สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 9 พฤศจิกายน 2562

หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562......เป็นฉบับ วันลอยกระทง (11 พฤศจิกายน) สืบสานประเพณีลอยกระทง ประเพณี ที่ดีงามของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย พร้อมรำลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา ที่ได้ให้สายน้ำใสเย็นฉ่ำ มาช่วยหล่อเลี้ยงมนุษย์และ สรรพชีวิตให้ดำเนินไปด้วยความร่มเย็นสดชื่น .......* สภาพอากาศใน Seattle ในตอนนี้ ถ้าใครได้เดินทางมา ก็จะพบกับสภาพอากาศที่กำลังเข้าสู่ฤดูหนาว โดยเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ ใบไม้ ตามถนน ต้นไม้ได้ปล่อยใบลงสู่พื้นผิวดิน และเปลี่ยนสีจากสีเหลืองแดง เข้าสู่สีใบไม้แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับอาการหนาวที่จะมาเยือนอีกไม่กี่วันข้างหน้า และเวลาได้ถอยกลับไปอีก 1 ชั่วโมง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา .......*

ฝากข่าวมา... พระครูปริยัติพุทธิวิเทศ (พระมหาธวัชชัย) เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญานันทาราม เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดาขออนุโมทนาบุญแด่ทุก ๆ ท่านที่ได้ไปร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2562 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณดวงใจ – คุณลัลลนา กิตะพาณิชน์ ประธานกฐิน ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ รองเจ้าประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เจ้าอาวาสวัดอตัมมยตาราม ที่ได้เมตตาเดินทางขึ้นไปเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ แสดงธรรมเทศนา........• เกิดสัปดาห์ที่ผ่านมา... คุณทวีพันธ์ คุณจำเนียร รามสูตร ด.ญ.แสงมณี วันที่ ๕ พฤศจิกายน คุณมลฤดี วอร์นเนอร์ คุณนวพร Evans คุณสมวรรณ (หยก) สุปภากร ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุขกันโดยทั่วหน้าทุกๆท่าน......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี .......*