สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 1 กรกฎาคม 2560
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐.....เป็นฉบับแรกของครึ่งปีหลังสำหรับปีนี้ ดินฟ้าอากาศตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างจะเย็นลงมาพอประมาณอยู่ในระดับ ๗๐ ถึงเจ็ดสิบองศากว่าๆซึ่งเป็นขนาดปกติของต้นฤดูร้อนที่ถือว่ากำลังพอเหมาะสบายๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากอากาศที่แสนจะอบอ้าวร้อนผิดปกติที่สูงขึ้นไปถึง ๙๐-๑๐๐ กว่าองศา........* ได้ยินหลายคนบ่นน่าเสียดาย... ที่ปีนี้ตกวันคลาดเคลื่อนไปเพียงวันเดียว มิฉะนั้นเราก็อาจจะได้มีโอกาสหยุดยาวในช่วงสุดสัปดาห์นี้ เนื่องจากวันอังคารหน้าจะตรงกับวันที่ ๔ กรกฎาคม หรือ July 4th อันเป็นวันประกาศอิสระภาพ (Independence Day) ของอเมริกา และถือกำหนดให้เป็น “วันชาติ” ของประเทศสหรัฐอเมริกา วันนี้คนอเมริกันส่วนใหญ่มักจะเดินทางออกไปตั้งแค๊มป์ตามสวนวนอุทยานต่างๆ หรือถ้าไม่สามารถเดินทางออกนอกเมืองได้ก็มักจะถือโอกาสจัดชุมนุมกันในหมู่เพื่อนฝูงเครือญาติหาอาหารมาบาร์บีคิวปิ้งกินดื่มฉลองกันพร้อมเล่นหรือดูการแข่งขันเกมกีฬา ตกค่ำก็จะจุดพลุไฟหรือไม่ก็พาครอบครัวออกไปดูการแสดงการจุดพลุอย่างเป็นทางการเป็นการฉลองวันชาติ และถ้าโชคดีตามที่สื่อต่างๆได้ทำนายว่าปีนี้จะไม่มีฝนตกเป็นที่แน่นอน ก็จะถือเป็นการทำสถิติใหม่ที่ซีแอตเติ้ลไม่มีฝนตกในวันชาติติดต่อกันเป็นปีที่ ๗........* อย่าลืม... วันนี้ วันเสาร์ที่ ๑ กรกฎาคมจะมีพิธี บรรพชาอุปสมบทธรรมทายาทเพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ ณ วัดอตัมมยตาราม เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. โกนผมนาค ๑๐.๓๐ น. ถวายภัตาหารเพลพระสงฆ์จำนวน ๑๘ รูป ๑๓.๐๐ น. ตั้งกระบวนแห่นาคสู่อุโบสถธรรมชาติ ตามด้วยพิธีบรรพชา-อุปสมบท ๑๖.๐๐ น. ฉันน้ำปานะ ๑๗.๐๐ น. ฝึกการห่มจีวร และข้อปฏิบัติอื่นๆ ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น ฟังธรรม และสมาธิภาวนา ๒๒.๐๐ น. พัก........* เกิดวันที่ ๒๘ มิถุนายน คุณพฤฒิพงษ์ (สไปร๊ท) ศรีการมณ์ คุณชัชชารี (หญิง) สุดพิพัฒน์ คุณวรรณา อรรคนิตย์ วันที่ ๓๐ มิถุนายน คุณ Diane Beaver ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุขกันโดยทั่วหน้าทุกๆท่าน......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี *