สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 22 มีนาคม 2557
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗......หลังเปิดโอกาสให้ชาวซีแอตเติ้ลและเมืองใกล้เคียงได้มีโอกาสชิมลางลิ้มรสของความสดชื่น อบอุ่น และแสงแดดอันแจดจ้าของอากาศกลางฤดูใบไม้ผลิเป็นการเรียกน้ำย่อยไปเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ ดินฟ้าอากาศโดยทั่วไปก็ได้ กลับคืนเข้าสู่หมวดปกติของต้นฤดูกาล ที่จะคละเคล้าไปด้วยเมฆหมอก ลมฝน และแสงแดดเป็นช่วงๆ........* ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัว Wilson ที่ได้สูญเสีย คุณ Corina Wilson ไปด้วยโรคมะเร็งร้าย เธอเป็นชาวอเมริกันที่สนใจในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก แม้หมอจะบอกเธอว่าจะอยู่ไม่ได้นาน เธอก็ขอโอกาสไปทำสมาธิภาวนาที่วัดอตัมมยตารามเป็นครั้งคราวอย่างสม่ำเสมอจนกระทั่งเธอได้สิ้นใจจากไป มิหนำซ้ำเธอยังได้ฝากฝังไว้ว่า เมื่อเธอสิ้นชีวิตจะให้ญาติมาบำเพ็ญบุญในรูปแบบทางพุทธศาสนาซึ่งทางญาติก็จะได้จัดพิธีบำเพ็ญบุญให้สมตามความปรารถนาของเธอในเช้าวันนี้ (วันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม) เวลา ๑๐.๐๐ น........* ฝากข่าวมา... คณะตัวแทนแม่กองธรรมสนามหลวงจะนำข้อสอบและ เปิดสอบธรรมศึกษา ทั้งชั้นตรี โท และเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ สนามสอบวัดอตัมมยตาราม ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. จึงประกาศมาเพื่อทราบ ขอให้นักศึกษาทุกท่านที่ได้สมัครสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษานี้เตรียมตัวให้พร้อมและมาสอบตามวันเวลาที่ได้แจ้งไว้ข้างต้น ส่วนท่านที่ยังไม่ได้สมัครสอบและมีความประสงค์ที่จะสมัครสอบ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (425) 481-6640........* เกิดวันที่ ๒๙ มีนาคม คุณพลอย (แดง) บุญมา ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุข......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี *