สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 26 ตุลาคม 2556
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖......เป็นฉบับสุดสัปดาห์ของการแสดงความเคารพและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ “สมเด็จพระปิยะมหาราช” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (๒๓ ตุลาคม) ผู้ทรงดำริและโปรดเกล้าฯให้มีการ เลิกทาส ตั้งแต่ในรัชสมัยของพระองค์ แต่กระนั้น ในปัจจุบัน... กลับดูเหมือนกับว่าหลายๆคนเริ่มจะ หันกลับไปสู่ความเป็นทาส กันมากขึ้นทุกขณะ อาทิ... ทาสแห่งความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย ทาสแห่งความมัวเมาในอำนาจ ทาสแห่งความละโมภลุ่มหลง และทาสของน้ำเงิน เป็นต้น........* หลังจากที่ได้ทุ่มเทความพยายามอย่างหนักตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมเพื่อความแน่ใจว่าเทศกาลซีแฟร์ปีหน้าจะยังคงมีการแสดงบินผาดโผนเหนือท้องฟ้าระหว่างการแข่งเรือไฮโดรเพลนดังเช่นทุกๆปีที่ได้จัดมาหลังจากที่ต้องมาสะดุดในกรณีย์ที่ฝูงบินบลูแองเจลส์ต้องประกาศยกเลิกการบินมาแสดงในปีนี้จากผลพวงของการตัดงบจากรัฐบาลกลาง หน่วยงานที่จัดงานซีแฟร์ประจำปีก็ได้รับข่าวดีจากทางกองทัพเรือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า ฝูงบินบลูแองเจลส์จะเดินทางมาแสดงการบินผาดโผนดังที่เคยปฏิบัติมาทุกปีในงานซีแฟร์ปีหน้าแน่นอน........* สัปดาห์หน้า วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ตุลาคม งานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดวอชิงตันพุทธวนาราม สัปดาห์ถัดไป วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน งานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพุทธปัญญานันทาราม เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา........* เกิดสัปดาห์นี้... คุณธรรมดิษฐ์ (โจ) ยิ่งเจริญ คุณจอห์นาธาน (ต้น) บุญถือ วันที่ ๒๐ ตุลาคม คุณเด็บบี้ (Debrah) ยงวิจิตร คุณอัญชลี (แหม่ม) ตั้งตระกูลจันทร์วงศ์ วันที่ ๒๓ ตุลาคม คุณศรีทิพย์ (ติ๋ว) เอี่ยมสุธา วันที่ ๒๔ ตุลาคม คุณปิยะ (อู๊ด) พรหมลักขโณ คุณ Jennifer มหกฤติยาธร วันที่ ๒๕ ตุลาคม คุณอานนท์ (โจ) สุวรรณวิจิตร คุณปฏิพัตร (ตั๊ม) แช่มพิพัฒน์ วันที่ ๒๖ ตุลาคม คุณทวีพันธ์ รามสูตร คุณ Angeline (ต้อง) เพชรมณี ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุขกันโดยทั่วหน้าทุกๆท่าน......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี *