สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 3 สิงหาคม 2562

“รับบาตรเข้าพรรษา”
เข้าพรรษาซีเอตเติ้ลเพลินตักบาตร
ทั้งโยมญาติร่วมตักบาตรเข้าพรรษา
ช่วงสามเดือนบำเพ็ญบุญสร้างศรัทธา
ช่วยสร้างค่าชาวพุทธแท้ช่วยแก้กรรม
อนุโมทนาหาโอกาส
ถ้วนไตรมาสกอรปบุญอุปถัมภ์
ได้ทำบุญให้ทานประพฤติธรรม
อุปถัมภ์พุทธศาสน์ทุกชาติ เทอญฯ


หลวงตา 7/26/19

เกิดในสัปดาห์นี้ เกิดวันที่ ๑ สิงหาคม คุณนันทนา (เล็ก) เฟื่องอารมย์ วันที่ ๔ สิงหาคม คุณอารยา (อ้อย) ผุดผาด คุณสุธัต (บุ๊ง) วัฒนายิ่งสมสุข ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุขโดยทั่วหน้าทุกๆท่าน......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี