สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 8 เมษายน 2560
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐......สัปดาห์นี้ ในซีแอตเติ้ล คงจะไม่มีข่าวใดที่ใหญ่อันเป็นที่สนใจและติดตามไปกว่า การสิ้นสุดการขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดินระยะทาง ๒ ไมล์เศษจากบริเวณริมท่าน้ำย่านดาวน์ทาวน์ใจกลางเมืองซีแอตเติ้ลถึงซีแอตเติ้ลเซ็นเต้อร์ที่ค่อนไปทางเหนือของเครื่องขุดเจาะยักษ์นามว่า “เบอร์ทา” (Bertha) ที่มีหน้าตักหรือหน้ากว้างยาวขนาด ๕๗ ฟุต ๔ นิ้วเมื่อช่วงใกล้เที่ยงของวันอังคารที่ ๔ เมษายน โดยการขุดเจาะอุโมงค์ยักษ์ที่เริ่มขุดตั้งแต่ปี ค.ศ. 2013 นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสร้างถนนใหม่เพื่อทดแทนถนนลอยฟ้า ๒ ชั้นริมท่าน้ำตั้งแต่ช่วงหัวถึงท้ายใจกลางเมืองซีแอตเติ้ลเก่าเกินอายุและอาจจะไม่สามารถคงตัวอยู่ได้ในภาวะแผ่นดินไหวที่อาจจะก่อเกิดอันตรายอย่างใหญ่หลวงแก่ชีวิตผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาและเศรษฐกิจพาณิชในการขนส่งสินค้าที่แต่เดิมคาดไว้ว่าจะเปิดใช้ได้ในปี ค.ศ. 2015 ทว่าในปัจจุบันได้มีการคาดการใหม่ว่าคงจะไม่แล้วเสร็จจนกว่าจะถึงราวต้นปี ค.ศ. 2019 อันสืบเนื่องมาจากที่ หลังจากเพิ่งจะเริ่มขุดเจาะไปได้เพียงแค่ ๒-๓ เดือนเท่านั้น เจ้าหัวเจาะยักษ์เบอร์ทาก็เกิดอาการเดี้ยง ต้องขุดหลุมยักษ์ลึกขนาดตึกสูง ๕-๖ ชั้นเพื่อลงไปถอดเอาส่วนหัวเจาะขึ้นมาส่งไปซ่อมที่บริษัทผู้สร้างในประเทศญี่ปุ่น จนทำให้โครงการนี้ต้องล่าช้าไปถึง ๔ ปี ก่อให้เกิดความเสียหายและค่าใช้จ่ายเกินงบเป็นจำนวนมหาศาลจนเป็นคดีความในชั้นศาลอยู่ในขณะนี้เพราะคู่สัญญาต่างก็โยนความรับผิดชอบไปให้อีกฝ่าย........* สำหรับดินฟ้าอากาศโดยทั่วไปตลอดสัปดาห์นี้ก็ยังถือว่าคงเดิม อากาศยังคงเย็นๆอยู่ แต่ก็ปรากฏมีแสงแดดมาให้ได้ชื่นชมอยู่ทุกวันแม้จะมีฝนโปรยลงมาสลับสับเปลี่ยนอยู่บ้าง แต่ช่วงปลายสัปดาห์นี้ มีรายงานว่าจะเกิดพายุลมขนาดรุนแรงเข้ามาตั้งแต่ช่วงบ่ายวันศุกร์ ซึ่งเป็นเวลาที่เราพยายามปิดหน้าข่าวอยู่ในขณะนี้ ก็ได้แต่หวังไว้ว่าไฟ้ฟ้าจะยังไม่ดับเพื่อที่จะได้ส่งต้นฉบับเข้าสำนักงานใหญ่ได้ทัน ถ้าเผื่อท่านผู้อ่านได้มีโอกาสอ่านหน้าข่าวนี้อยู่ ก็ถือว่าเรายังโชคดีไม่เจอไฟฟ้าดับ........* อย่าลืม... วันนี้ งาน วันสงกรานต์วัดอตัมมยตาราม เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นงานฉลองปีใหม่ไทยตามประเพณี เริ่มด้วยการเข้าวัด ทำบุญตักบาตร ขนทรายเข้าวัด สรงน้ำพระ รดน้ำอวยพรผู้เฒ่าผู้แก่ รับศีลรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว........* เกิดวันที่ ๔ เมษายน คุณศันสนีย์ ญาสกุล วันที่ ๕ เมษายน คุณไสว ป้อมสนาม วันที่ ๖ เมษายน ด.ช. ไซรัส (Cyrus) ทิพยโสตถิ ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุขกันโดยทั่วหน้าทุกๆท่าน......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี *