สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 21 กุมภาพันธ์ 2558
ซิงเจียหยู่อี่ ซิงนี้ฮวกไช้ (คำอวยพรให้มีสุขภาพที่ดีและร่ำรวยในปีใหม่ตามสำเนียงแต้จิ๋ว) หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘......เป็นสัปดาห์เริ่มต้นของเทศกาล ตรุษจีน (วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กุมภาพันธ์) ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามจันทรคติของชาวจีนที่แต่เดิมจะมีการหยุดงานหรือธุรกิจการค้ายาวนานถึง ๑๕ วันหรือสองสัปดาห์เต็มๆอันสืบเนื่องมาจากในอดีตโบราณ ธุรกิจการค้าส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจในครอบครัวที่เปิดทำธุรกิจทุกวันตลอดทั้งปีโดยไม่มีวันหยุด ดังนั้น ในช่วงสิ้นปีต่อเนื่องถึงวันขึ้นปีใหม่จึงถือโอกาสในช่วงนี้ทำความสะอาด จับจ่ายหาซื้อสิ่งของมาไหว้บรรพบุรุษและเจ้าที่เจ้าทางเพื่อความสุขความเจริญของครอบครัวและธุรกิจพร้อมๆกับถือโอกาสหยุดพักผ่อนก่อนที่จะตั้งหน้าตั้งตาทำงานและธุรกิจอย่างเต็มกำลังต่อไปอีกหนึ่งปีเต็มๆ........* กลับมาจากเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พระมหาวัลลภ อคฺคธมฺโม หลังจากที่เดินทางกลับไปปฏิบัติศาสนกิจและเยี่ยมเยียนญาติโยมในเมืองไทยเสียจนญาติโยมในซีแอตเติ้ลเริ่มร่ำหาด้วยความคิดถึง........* เช่นเดียวกับ พระอาจารย์ประหยัด วุธปญฺโญ ก็ได้เดินทางกลับมาประจำอยู่ที่วัดอตัมมยตารามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเช่นกัน........* ฝากข่าวมา... ขอเชิญสาธุชนทุกท่าน ร่วมเวียนเทียนและทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดอตัมมยตารามเนื่องใน วันมาฆบูชา (วันพุธที่ ๔ มีนาคม) ในวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม โดยการเริ่มต้นตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ ต่อด้วยการแสดงธรรมเทศนาภาคพิเศษ จากนั้นจะออกบิณฑบาตร แล้วรับประทานอาหารร่วมกัน เสร็จแล้วจะร่วมกันสวดมนต์ (อิติปิโสฯ) และเวียนเทียน........* เกิดสัปดาห์นี้ พล.ต.ท.สิทธิศักดิ์ อินทร์ถมยา วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ คุณบุญทรง (หมิง) อยู่เกิด วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ คุณริสา สูตรสุคนธ์ คุณชลีตา (ตุ้ม) ประดิษฐ์กุล วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ คุณอรพรรณ (แดง) เลขะกุล ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุขกันโดยทั่วหน้าทุกๆท่าน......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี *