สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 30 มิถุนายน 2561
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑......เป็น ฉบับสิ้นสุดครึ่งปีแรกของปี พอดิบพอดี แทบไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อ จากวินาทีแรกที่เราร่วมกันนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ที่เหมือนเพิ่งจะเกิดขึ้นหยกๆ ภาพเหตุการณ์ต่างๆของการอำลาและการฉลองเข้าสู่ปีใหม่ ภาพของการแสดงการจุดพลุไฟจากเมืองใหญ่ๆทั่วโลกก็ยังไม่ทันจะหายไปจากความทรงจำเท่าไรนัก นี่เราเดินทางเข้ามาได้ครึ่งทางของปีใหม่เข้าไปแล้วหรือนี่........* เช่นเดียวกัน ยังจำได้... เมื่อสามสี่ปีก่อน ที่เริ่มได้ยินกระแสข่าวระแคะระคายว่า วัดอตัมมยตารามอาจจะได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน “การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาประจำปีสมัยสามัญครั้งที่ ๔๒ ในปี ๒๕๖๑” ก็ยังให้เกิดความเป็นห่วงแทนคณะกรรมการฯและคณะสงฆ์ว่า วัดอตัมมยตารามเป็นวัดใหม่ เป็นวัดเล็กๆ สมถะ มีพระสงฆ์ประจำอยู่เพียงไม่กี่รูป และเป็นวัดที่ปฏิบัติตามรอยแนวทางคำสอนของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะที่แนะนำให้อบรมสั่งสอนให้คนคิดดี ทำดี พูดดีด้วยหลักธรรมในศาสนาพุทธที่แท้จริง มิใช่มอมเมาด้วยพุทธศาสนาในเชิงพาณิชย์ เสียเช่นนี้ แล้วจะมีศักยภาพและปัจจัยต่างๆเพียงพอที่จะเป็นเจ้าภาพงานใหญ่ๆเช่นการประชุมสมัชชาสงฆ์ฯได้หรือ? ........* แต่จากผลงาน “การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๑ และพิธีสมโภชครบ ๒๐ ปีวัดอตัมมยตารามระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑” เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สามารถผ่านพ้นและสำเร็จลุล่วงสมตามจุดประสงค์เป็นอย่างดีซึ่งเราต้อง ขอปรบมือดังๆให้แก่คณะสงฆ์ คณะกรรมการฯวัด คณะกรรมการจัดงาน กลุ่มจิตอาสา/เด็กวัดอตัมฯ เจ้าของกิจการร้านค้าร้านอาหารต่างๆที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันสละทั้งแรงกาย แรงใจ และทุนทรัพย์จนสามารถทำให้การเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้สำเร็จเรียบร้อยทุกประการ แถมยังได้เป็นโอกาสประกาศให้เห็นถึงความมานะ สามัคคีของสังคมไทยในซีแอตเติ้ลได้ขจรขจายไปทั่ว สาธุ........* เกิดวันที่ ๒๔ มิถุนายน คุณการุณ (ไม๊ค) ศรีสุทธิสุริยา วันที่ ๒๘ มิถุนายน คุณพฤฒิพงษ์ (สไปร๊ท) ศรีการมณ์ คุณชัชชารี (หญิง) สุดพิพัฒน์ คุณวรรณา อรรคนิตย์ วันที่ ๓๐ มิถุนายน คุณ Diane Beaver ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุขกันโดยทั่วหน้าทุกๆท่าน......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี *