สังคมซีแอตเติ้ล
สมศักดิ์สังคมซีแอตเติ้ล 5 ตุลาคม 2556
หน้าข่าวจากซีแอตเติ้ลฉบับนี้เป็นฉบับประจำวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๖......เป็นฉบับสุดสัปดาห์แห่งการ ฉลองครบรอบวันประสูติ ๑๐๐ พรรษา (๓ ตุลาคม ๒๕๕๖) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และวันเริ่มต้นแห่ง เทศกาลกินเจ........* พรุ่งนี้... วันอาทิตย์ที่ ๖ ตุลาคม ทางวัดอตัมมยตารามก็จะจัด งานเทศกาลกินเจ ครั้งที่ ๘ โดยจะมีผู้อุปการคุณและร้านอาหารต่างๆจัดทำ อาหารเจหลากหลาย อันเป็นที่ล่ำลือกล่าวถึงติดต่อกันมายาวนานถึง ๗-๘ ปี........* และในวันเสาร์ อาทิตย์ที่ ๑๙-๒๐ ตุลาคม ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม พิธีสมโภชองค์พระกฐิน ในช่วงค่ำคืนวันเสาร์ที่ ๑๙ ตุลาคม เวลา ๑๙.๐๐ น. และร่วมถวาย กฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดอตัมมยตารามในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ตุลาคม ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.........* สำหรับการบริการงาน กงสุลสัญจร ณ วัดอตัมมยตาราม ปีนี้จะไม่ตรงกับวันกฐินแต่จะเลื่อนไปให้บริการใน ๒๓-๒๔ พฤศจิกายน ณ วัดอตัมมยตารามเช่นเคย และสำหรับท่านที่ต้องการจะขอรับบริการเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง ท่านจะต้องนัดหมายล่วงหน้าโดยตรงกับทางสถานกงสุลใหญ่นครลอสแองเจลลิส หมายเลขโทรศัพท์ (323) 962-9574 หรือ ทางเว็บไซด์ของสถานกงสุล www.thaiconsulatela.org เพื่อจองเวลา........* ขอต้อนรับ ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำรัส มีกุศล คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ภรรยา และ คุณไพบูลย์ มีกุศล (หนุ่ยลูกชายคนเล็ก) ที่ได้เดินทางมาเที่ยวและเยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงในซีแอตเติ้ล........* ในขณะที่ พระครูสิทธิธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดอตัมมยตารามได้เดินทางกลับไปร่วมโครงการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทยทั้ง ๔ ทวีปในนามของคณะกรรมการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาในงาน เทอดพระเกียรติงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่เมืองไทย........* เกิดสัปดาห์นี้ คุณทรงศักดิ์ (เหน่ง) บุญเสถียรวงศ์ วันที่ ๒๙ กันยายน คุณ Emily Sirisup วันที่ ๑ ตุลาคม คุณปาริชาติ (แนนซี่) แสงเสถียร วันที่ ๒ ตุลาคม คุณพิมพ์สิริ พรหมสง่า คุณสยาม งามปัญญา วันที่ ๓ ตุลาคม คุณสมชาย (เสี่ยใหญ่) บุษบก คุณญาดา ปราโมทย์ คุณพวงทอง (น้อย) สถิตย์วิทยา ขอให้สุขีสุขีมั่งมีศรีสุขกันโดยทั่วหน้าทุกๆท่าน......พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดี *