สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 12 ตุลาคม 2556
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖......เป็นสุดสัปดาห์ที่ยังคงอยู่ในระหว่างเทศกาลกินเจและเป็นสุดสัปดาห์ก่อนที่จะถึงเทศกาล ทอดกฐิน ตามวัดต่างๆในซีแอ๊ตเติ้ลและเมืองใกล้เคียงเรื่อยขึ้นไปจนกระทั่งถึงประเทศแคนาดาตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไปโดยจะเริ่มจาก วัดอตัมมยตาราม วันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ตั้งองค์พระกฐิน ณ ศาลาธรรมโกศาจารย์ เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีสมโภชองค์พระกฐิน วันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ร่วมพิธีถวาย กฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาธรรมโกศาจารย์ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป........* วัดวอชิงตันพุทธวนาราม วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ตั้งองค์พระกฐินและ พิธีสมโภชองค์พระกฐิน เวลา ๑๙.๐๐ น. วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม พิธีถวาย กฐินพระราชทาน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป........* ส่วน วัดพุทธปัญญานันทาราม นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา จะจัด งานทอดกฐินสามัคคี ในวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน โดย ดร. พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ รับเป็นองค์แสดงธรรมเทศนา พระครูสิทธิธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดอตัมมยตาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และท่านกงสุลใหญ่ประจำนครแวนคูเวอร์ คมกริช วรคามิน เป็นประธานในพิธี........* และอย่าลืม! สำหรับงาน บริการกงสุลสัญจร ณ วัดอตัมมยตารามปีนี้จะเปิดให้บริการในวันเสาร์ อาทิตย์ที่ ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน มิได้เป็นวันเดียวกันกับวันทอดพระกฐินอย่างที่เคย และท่านที่ต้องการใช้บริการเรื่องหนังสือเดินทาง ท่านจะต้องทำการนัดหมายเพื่อจองเวลาล่วงหน้าโดยตรงกับทางสถานกงสุลใหญ่นครลอสแองเจลลิสทางโทรศัพท์หมายเลข (323) 962-9574 หรือทางเว็บไซด์ของสถานกงสุลใหญ่ที่ www.thaiconsulatela.org เท่านั้น........* เกิดวันที่ ๖ ตุลาคม คุณพรทิพย์ เซี๊ยะ วันที่ ๙ ตุลาคม คุณสายวลี (ทราย) รักษ์วิเชียร วันที่ ๑๐ ตุลาคม คุณอัคริมา (ปรางค์) ศรีม่วง วันที่ ๑๑ ตุลาคม คุณณัฐจรี ชุติกุล ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุขกันโดยทั่วหน้าทุกๆท่าน......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี *