกครอบครัวของอดีตทหารหาญเหล่านี้ก็จะมีการนำดอกไม้ไปเยี่ยมและรำลึกถึงเป็นการส่วนตัวด้วย........* อย่าลืม... วันวิสาขบูชา ที่ปีนี้ตรงกับวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม อันเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๓ เหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระองค์ ชาวพุทธทั่วโลกจึงนับถือเอาวันนี้ วันเพ็ญเดือน ๖ ประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่างๆเพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งปีนี้ วัดอตัมมยตารามจะจัดกิจกรรม “วันวิสาขบูชา” ในวันพรุ่งนี้ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ท่านสามารถจะไปร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ด้วยการสวดมนต์ทำวัตรแปล สมาธิภาวนา ๑๐.๓๐ น. ปุจฉา วิสัชนาธรรมะ ๑๑.๐๐ น. ร่วมกันตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล เสร็จแล้วรับประทานอาหารพร้อมกัน เวลา ๑๓.๐๐ น. เวียนเทียน........* เกิดสัปดาห์ที่ผ่านมา... น้องพลอย พิทักษ์การณ์ เกิดสัปดาห์นี้ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม คุณสุธาทิพย์ (แหม่ม) เรืองแก้ว ด.ญ.อารยา ทิพยโสตถิ คุณเศกทัศน์ (อุ้ย) เฟื่องอารมย์ คุณพิมภิดา (บิ๋ม) ปุณณกันต์ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม คุณชวิทย์ (เต๊าะ) ธรรมมงคล วันที่ ๒๔ พฤษภาคม คุณประเสริฐ (แพ๊ต) ทัณฑรักษ์ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม คุณพิมลดา (แป๋ว) วิชาวุฒิ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม คุณปิ่นทิพย์ โภคยะสุพัตร์ คุณสมมาต (หมึก) โตสกุล ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุขกันโดยทั่วหน้าทุกๆท่าน......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี *