สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 4 พฤศจิกายน 2560
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐......เป็นสัปดาห์ที่เริ่มจาก ทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าชมพระเมรุมาศที่ท้องสนามหลวงตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายนถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน เป็นผลทำให้หลายๆคนที่ได้เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงนี้พลอยได้มีโอกาสเข้าชมพระเมรุมาศในครั้งนี้ด้วย........* ตามด้วย เทศกาลลอยกระทง ที่ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน และต่อด้วย งานพิธีพระราชทานเพลิงสลายสรีระธาตุ ประกาศสัจธรรม พระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันท (พระพรหมมังคลาจารย์) ในวันที่ ๓-๕ พฤศจิกายน ณ วัดชลประทานรังสฤษฏ์ จังหวัดนนทบุรีที่ พระมหาวัลลภ อคฺคธมฺโม จากวัดอตัมมยตารามได้รับมอบหมายให้เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อไปช่วยในการจัดเตรียมงานล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาโดย ท่านเจ้าคุณหลวงพ่อพระวิเทศสิทธิธรรมาภรณ์ (ฤทธิ์ ถิรจิตโต) เจ้าอาวาสวัดอตัมมยตาราม และ พระครูปริยัติพุทธิวิเทศ (พระมหาธวัชชัย คุณากโร) เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญานันทาราม นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดาก็ได้เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมในงานพิธีครั้งนี้ด้วย........* เกิดสัปดาห์นี้... คุณทวีพันธ์ คุณจำเนียร รามสูตร ด.ญ.แสงมณี วันที่ ๓๐ ตุลาคม พระครูปริยัติพุทธิวิเทศ (พระมหาธวัชชัย คุณากโร) เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญานันทาราม วันที่ ๓๑ ตุลาคม คุณกตัญญู (เจมส์) ฆ้องทุ่ม ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุขกันโดยทั่วหน้าทุกๆท่าน......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี *